phuong phap khoi pho

50 44 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 16:43

A. PHƯƠNG PHÁP KHỐI PHỔI. TỔNG QUAN VỀ KHỐI PHỔ: Khối phổ (mass spectrometry – MS): là một kỹ thuật quang phổ do nhà vật lí học người Anh Joseph John Thomson phát minh ra vào năm 1897. Chính nhờ kĩ thuật này đã giúp Thomson phát hiện ra các đồng vị của nguyên tố và chứng minh sự tồn tại hai đồng vị của khí Neon. Với phát minh này đã giúp Thomson giành được giải thưởng Nobel năm 1906.1. Khối phổ là gì?Là một kỹ thuật phân tích hóa học giúp xác định hàm lượng và loại chất hóa học có trong một mẫu bằng cách đo tỷ lệ khối lượng trên điện tích và số lượng của các ion pha khí từ phân tử hoặc nguyên tử của mẫu. Dùng thiết bị chuyên dụng là khối phổ kế. Kĩ thuật này có nhiều ứng dụng, thường được kết hợp với một số sinh học phân tử khác như:•Khối phổ kết hợp với sắc ký khí.•Khối phổ kết hợp với sắc ký lỏng.•Khối phổ kết hợp điện di2. Nguyên lý của phương pháp khối phổ:Là kỹ thuật phân tích đo phổ về khối lượng của các phân tử tích điện khi chúng di chuyển trong điện trường. Các ion được tạo thành trong buồng ion hóa, được gia tốc và tách riêng nhờ bộ phận phân tích khối phổ trước khi đến detector. Tất cả các quá trình này diễn ra trong hệ thiết bị chân không.Tín hiệu tương ứng với các ion sẽ được thể hiện bằng một số vạch (pic) có cường độ khác nhau tập hợp lại thành một khối phổ đồ hoặc phổ khối. Dữ liệu phổ khối được tự động ghi lại và sử dụng để nhận dạng mẫu bằng các công cụ tin sinh học. Đồng thời, có thể xác định cấu trúc cũng như là định lượng các chất trong mẫu mà ta phân tích http:www.biomedia.vnreviewphuongphapkhoiphoms.html3. Sự hình thành khối phổ (sự ion hóa): Để có thể nghiên cứu các chất bằng pp khối phổ thì các phân tử chất nghiên cứu ở dạng khí hoặc hơi phải được ion hóa bằng phương pháp thích hợp. Phương pháp ion hoá bằng va chạm điện tử (dùng phổ biến nhất)•Trong buồng ion hoá, các điện tử phát ra từ cathode (làm bằng vonfram hoặc reni) bay về anode với vận tốc lớn. •Các phân tử chất nghiên cứu ở trạng thái hơi sẽ va chạm với điện tử trong buồng ion hoá, có thể nhận năng lượng điện tử và bị ion hoá. Phương pháp ion hóa bằng trường điện từ (dùng khá phổ biến)4. Máy khối phổ: là một thiết bị dùng cho phương pháp khối phổ, cho ra phổ khối lượng của một mẫu, để tìm ra thành phần của nó. Có thể ion hóa mẫu và tách các ion của nó với các khối lượng khác nhau và lưu lại thông tin dựa vào việc đo đạc cường độ dòng ion. Tùy theo loại điện tích của ion đem nghiên cứu mà người ta phân biệt máy khối phổ ion dương hoặc ion âm. Một khối phổ kế thông thường gồm 3 phần:•phần nguồn ion•phần phân tích khối lượng•phần đo đạc. TOPIC 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI PHỔ VÀ DẤU PHÓNG XẠ TRONG NGHIÊN CỨU SINH HỌC THỰC NGHIỆM Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Lê Thị Phương Hoa TS Đào Văn Tấn Học viên : Nguyễn Thị Ngọc Liên Mã học viên: K27 0257 NỘI DUNG CHÍNH A Phương pháp khối phổ: • I Tổng quan phương pháp khối phổ ? • II Ứng dụng B Phương pháp dấu phóng xạ: • I Tổng quan phương pháp dấu phóng xạ? • II Ứng dụng A Phương pháp khối phổ: I Tổng quan phương pháp khối phổ: Khối phổ gì? Nguyên lý phương pháp khối phổ Sự hình thành khối phổ (sự ion hóa) Máy khối phổ II ứng dụng: Ứng dụng máy khối phổ phân tích protein Sự kết hợp phương pháp sinh học phân tử khác_ ứng dụng 2.1 Sắc kí khí kết hợp khối phổ 2.2 Sắc kí lỏng kết hợp khối phổ 2.3 Điện di kết hợp khối phổ Khối phổ gì? • Khối phổ (mass spectrometry – MS): kỹ thuật quang phổ nhà vật lí học người Anh Joseph John Thomson phát minh vào năm 1897 • Chính nhờ kĩ thuật giúp Thomson phát đồng vị nguyên tố chứng minh tồn hai đồng vị khí Neon • Với phát minh giúp Thomson giành giải thưởng Nobel năm 1906 Khối phổ gì? •  Là kỹ thuật phân tích hóa học giúp xác định hàm lượng loại chất hóa học có mẫu cách đo tỷ lệ khối lượng điện tích số lượng ion pha khí từ phân tử nguyên tử mẫu • Dùng thiết bị chuyên dụng khối phổ kế • Kĩ thuật có nhiều ứng dụng, thường kết hợp với số sinh học phân tử khác như: – Khối phổ kết hợp với sắc ký khí – Khối phổ kết hợp với sắc ký lỏng – Khối phổ kết hợp điện di Nguyên lý phương pháp khối phổ: - Là kỹ thuật phân tích đo phổ khối lượng phân tử tích điện chúng di chuyển điện trường - Các ion tạo thành buồng ion hóa, gia tốc tách riêng nhờ phận phân tích khối phổ trước đến detector - Tất trình diễn hệ thiết bị chân khơng - Tín hiệu tương ứng với ion thể số vạch (pic) có cường độ khác tập hợp lại thành khối phổ đồ phổ khối - Dữ liệu phổ khối tự động ghi lại sử dụng để nhận dạng mẫu công cụ tin sinh học Đồng thời, xác định cấu trúc định lượng chất mẫu mà ta phân tích Nguyên lý phương pháp khối phổ: http://www.biomedia.vn/review/phuong-phap-khoi-pho-ms.html Sự hình thành khối phổ (sự ion hóa): - Để nghiên cứu chất pp khối phổ phân tử chất nghiên cứu dạng khí phải ion hóa phương pháp thích hợp * Phương pháp ion hoá va chạm điện tử (dùng phổ biến nhất) • Trong buồng ion hố, điện tử phát từ cathode (làm vonfram reni) bay anode với vận tốc lớn • Các phân tử chất nghiên cứu trạng thái va chạm với điện tử buồng ion hố, nhận lượng điện tử bị ion hoá Sự hình thành khối phổ (sự ion hóa): •   Máy khối phổ: •là thiết bị dùng cho phương pháp khối phổ, cho phổ khối lượng mẫu, để tìm thành phần •Có thể ion hóa mẫu tách ion với khối lượng khác lưu lại thông tin dựa vào việc đo đạc cường độ dòng ion •Tùy theo loại điện tích ion đem nghiên cứu mà người ta phân biệt máy khối phổ ion dương ion âm http://www.biomedia.vn/revi ew/phuong-phap-khoi-phoms.html Nguyên lý: - Đồng vị tượng nguyên tử có số proton khác số nơtron, số khối A chúng khác •Các đồng vị nguyên tố Hidro - Số khối: A = Z + N - Số khối A số proton (số đơn vị điện tích hạt nhân) Z đại lượng đặc trưng cho nguyên tử Nguyên lý: - Đồng vị phóng xạ nguyên tố có tính chất hóa học giống đồng vị bền - Do trộn lượng nhỏ đồng vị phóng xạ với đồng vị bền nguyên tố theo dõi thay đổi hoạt động đồng vị phóng xạ q trình vật lý, hóa học…mà nguyên tố tham gia, người ta biết số tính chất q trình Yêu cầu đồng vị phóng xạ: -Chu kỳ bán rã phải phù hợp với thời gian tiến hành thực nghiệm, phải phù hợp với khoảng cách nơi sản xuất đồng vị phóng xạ đến vị trí làm việc -Cường độ đủ lớn cho pha loãng tách dòng mà đủ cho phát xạ đo dòng xuống -Chất mang đồng vị phóng xạ đánh dấu phải xâm nhập đồng với môi trường nghiên cứu, phải tồn bền vững với mơi trường nghiên cứu suốt q trình thực nghiệm -Chất mang đồng vị phóng xạ phải giống với môi trường đánh dấu để không làm nhiễu loạn môi trường đánh dấu II ứng dụng: Trong nghiên cứu sinh học công nông nghiệp:  Trong nghiên cứu di truyền học, giải mã gen, tìm hiểu vận chuyển aa thể sinh vật  Tạo giống đột biến gen  Theo dõi di chuyển nước mặt, nước ngầm, kiểm tra tốc độ thấm qua đê, đập, thăm dò dầu khí, nghiên cứu chế phản ứng phức tạp đo đạc số hố lí… Trong nghiên cứu sinh học : Đánh dấu đồng vị phóng xạ N15 phát cấu tạo DNA theo nguyên tắc bán bảo tồn: https://www.slideshare.net/nhido3192/bi-ging-sinh-hc-phn-t-ts-v-minh-tr Trong nghiên cứu sinh học : Đánh dấu đồng vị phóng xạ P32 giải trình tự gen phương phương pháp phân giải hóa học (do Allan Maxam Walter Gilbert, năm 1977) Đánh dấu đồng vị phóng xạ Đánh dấu đồng vị phóng xạ P32 giải trình tự gen phương phương pháp phân giải hóa học (do Allan Maxam Walter Gilbert, năm 1977) Trong nghiên cứu sinh học : Đánh dấu đồng vị phóng xạ P32 giải trình tự gen phương phương pháp enzym (do Frederick Sanger đề xuất, năm 1977) Đánh dấu đồng vị phóng xạ P32 giải trình tự gen phương phương pháp enzym (do Frederick Sanger đề xuất, năm 1977) Phóng xạ tự ghi Hình ảnh điện di DNA có đánh dấu 32P polyacrylamide gel phim X-quang Trong y học:  Trong nghiên cứu, chẩn đoán điều trị Các hợp chất đánh dấu hố phóng xạ cung cấp thơng tin giải phẫu học nội tạng người, hoạt động quan riêng biệt, phục vụ cho chẩn đốn bệnh  Tia phóng xạ sử dụng phương pháp chụp cắt lớp Từ lâu người ta sử dụng đồng vị 131I chẩn đoán điều trị bệnh tuyến giáp Trong y học: https://phauthuatungthu.wordpress.com/2015/02/07/ky-thuat-phau-thuat-u-naoco-huong-dan-bang-chat-danh-dau-phong-xa-moi/ Trong khảo cổ:  Định tuổi cổ vật có nguồn gốc thực vật:  Trong khơng khí ln tồn lượng định đồng vị 14C, đồng vị phóng xạ với chu kỳ bán rã vào khoảng 5730 năm.Thực vật hấp thụ 14CO2 không khí nên hấp thụ ln 14C  + Ở thực vật sống, tỉ lệ 14C 12C không thay đổi Sau chết trao đổi bị ngừng hàm lượng 14C bắt đầu giảm dần phân rã phóng xạ  Bằng cách đo tỉ lệ 14C 12C di vật cổ ta tính tuổi chúng Phép định tuổi cổ vật cho phép đo tuổi cổ vật từ 500 năm đến 5500 năm Tài liệu tham khảo - wikipedia.org - biomedia.vn - baigiang.violet.vn ... ew /phuong- phap- khoi- phoms.html Máy khối phổ: Một khối phổ kế thông thường gồm phần: • phần nguồn ion • phần phân tích khối lượng • phần đo đạc http://www.biomedia.vn/review /phuong- phap- khoi- pho- ms.html... protein http://www.biomedia.vn/review /phuong- phap- khoi- pho- ms.html Ứng dụng máy khối phổ phân tích protein: http://www.biomedia.vn/review /phuong- phap- khoi- pho- ms.html Ứng dụng máy khối phổ phân... khối phổ: 21 http://omnisci.com.vn/bvct/may-sac-ky-long-may-sac-ky -khoi- pho- thiet-bi-thinghiem-noi-that-thi-nghiem/11/ly-thuyetkhoi -pho. html Hỏi: Theo bạn phận quan trọng nhất? Máy khối phổ: Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong phap khoi pho, phuong phap khoi pho, A. Phương pháp khối phổ:, B. Phương pháp dánh dấu phóng xạ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay