Giáo án Hóa học 8 bài 36: Nước

8 39 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 17:03

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP BÀI 36: NƯỚC (T1) I MỤC TIÊU: HS biết hiểu thành phần hoá học hợp chất nước gồm nguyên tố : hiđro oxi, chúng hoá hợp với theo tỉ lệ thể tích phần H phần O tỉ lệ khối lượng 8O 1H II.CHUẨN BỊ: -Dụng cụ điện phân nước -Hình vẽ tổng hợp nước III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1.Ổn định lớp GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp 2.Kiểm tra cũ GV nhắc lại thực hành cho học sinh 3.Vào Như em biết nước có vai trị quang trọng đời sống hàng ngày chúng ta.? em có biết nước có vai trò nào?, có tính chất vật lí vật tính chất hóa học sao? Để hiểu rõ tiết học em tìm hiểu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu trình phân huỷ nước (15’) -GV đặc cu hỏi cho học sinh -Lắp thiết bị điện phân nước (pha thêm dung dịch NaOH vào nước) -HS trả lời cu hỏi sau: -Những nguyên tố hóa học có thành phần nước ? chúng hóa hợp với theo tỉ lệ thể -Yêu cầu HS quan sát để trả lời tích khối lượng ? câu hỏi : -Trước dòng điện chiều chạy qua mực nước hai cột A,B ? Em có nhận xét mực nước hai cột A (-), B(+) trước cho TaiLieu.VN I Thành phần hoá học nước Sự phân huỷ nước PTHH: 2H2O  2H2 + O2 Page dòng điện chiều qua GV bật cơng tắc điện: ? Sau cho dòng điện chiều qua  tượng -Sau cho dòng điện chiều qua, bề mặt điện cực xuất bọt khí Cực (−) cột A bọt khí nhiều -Yêu cầu HS lên quan sát thí nghiệm:Sau điện phân H2O  thu hai khí  khí hai ống có tỉ lệ nào? Vkhí B = Vkhí A Dùng que đóm tàn than hồng que đóm cháy để thử hai khí yêu cầu HS rút kết luận Khí thu H2 (−) O2 (+) -Yêu cầu viết phương trình hố học -Khí cột B(+) làm que đóm bùng cháy; cột B(-) khí cháy với lửa màu xanh VH = 2VO PTHH: 2H2O  2H2 + O2 -Cuối cng GV nhận xt v kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu trình tổng hợp nước (15’) -Yêu cầu HS đọc SGK I.2a, quan sát hình 5.11/122  thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau: ? Khi đốt cháy hỗn hợp H2 O2 tia lửa điện, có tượng ? Mực nước ống dâng lên có đầy ống khơng  khí H2 O2 có phản ứng hết khơng ? Đưa tàn đóm vào phần chất khí lại, có tượng  khí dư khí -Cá nhân đọc SGK, quan sát hình vẽ -Thảo luận nhóm -Hỗn hợp H2 O2 nổ Mực nước PTHH:2H2 + O2  2H2O ống dâng lên ∗ Kết luận: -Mực nước dâng lên, dừng lại vạch số  dư chất khí -Nước hợp chất tạo nguyên tố: -Tàn đóm bùng cháy  khí H & O dư oxi -Tỉ lệ hoá hợp H 2H2 + O2 2H2O & O: ? Viết PTHH: VH ? Khi đốt: H2 O2 hoá hợp với VO2 TaiLieu.VN Sự tổng hợp nước = +Về thể tích: VH 2 = VO Page theo tỉ lệ Giải: +Về khối -Yêu cầu nhóm thảo luận để tính: Theo PTHH: lượng: +Tỉ lệ hoá hợp khối lượng H2 O2 Cứ mol O2 cần mol H2 = ==> m H = 2.2 = (g) -Tỉ lệ hoá hợp: ? Chúng hoá hợp với theo tỉ lệ thể tích khối lượng VH Vậy thực nghiệm em cho biết nước có cơng thức hóa học ? -CTHH: H2O VO2 = ; mH = mO2 -CTHH nước: H2O +Thành phấtn % khối lượng m O = 1.32 = 32 (g) oxi hiđro nước mH2 Tỉ lệ: = = Hướng dẫn: 32 mO2 ? Giả sử có mol O2 phản ứng  làm cách tính số mol H2 ⇒ %H = 100% ≈ 11.1% 1+ ? Muốn tính khối lượng H2  ⇒ %O = 100% - 11.1% = 88.9% -2 nguyên tố: H O ? Nước hợp chất tạo nguyên tố mH mO -Cuối cng GV nhận xt v kết luận IV.CỦNG CỐ GV hướng dẩn : Yêu cầu HS đọc tóm tắt đề tập 3/125 BÀI TẬP: Đốt cháy hỗn hợp khí gồm 1.12 l H2 1.68 l O2 (đktc) Tính m H O tạo thành ? Bài tập thuộc dạng toán nào? ? Muốn giải tập phải trải qua bước ? Bước TaiLieu.VN Giải: n H 2O = m H 2O M H 2O = 1,8 = 0,1(mol ) 18 ? Bài tập khác tập SGK/ 125 điểm ? PTHH: 2H2 2H2O + O2 Theo phương trình : Phải xác định chất phản ứng hết chất dư Page  Tính m H O theo chất phản ứng hết Đáp án: Cho m H 2O = 1.8g Tìm VH ; VO = ? (đktc) n H = n H 2O = 0,1(mol ) 0,1 n H 2O = = 0,05(mol ) 2 V H = 0,1.22,4 = 2,24(l ) ⇒ VO2 = 0,05.22,4 = 1,12(l ) nO2 = V.DẶN DÒ: -Làm tập 1, 2, SGK/125 -Xem phần II : Tính chất nước VI.RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: TaiLieu.VN Page Bài 36: NƯỚC (tt) I MỤC TIÊU: -HS biết hiểu tính chất vật lý hố học nước -HS hiểu viết PTHH thể tính chất hố học cảu nước -HS biết nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước biện pháp phòng chống nhiễm, có ý thức cho nguồn nước không bị ô nhiễm -Tiếp tục rèn luyện kĩ tính tốn thể tích chất khí theo PTHH II.CHUẨN BỊ: Hố chất: q tím, Nấm, vơi sống, Pđỏ, KMnO4 dụng cụ: -2 cốc thuỷ tinh 250ml, phễu thuỷ tinh -Ống nghiệm, giá , diêm, đèn cồn -Lọ tam giác thu O2 ( lọ) -Muôi sắt, ống dẫn khí III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1.Ổn định lớp GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp 2.Kiểm tra cũ ? Nước có thành phần hố học ? Yêu cầu HS làm tập SGK/125 Đp n: 2H2 + O2  2H2O nH2 = 112 = mol 22.4 theo pt: nH2O = nH2 = mol ⇒ mH2O = x 18 = 90g 3.Vào Như em biết nước có vai trị quang trọng đời sống hàng ngày chúng ta.? em có biết nước có vai trị nào?, có tính chất vật lí tính chất hóa học sao? Để hiểu rõ tiết học em tìm hiểu TaiLieu.VN Page Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lý nước (5’) ? Yêu cầu HS quan sát cốc nước  nhận xét: +Nhiệt độ hố rắn Tính chất vật lý +Chất lỏng, không màu – mùi Nước chất lỏng, không màu, không mùi – vị không vị, sôi +Sơi: 1000C (p = 1atm) 1000C Hồ tan nhiều chất: rắn, lỏng, khí… +Nhiệt độ rắn 00C +Khối lượng riêng +Đại = g/ml +Hoà tan +Hoà tan nhiều chất: rắn, lỏng, khí… +Thể, màu, mùi, vị +Nhiệt độ sơi Quan sát, trả lời Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hố học nước (15’) Thí nghiệm 1: Tác dụng với kim loại -Nhúng q tím vào nước  yêu cầu HS quan sát  nhận xét: -Cho mẫu Na vào cốc nước  yêu cầu HS quan sát  nhận xét -Đốt khí  có màu  kết luận -Nhúng mẫu giấy quì vào dung dịch sau phản ứng -Quan sát q tím khơng Tính chất hố học: chuyển màu a/ Tác dụng với kim -Miếng Na chạy nhanh loại (mạnh): mặt nước (nóng PTHH: chảy  giọt tròn) Na + H2O  NaOH + -Có khí ( Bazơ ) -Khí H2 H2 ⇒ Có phản ứng hoá học b/ Tác dụng với số oxit bazơ xảy PTHH:  Giấy quì  xanh -Hợp chất tạo thành nước làm CaO + H2O  Ca(OH)2 giấy q  xanh: bazơ cơng thức gồm -NaOH (bazơ) nguyên tử Na liên kết với −OH  2Na + 2H2O  2NaOH Yêu cầu HS lập công thức hoá học ⇒ Dung dịch bazơ + H2 ↑  Viết phương trình hố học -Gọi HS đọc phần kết luận SGK/123 Thí nghiệm 2: tác dụng với số oxit bazơ TaiLieu.VN -Nước tác dụng với số kim loại làm đổi màu quì tím thành xanh c/ Tác dụng với Page -Làm thí nghiệm: +Cho miếng vơi nhỏ vào cốc thuỷ tinh  rout nước vào vơi sống  y HS quan sát, nhận xét nhiệt độ thường: Na,k số oxit axit -Quan sát  nhận xét: P2O5 + 3H2O  2H3PO4 (axit) PTHH: +nhúng mẫu giấy q tím vào nước +Có nước bốc sau phản ứng lên Vậy hợp chất tạo thành gì? -Cơng thức háo học gồm Ca nhóm OH  u cầu HS lập cơng thức hố học? -Viết phương trình phản ứng? ⇒ Dung dịch axit làm đổi màu q tím thành đỏ +CaO rắn  chất nhão +Phản ứng toả nhiệt +Q tím  xanh -Ngồi CaO nước hố hợp với nhiều oxit -Là bazơ bazơ khác  Yêu cầu HS đọc kết luận - Ca(OH)2 SGK/123 CaO + H2O  Thí nghiệm 3: tác dụng với số oxit axit Ca(OH)2 -Làm thí nghiệm: đốt P bình oxi  rót -P2O5 tan nước nước vào bình đựng P2O5  lắc  Nhúng q tím vào dung dịch thu  -Dung dịch q tím hố đỏ (hồng) u cầu HS nhận xét -Dung dịch làm q tím hố đỏ axit  hướng dẫn HS viết công P2O5 + 3H2O  thức hố học viết phương trình phản ứng 2H3PO4 -Thơng báo: Nước hố hợp với nhiều oxit axit khác: SO2, SO3, N2O5 … tạo axit tương ứng -Yêu cầu HS đọc kết luận SGK Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò nước (4’) u cầu HS nhóm đọc SGK -Đọc SGK – liên hệ thực tế trả lời câu hỏi sau:  trả lời câu hỏi ? Nước có vai trò đời sống người III vai trò nước đời sống sản xuất Chống ô nhiễm SGK/124 ? Chúng ta cầtn làm để giữ TaiLieu.VN Page cho nguồn nước không bị ô nhiễm -Đại diện nhóm trình bày – sửa chữa – bổ sung IV.CỦNG CỐ Bài tập 1: Hồn thành phương trình phản ứng cho nước lầtn lượt tác dụng với: K, Na2O, SO3 Bài tập 2: để có dung dịch chứa 16g NaOH, cần phải lấy gam Na2O cho tác dụng với H2O? ? Bài tập thuộc dạng tốn ? Có cách giải Đp n: 2K + H2O  2KOH + H2↑ Na2O + H2O  2NaOH SO3 + H2O  H2SO4 V.DẶN DỊ -Ôn lại khái niệm axit – cách đọc tên – phân loại -Làm tập 1, SGK/125 VI.RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: TaiLieu.VN Page ... 1.12 l H2 1. 68 l O2 (đktc) Tính m H O tạo thành ? Bài tập thuộc dạng toán nào? ? Muốn giải tập phải trải qua bước ? Bước TaiLieu.VN Giải: n H 2O = m H 2O M H 2O = 1 ,8 = 0,1(mol ) 18 ? Bài tập khác... chất nước VI.RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: TaiLieu.VN Page Bài 36: NƯỚC (tt) I MỤC TIÊU: -HS biết hiểu tính chất vật lý hố học nước. .. mH2O = x 18 = 90g 3.Vào Như em biết nước có vai trị quang trọng đời sống hàng ngày chúng ta.? em có biết nước có vai trị nào?, có tính chất vật lí tính chất hóa học sao? Để hiểu rõ tiết học em tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 36: Nước, Giáo án Hóa học 8 bài 36: Nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay