Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 10 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các sở giáo dục đào tạo image marked

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:24

Khúc xạ ánh sáng Câu (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2018) : Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với môi trường chiết suất nhỏ A xảy tượng phản xạ tồn phần B khơng thể có tượng phản xạ toàn phần C tượng phản xạ tồn phần xảy góc tới 0o D luôn xảy tượng phản xạ toàn phần Đáp án A + Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang có khả xảy phản xạ toàn phần Câu (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2018) : Một bể đáy rộng chứa nước có cắm cột cao 80 cm, độ cao mực nước bể 60 cm, chiết suất nước 4/3 Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 Bóng cột nắng chiếu tạo thành đáy bể có độ dài tính từ chân cột A 11,5 cm B 51,6 cm C 85,9 cm D 34,6 cm Đáp án C + Từ hình vẽ, ta có chiều dài bóng thước dấy bể L  d1  d Với d1  20  20 cm tan 30 + Khi ánh sáng truyền đến mặt phân cách hai môi trường, xảy tượng khúc xạ ánh sáng sin i  n sin r  sin r  3  d  60 tan r  51, 25 cm  Vậy L  d1  d  85,9 cm Câu (Sở GD&ĐT Lào Cai năm 2018) : Trong tượng khúc xạ ánh sáng góc khúc xạ A tỉ lệ thuận với góc tới B ln lớn góc tới C ln bé góc tới D ln bé góc tới Đáp án D + Trong tượng khúc xạ ánh sáng góc khúc xạ ln tăng dần tăng góc tới Câu (Sở GD&ĐT Lào Cai năm 2018) : Một tia sáng truyền từ khơng khí vào mơi trường thủy tinh có chiết suất tuyệt đối n  góc tới 60o, coi khơng khí có chiết suất tuyệt đối Góc khúc xạ có giá trị A 28,2o B 37,5o C 45o D 30o Đáp án D + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i  n sin r  sin 60  sin r  r  30 Câu (Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2018) : Một tia sáng đỏ truyền từ khơng khí vào nước theo phương hợp với mặt nước góc 300 Cho chiết suất nước 1,33 Góc khúc xạ bằng: A 600 B 37,50 C 40,50 D 220 Đáp án C + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin r  sin i sin 60   r  40,5 n 1,33 Câu (Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2018) : Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới B góc khúc xạ ln bé góc tới C góc tới tăng góc khúc xạ tăng D góc khúc xạ ln lớn góc tới Đáp án C + Trong tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới tăng góc khúc xạ tăng Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Một tia sáng đơn sắc từ khơng khí có chiết suất tuyệt đối tới khối thủy tinh có chiết chuất tuyệt đối 1,5 Tại mặt phân cách xảy tượng phản xạ khúc xạ, tia phản xạ khúc xạ hợp với góc 120o Góc tới tia sáng A 36,6o B 56,3o C 24,3o Đáp án A Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i  n sin r , với i  r  180  120  60  sin i  1,5sin  60  i   i  36, 6 D 23,4o 4 Một người nhìn sỏi nhỏ S nằm đáy bể nước sâu 1,2 m theo phương gần vng góc với mặt nước, thấy ảnh S' nằm cách mặt nước khoảng Câu (Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2018) : Cho chiết suất tuyệt đối nước n  A 90 cm B 80 cm C m D 1,5 m Đáp án A OI   tan i  OS + Từ hình vẽ, ta có:   tan r  OI  OS OI  i  OS + Với góc tới nhỏ tan i  sin i  r   r  OI  OS  Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: sin i  n sin r  i  nr  OI OI OS 1, n  OS    0,9m OS OS n Câu (Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2018) : Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, rℓ, rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Mối liên hệ góc khúc xạ tia sáng đúng? A rt < rℓ < rđ B rℓ = rt = rđ C rđ < rℓ < rt D rt < rđ < rℓ Đáp án A + Áp dụng định luật khúc xạ cho trình ánh truyền từ khơng khí vào nước ta có: sini = n.sinr + Vì nđỏ < nlam< ntím => rđỏ > rlam > rtím Câu 10 (Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2018) : Với tượng phản xạ toàn phần, phát biểu sau khơng đúng? A Phản xạ tồn phần xảy ánh sáng truyền theo chiều từ môi trường có chiết suất lớn sang mơi trường có chiết suất bé góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần igh B Góc giới hạn phản xạ toàn phần xác định tỉ số chiết suất môi trường chiết quang với môi trường chiết quang C Phản xạ tồn phần khơng thể xảy ánh sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang D Khi có phản xạ tồn phần tồn ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới Đáp án B Góc giới hạn phản xạ toàn phần igh xác định từ sin igh  n2 n từ igh  n1 n1 ... n 1,33 Câu (Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2018) : Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới B góc khúc xạ ln bé góc tới C góc tới tăng góc khúc xạ tăng D góc khúc xạ ln lớn...+ Trong tượng khúc xạ ánh sáng góc khúc xạ ln tăng dần tăng góc tới Câu (Sở GD&ĐT Lào Cai năm 2018) : Một tia sáng truyền từ khơng khí vào mơi trường thủy tinh có chiết... khúc xạ ln lớn góc tới Đáp án C + Trong tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới tăng góc khúc xạ tăng Câu (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Một tia sáng đơn sắc từ khơng khí có chiết suất tuyệt đối tới khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 10 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các sở giáo dục đào tạo image marked , Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 10 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các sở giáo dục đào tạo image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay