Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 6 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 megabook vn image marked

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 19:24

Câu (megabook năm 2018) Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai mơi trường suốt B ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Đáp án A Hiện tượng khúc xạ tượng ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai mơi trường suốt Câu (megabook năm 2018) Nếu chiết suất môi trường chứa tia tới nhỏ chiết suất mơi trường chứa tia khúc xạ góc khúc xạ A lớn nhỏ góc tới B ln lớn góc tới C ln góc tới D ln nhỏ góc tới Đáp án D Định luật khúc xạ ánh sáng: n1 sin i  n sin r  sin r  n1 sin i n2 Theo đề bài: chiết suất môi trường chứa tia tới nhỏ chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ ( n1  n ) nên: n1   sin r  sin i  r  i n2 Câu (megabook năm 2018) Khi chiếu tia sáng từ chân không vào mơi trường suốt có chiết suất 1,2 thấy tia phản xạ vng góc với tia khúc xạ Góc khúc xạ có giá trị gần A 50 B 60 C 70 Đáp án D + Từ hình ta thấy: i ' r  90  i  r  90  sin r  cos i + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có: sin i  n sin r  sin i  n cos i  tan i  n  tan i  1,  i  50,19  r  90  50,19  39,81 D 40 Câu (megabook năm 2018) Trong nhận định sau tượng khúc xạ, nhận định không A Tia khúc xạ nằm môi trường thứ tiếp giáp với môi trường chứa tia tới B Tia khúc xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến C Khi góc tới 0, góc khúc xạ D Góc khúc xạ ln góc tới Đáp án D Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang mơi trường có chiết suất n2 n1.sin i  n sin r Do n1  n  i1  i (trừ trường hợp tia sáng truyền thẳng i   r  ) Câu (megabook năm 2018) Khi cho tia sáng từ nước có chiết suất n  vào môi trường suốt khác có chiết suất n’, người ta nhận thấy vận tốc truyền ánh sáng bị giảm lượng v  108 m s Cho vận tốc ánh sáng chân không c  3.108 m s Chiết suất n’ A n '  1,5 C n '  B n '  2, D n '  Đáp án B + Vận tốc ánh sáng nước: v n  c 3.108   2, 25.108  m s  nn + Khi truyền vào môi trường suốt X, vận tốc truyền ánh sáng bị giảm lượng v  108 m s nên: v X  v n  108   2, 25  1 108  1, 25.108  m s  + Chiết suất tuyệt đối môi trường X: n X  c 3.108   2, v X 1, 25.108 Câu (megabook năm 2018) Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 60 Chiết suất chất lỏng ánh sáng tím n t  1, 70 , ánh sáng đỏ n d  1, 68 Bể rộng dải màu thu đáy chậu 1,5 cm Chiều sâu nước bể A 1,56 m Đáp án A + Xét tia đỏ: B 1,20 m C 2,00 m D 1,75 m sin i  n d sin rd  sin rd  sin i sin 60   0,5155  tan rd  0, 6016 nd 1, 68 + Xét tia tím: sin i  n t sin rt  sin rt  sin i sin 60   0,5094  tan rt  0,592 nt 1, + Bể rộng vùng quang phổ đáy bể: TD  HD  HT  HI  tan rd  tan rt   0, 015  HI  0, 6016  0,592   HI  0, 015  1,56 m 0, 6016  0,592 .. .Câu (megabook năm 2018) Trong nhận định sau tượng khúc xạ, nhận định không A Tia khúc xạ nằm môi trường thứ tiếp giáp với môi trường chứa tia tới B Tia khúc xạ nằm mặt phẳng... 2018) Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ khơng khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 60  Chiết suất chất lỏng ánh sáng tím n t  1, 70 , ánh sáng đỏ n d  1, 68 Bể rộng dải... góc khúc xạ D Góc khúc xạ ln góc tới Đáp án D Khi ánh sáng truyền từ mơi trường có chiết suất n1 sang mơi trường có chiết suất n2 n1.sin i  n sin r Do n1  n  i1  i (trừ trường hợp tia sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 6 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 megabook vn image marked , Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 6 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 megabook vn image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay