Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 09:50

Giáo án Hóa học Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ A MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết được: - Khái niệm chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa dựa sở nhường oxi nhận oxi Kĩ năng:- Phân biệt chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa PTHH cụ thể - Phân biệt phản ứng oxi hóakhử với loại phản ứng học - Tính lượng chất khử, chất oxi hóa sản phẩm theo PTHH - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: - Giữ an tồn dùng hố chất, làm thí nghiệm - Biết cách sử dụng chất, ứng dụng chất vào đời sống sản xuất B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Trực quan; - Nêu vấn đề; - Hoạt động nhóm C CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: GV: - Sơ đồ phản ứng oxi hóakhử SGK - Phiếu học tập HS: - Xem lại kiến thức oxi hóa - Nghiên cứu D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: I Ổn định lớp - kiểm tra sỉ số: (1’) II Kiểm tra cũ: (5’) - Nhắc lại oxi hóa, khử? - Bài tập 1/109 SGK? III Nội dung mới: (33’) Đặt vấn đề: (1’) (Từ tập 1/109 SGK) Trong phản ứng hiđro thể tính chất gì? (Tính khử) Vậy chất khử gì? Chất oxi hố gì?Thế phản ứng oxi hóa khử Triển khai dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC a.Hoạt động 1:(12’) I Sự khử - oxi hoá: o t Sự khử: CuO + H2  Cu + H2O to HgO + H2  Hg + H2O to PbO + H2  Pb + H2O HS: Xem phần cũ - Hiđro thể tính chất gì? - Trong phản ứng xảy khử Giáo án Hóa học CuO, HgO, PbO (lấy oxi oxit kim loại) Vậy khử gì? HS: Phát biểu GV bổ sung kết luận Nói khử CuO tạo Cu 2H2 + O2  2H2O củng có khử - Sự oxi hoá là? Trong phản ứng xảy trình kết hợp oxi CuO với H2 nói oxi hố H2 tạo H2O b Hoạt động 2:(10’) to CuO + H2  Cu + H2O to C + O2  CO2 - Chất gọi chất khử? Chất gọi chất oxi hố? Vì sao? HS trả lời GV bổ sung kết luận HS đọc phần đọc thêm (nếu cần) c Hoạt động 3:(9’) Sự ôxi hoá to CuO + H2  Cu + H2O Sự khử - Là tách oxi khỏi hợp chất Sự oxi hoá: - Là tác dụng chất với oxi II Chất khử chất oxi hoá: - Chất chiếm ôxi chất khác  chất khử (H2) - Chất nhường ơxi  chất oxi hố (CuO) III Phản ứng oxi hoá - khử: - Là phản ứng hoá học xảy đồng thời - Sự khử CuO Cu, oxi hoá H2 H2O khử oxi hố phản ứng xảy riêng rẽ, tách biệt không? HS: Xảy đồng thời - Thế phản ứng oxi hoá - khử? HS: Phát biểu khái niệm, lấy ví dụ GV: Chốt kiến thức d Hoạt động 4:(1’) IV Tầm quan trọng phản ưings oxi hoá Yêu cầu HS nghiên cứu SGK khử: SGK IV Củng cố: (5’) - HS đọc ghi nhớ SGK/111 - HS làm tập 1/111 SGK (GV viết sẵn bảng phụ) V Dặn dò: (1’) - Đọc phần đọc thêm - Tìm số ví dụ phản ứng ơxi hố khử có lợi khơng có lợi sống địa phương - Làm tập 2, 3, 4, 5/111 SGK ... Phản ứng oxi hoá - khử: - Là phản ứng hoá học xảy đồng thời - Sự khử CuO Cu, oxi hoá H2 H2O khử oxi hố phản ứng xảy riêng rẽ, tách biệt không? HS: Xảy đồng thời - Thế phản ứng oxi hố - khử? HS:.. .Giáo án Hóa học CuO, HgO, PbO (lấy oxi oxit kim loại) Vậy khử gì? HS: Phát biểu GV bổ sung kết luận Nói khử CuO tạo Cu 2H2 + O2  2H2O củng có khử - Sự oxi hố là? Trong phản ứng xảy trình... Sự khử - Là tách oxi khỏi hợp chất Sự oxi hoá: - Là tác dụng chất với oxi II Chất khử chất oxi hố: - Chất chiếm ơxi chất khác  chất khử (H2) - Chất nhường ôxi  chất oxi hoá (CuO) III Phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử, Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay