Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị rò mật bằng đặt stent qua nội soi mật tụy ngược dòng

168 66 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y ===***=== PHẠM HỮU TÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MẬT BẰNG ĐẶT STENT QUA NỘI SOI MẬT-TỤY NGƯỢC DÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y ===***=== PHẠM HỮU TÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MẬT BẰNG ĐẶT STENT QUA NỘI SOI MẬT-TỤY NGƯỢC DỊNG Chun ngành: NỘI TIÊU HĨA Mã số: 62 72 01 43 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VIỆT TÚ PGS.TS BÙI HỮU HOÀNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan là cơng trình nghiên cứu với hướng dẫn khoa học tập thể cán hướng dẫn Các kết nêu luận án là trung thực và công bố phần bài báo khoa học Luận án chưa cơng bớ Nếu có điều sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả luận án Phạm Hữu Tùng DANH MỤC TỪ KHÓA CHỮ VIẾT TẮT TT Phần viết tắt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ALT AST APTT BC BANC BN CS CLVT DMB HC HPT F N NSMTND ODL OGC OGP OGT OMC PT PTC Alanine transaminase Aspartate transaminase Activated partial thromboplastin time Bạch cầu Bệnh án nghiên cứu Bệnh nhân Cộng Chụp cắt lớp điện toán Dịch màng bụng Hồng cầu Hạ phân thùy French (đơn vị đo, có giá trị 1/3mm) Chỉ sớ bình thường Nội soi mật tụy ngược dòng Ống dẫn lưu Ống gan chung Ống gan phải Ống gan trái Ống mật chủ Prothrombin Time Percutaneous Transhepatic Cholangiography (chụp PTBD đường mật xuyên gan qua da) Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage (Dẫn Basket lưu mật xuyên gan qua da) Rọ (dùng lấy sỏi đường mật) Bile leak Blunt trauma Biodegradable mật Chấn thương đụng dập Stent sinh học tự tiêu stent Catheter D2 Embolization Ống thông (dùng để thông vào đường mật) Đoạn thứ tá tràng Nút thuyên tắc Coil Guidewire High-grade Dây dẫn mật mức độ cao 22 leak Phần viết đầy đủ TT 10 Phần viết tắt Low-grade Phần viết đầy đủ mật mức độ thấp 11 leak Metallic Coil Thuyên tắc bằngn nút kim loại 12 13 14 embolization Metallic Stent Stent kim loại Major leak rỉ lớn Major bile duct Tổn thương đường mật lớn 15 16 injury Minor leak rỉ nhỏ Minor bile duct Tổn thương đường mật nhỏ 17 injury Naso-Biliary Dẫn lưu mũi-mật 18 drainage Penetrating Chấn thương xuyên thấu 19 20 21 22 23 trauma Pigtail Precut Pusher Snare Stent Ống dẫn lưu có đầu cong Cắt trước thông vào nhú vater Ống đẩy (dùng đưa stent vào vị trí mong ḿn) Thong lọng (dùng để rút stent) Dụng cụ nhân tạo có dạng ớng, dùng đặt qua chỗ hẹp Trong luận án, xin giữ nguyên từ stent, hiểu là loại stent đặt bên MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ khóa chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu đường mật 1.1.1 Giải phẫu đường mật gan 1.1.2 Giải phẫu đường mật ngoài gan 1.1.3 Biến đổi giải phẫu đường mật gan và cửa gan 1.1.4 Các bất thường giải phẫu đường mật ngoài gan 1.2 Bệnh lý mật 1.2.1 Đại cương bệnh lý mật 9 1.2.2 Nguyên nhân mật 10 1.2.3 Biểu lâm sàng mật 1.2.4 Phân loại mật 12 1.2.5 Chẩn đốn mật 16 11 1.2.6 Nguyên tắc chung điều trị mật 19 1.3 Các phương pháp điều rị mật 1.3.1 Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da 1.3.2 Phẫu thuật điều trị mật 23 1.3.3 Điều trị mật keo sinh học 24 1.3.4 Nội soi điều trị mật 26 20 20 1.3.5 Một sớ phương pháp dẫn lưu khác 28 1.4 Nội soi mật tụy ngược dòng đặt stent đường mật điều trị mật 29 1.4.1 Lịch sử 29 1.4.2 Cơ chế tác dụng Stent 30 1.4.3 Các loại stent 31 1.4.4 Chỉ định và chống định 32 1.4.5 Kỹ thuật đặt stent qua chụp mật tụy ngược dòng 1.4.6 Các biến chứng nội soi đặt stent 33 35 1.4.7 Ưu điểm, nhược điểm nội soi đặt stent điều trị mật 40 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 44 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 44 2.2 Phương pháp nghiên cứu 44 2.2.1 Cỡ mẫu nghiên cứu 45 2.2.2 Phương tiện nghiên cứu 45 2.2.3 Các bước tiến hành nghiên cứu 46 2.3 Các tiêu nghiên cứu 60 60 2.3.1 Các thông số lâm sàng và cận lâm sàng trước thủ thuật 2.3.2 Các thông số kỹ thuật can thiệp 61 2.3.3 Các thông số kết điều trị 63 2.4 Phân tích xử lý số liệu 63 2.5 Đạo đức nghiên cứu 64 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 3.1 Đặc điểm bệnh nhân nhóm nghiên cứu 3.1.1 Đặc điểm giới 66 3.1.2 Đặc điểm tuổi 66 66 43 3.1.3 Phân bố theo nghề nghiệp 67 3.1.4 Các nguyên nhân gây mật 67 3.2 Triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng 3.2.1 Triệu chứng lâm sàng 69 3.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng 69 3.3 Các vấn đề liên quan đến thủ thuật 3.3.1 Thời gian mật trước can thiệp 69 77 77 3.3.2 Mức độ khó thơng nhú Vater 77 3.3.3 Đánh giá mức độ mật 78 3.3.4 Kích thước đường mật nội soi mật tụy ngược dòng 3.3.5 Các yếu tố gây tắc nghẽn bên vị trí 80 81 3.3.6 Biện pháp can thiệp điều rị 81 3.3.7 Loại, kích thước và đường kính stent 83 3.3.8 Vị trí mật xác định nội soi mật tụy ngược dòng 85 3.3.9 Tai biến-biến chứng sớm sau thủ thuật 86 3.3.10 Biến chứng di lệch stent 86 3.3.11 Số ngày nằm viện sau thủ thuật 87 3.3.12 Rút ống dẫn lưu (ODL) ổ bụng trước xuất viện 88 3.3.13 Tổng số ngày nằm viện 88 3.3.14 Thời gian lưu stent đường mật 3.3.15 Số lần đặt stent 89 89 3.3.16 Kết nội soi mật tụy ngược dòng chẩn đốn và điều trị 90 3.3.17 Các mối liên quan biến số 94 3.4 Các phương pháp điều trị kết hợp CHƯƠNG 97 BÀN LUẬN 97 96 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 97 4.1.1 Tuổi và giới tính 97 4.1.2 Nguyên nhân và nghề nghiệp 98 4.2 Đặc điểm bệnh nhân mật nhiên cứu 4.2.1 Biểu lâm sàng mật 101 4.2.2 Thời điểm chẩn đốn mật 103 101 4.2 Những thay đổi xét nghiệm cận lâm sàng 106 4.2.1 Bilirubin máu 106 4.2.2 Bilirubin dịch ổ bụng107 4.2.3 Kali máu108 4.2.4 Enzym gan, bạch cầu máu 108 4.3 Một số đặc điểm liên quan kỹ thuật can thiệp 4.3.1 Vị trí mật dưa nội soi mật tụy ngược dòng 4.3.2 Tai biến và biến chứng 109 109 111 4.3.3 Đặc điểm stent: loại- kích thước- đường kính 115 4.3.4 Các biện pháp can thiệp nội soi điều trị 117 4.3.5 Thủ thuật thành cơng và khả chẩn đốn mật nội soi mật tụy ngược dòng 119 4.3.7 Thời điểm rút stent và chụp hình đường mật rút stent 121 4.3.8 Số lần bệnh nhân điều trị nội soi mật tụy ngược dòng 127 4.4 Các yếu tố làm tăng nguy mật 128 4.5 Ưu điểm khả áp dụng nội soi điều trị KẾT LUẬN 133 KIẾN NGHỊ 135 129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 63 Haber G B., Michael's Hosp St., Canada T., et al (2001) A prospective multi-center study of a bioabsorbable biliary Wallstent in 50 patients with malignant obstructive jaundice [abstract], Gastrointest Endosc, 53, AB121 64 Brodsky J A., Marks J M., Malm J A.,et al (2002) Sphincter of Oddi injection with botulinum toxin is as effective as endobiliary stent in resolving cystic duct leaks in a canine model Gastrointest Endosc, 56:849-851 65 McCune WS, Shorb PE, Moscovitz H (1968) Endoscopic cannulation of the ampulla of Vater: a preliminary report Ann Surg, 167: 752–6 66 Soehendra N, Reijnders-Frederix V.(1980) Palliative bile duct drainage: a new endoscopic method of introducing a transpapillary drain Endoscopy, 12: 8–11 67 O'Rahilly S, Duignan JP, Lennon JR, O'Malley E (1983) Successful treatment of a post-operative external biliary fistula by endoscopic papillotomy Endoscopy, 15:68-9 68 Smith AC, Shapiro RH, Kelsey PB, Warshaw AL.(1986) Successful treatment of nonhealing biliary-cutaneous fistulas with biliary stents Gastroenterology, 90:764-9 69 Di Pisa M, T M., Miraglia R., Volpes R., et al (2009) Use of a self−expandablemetallic stent for large bile leakage following orthotopic liver transplant Endoscopy, 41, E4-E5 70 Wang A.Y., Ellen K., Berg C L., et al (2009) Fully Covered Selfexpandale metalic stents in the management of complex biliary leaks: Preliminary data- a case series Endoscopy, 41:781-786 71 Cotton P B (2005) ERCP: Risks, Prevention, and Management Advanced Digestive Endoscopy: ERCP, 13:339-402 72 Schutz S M., Abbott R M (2000) Grading ERCPs by degree of difficulty: a new concept to produce more meaningful outcome data Gastrointest Endoscopy, 51:535-539 73 ASGE (2012) Complications of ERCP Gastroentestinal Endoscopy, 75 (3):467-473 74 Cotton P B., Garrow D A., Gallagher J., et al (2009) Risk factors for complications after ERCP: A multivariate analysis of 11,497 procedures over 12 years Gastrointest Endosc, 70:80-88 75 Andriulli A., Loperfido S., Napolitano G et al (2007) Incidence Rates of Post-ERCP Complications: A Systematic Survey of Prospective Studies Am J Gastroenterol, 102:1781–1788 76 Freeman M L., Nelson D B., Sherman S., et al (1996) Complications of endoscopic biliary sphincterotomy The New England Journal of Medicine, 335 (13):909- 918 77 Donnellan F and Byrne M F (2012) Prevention of Post-ERCP Pancreatitis Gastroenterology Research and Practice:1-12 78 Howard T J., Tan T., Lehman G A., et al (1999) Classification and management of perforations complicating endoscopic sphincterotomy Surgery, 126:658-663 79 Christoforidis E., Goulimaris I., Tsalis K., et al (2002) The endoscopic management of persistent bile leakage after laparoscopic cholecystectomy Surg Endosc, 16:843-846 80 Nguyễn Kim Tân (2014) Đánh giá kết điều trị mật sau điều trị chấn thương vết thương gan, Luận án thạc sỹ Y học, Đại học Y Dược Thành phớ Hồ Chí Minh 81 Nguyễn Tấn Cường, Phạm Hữu Thiện Chí, Bùi An Thọ CS (2008) mật sau phẫu thuật gan mật Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 12 (3), 81-86 82 Kim K H and Kim T N (2014) Endoscopic Management of Bile Leakage after Cholecystectomy: A Single-Center Experience for 12 Years Clin Endosc., 47:248-253 83 Trà Quốc Tuấn (2007) Tổn thương đường mật cắt túi mật phương pháp xử lý, Luận án chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược Thành phớ Hồ Chí Minh 84 Spinn M P., Patel M K., Cotton B A., et al (2013) Successful Endoscopic Therapy of Traumatic Bile Leaks Gastroenterol, 7:56–62 85 Fasoulas K., Zavos C., Chatzimavroudis G., et al (2011) Elevenyear experience on the endoscopic treatment of post-cholecystectomy bile leaks Annals of Gastroenterology, 24 (3):200-205 86 Singh V., Singh G., Verma G R., et al (2010) Endoscopic management of postcholecystectomy biliary leakage Hepatobiliary Pancreat Dis Int., 9:409-413 87 Hassanien A M (2003) Endoscopic Management of Biliary Leak after cholecystectomy: An initial study Egyptian Journal of Surgery, 22 (4):336-342 88 Zargar S A., Javid G., Chan B A F., et al (2001) Endoscopic management of bile duct leaks JK-Practitioner, (4):231-234 89 Donnellan F., Zeb F., Courtney G., et al (2009) Successful outcome of sphincterotomy and French pigtail stent insertion in the management of post-cholecystectomy bile leaks Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 8:309-311 90 Morelli J., Mulcahy H E., Willner I R., et al (2001) Endoscopic treatment of post-liver transplantation biliary leaks with stent placement across the leak site Gastrointest Endosc., 54:471-475 91 Katsinelos P., Kountouras J., Paroutoglou G., et al (2008) A comparative study of 10-Fr vs 7-Fr straight plastic stents in the treatment of postcholecystectomy bile leak Surg Endosc, 22:101–106 92 Saab S., Martin P., Soliman G Y., et al (2000) Endoscopic Management of Biliary Leaks After T-Tube Removal in Liver Transplant Recipients: Nasobiliary Drainage Versus Biliary Stenting Liver Transplantation, (5):627-632 93 Lê Phước Thành (2005) Chẩn đốn điều trị mật phẫu thuật gan mật, Luận án chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược Thành phớ Hồ Chí Minh 94 Ghazanfar S., Qureshi S., Leghari A., et al (2012) Endoscopic management of post operative bile duct injuries" J Pak Med Assoc, 62 (3):257-262 95 Davids P H P., Rauws E A J., Tytgat G N J., et al (1992) Postoperative bile leakage: endoscopic management Gut, 33:11181122 96 Lubezky N., Konikoff F.M., Rosin D., et al (2006) Endoscopic sphincterotomy and temporary internal stenting for bile leaks following complex hepatic trauma British Journal of Surgery, 93:78-81 97 Kim J H., Ko G Y., Sung K.-B., et al (2008) Bile Leak Following Living Donor Liver Transplantation: Clinical Efficacy of Percutaneous Transhepatic Treatment Liver Transplantation, 14:1142-1149 98 Sari Y S., Tunali V., Tomaoglu K., et al (2005) Can bile duct injuries be prevented? A new technique in laparoscopic cholecystectomy BMC Surgery, (14):1-4 99 Davidoff A M., Pappas T N., Murray E A., et al (1991) Mechanisms of Major Biliary Injury Cholecystectomy Ann Surg., 215 (3):196-202 During Laparoscopic 100 Sharma B.C., Mishra S.R., Kumar Rakesh and Sarin S.K (2009) Endoscopic management of bile leaks after blunt abdominal trauma Journal of Gastroenterology and Hepatology, 24:757–761 101 Thompson C M., Saad N E., Quazi R R., et al (2013) Management of Iatrogenic Bile Duct Injuries: Role of the Interventional Radiologist RadioGraphics., 33:117–134 102 Mert E., Orhan B., Ilgin Özden, et al (2004) Definitive treatment of traumatic biliary injuries" Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 10 (4):221-225 103 Lillemoe K D (2006) Evaluation of suspected bile duct injuries" Surg Endosc, 20:1638–1643 104 Bose S M., Mazumdar A., and Singh V (2001) The Role of Endoscopic Procedures in the Management of Postcholecystectomy and Posttraumatic Biliary Leak Surg Today, 31:45-50 105 Barkun A N., Rezieg M., MD, Mehta S N., et al (1997) Postcholecystectomy biliary leaks in the laparoscopic era: risk factors, presentation, and management Gastrointest Endosc, 45:277-282 106 Yuan K C., Wong Y C., Fu C Y., et al (2014) Screening and management of major bile leak after blunt liver trauma: a retrospective single center study Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 22 (26):2-9 107 Capussotti L., Ferrero A., Vigano L., et al (2006) Bile leakage and liver resection: Where is the Risk? Arch Surg., 141:690-694 108 De Castro S.M., Kuhlmann K.F., Busch O.R., et al (2005) Incidence and management of biliary leakage hepaticojejunostomy J Gastrointest Surg., 9:1163-1171 after 109 Ferrero A., Russolillo N., Vigano L., et al (2008) Safety of conservative management of bile leakage after hepatectomy with biliary reconstruction J Gastrointest Surg., 12:2204-2211 110 Vigano L., Ferrero A., Sgotto E., et al (2008) Bile leak after hepatectomy: predictive factors of spontaneous healing Am J Surg., 196:195-200 111 Arita J., Hasegawa K.,Kokudo N., Sano K., Sugawara Y., et al (2005) Randomized clinical trial of the effect of a salinelinked radiofrequency coagulator on blood loss during hepatic resection" Br J Surg., 92:954-959 112 Ijichi M., Takayama T., Toyoda H., et al (2000) Randomized Trial of the Usefulness of a Bile Leakage Test During Hepatic Resection Arch Surg., 135:1395-1400 113 Tanaka S., Hirohashi K., Tanaka H., et al (2002) Incidence and Management of Bile Leakage after Hepatic Resection for Malignant Hepatic Tumors J Am Coll Surg., 195:484- 489 114 Erdogan D., Busch O.R.C., van Delden O.M., et al (2008) Incidence and Management of Bile leakage after Partial Liver Resection Dig Surg., 25:60-66 115 Lo C.M., Fan S.T., Liu C.L., et al (1998) Biliary complications After Hepatic Resection: risk factors, management, and Outcome Arch Surg., 133:156-161 116 Tewani S K., Turner B G., Chuttani R (2013) Location of bile leak predicts the success of ERCP performed for postoperative bile leaks" Gastrointest Endoscopy, 77 (4):601-608 117 Wong L L., Tsai H H (2014) Prevention of post-ERCP pancreatitis World J Gastrointest Pathophysiol, (1):1-10 118 Tarnasky P R., Cunningham J T., Hawes R H., et al (1997) Transpapillary stenting of proximal biliary strictures: does biliary sphincterotomy reduce the risk of postprocedure pancreatitis? Gastrointest Endosc, 45:46-51 119 Agarwal N., Sharma B C., Garg S et al (2006) Endoscopic management of postoperative bile leaks Hepatobiliary Pancreat Dis Int., 5:273-277 120 Aksoz K., Unsal B., Yoruk G et al (2009) Endoscopic Sphinterotomy Alone in the management of Low-grade Biliary Leaks due to Cholecystectomy Digestive Endoscopy, 21:158–161 121 Dolay K , Soylu A., and Aygun E (2010) The Role of ERCP in the Management of Bile Leakage: Endoscopic Sphincterotomy Versus Biliary Stenting Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 20 (5):455-459 122 Moloney M M., Owen W J., Wilkinson M L (2001) Failure of ERCP to identify biliary leak after laparoscopic cholecystectomy Gastrointestinal Endoscopy, 54 (2):262-263 123 Liao J Z., Zhao Q., Qin H., et al (2007) Endoscopic diagnosis and treatment of biliary leak in patients following liver transplantation: a prospective clinical study Hepatobiliary Pancreat Dis Int., 6:29-33 124 Singh V., Narasimhan K L., Verma G Ram and Singh G.(2007) Endoscopic management of traumatic hepatobiliary injuries Journal of Gastroenterology and Hepatology, 22:1205–1209 125 Bajaj J S., Spinelli K S., Dua K S (2006) Postoperative management of noniatrogenic traumatic bile duct injuries: role of endoscopic retrograde cholangiopancreaticography Surg Endosc., 20:974–977 126 Coelho-Prabhu N and Baron T H (2010) Assessment of Need for Repeat ERCP During Biliary Stent Removal After Clinical Resolution of Postcholecystectomy Bile Leak Am J Gastroenterol, 105:100-105 127 Ahmad F., Saunders R.N., Lloyd G.M., et al (2007) An algorithm for the management of bile leak following laparoscopic cholecystectomy Ann R Coll Surg Engl., 89:51-56 128 Wahby M A.E (2003) Retained CBD Stone as a Cause of Cystic Bile Duct Leakage after Laparoscopic Cholecystectomy Kuwait Medical Journal, 35 (1):38-40 129 Zarghouni M., Cura M., Kim P T W., et al (2014) Segmental biliary duct N-butyl cyanoacrylate ablation in a transplant liver for a biliary leak after hepaticojejunostomy liver Transplantation, 20 (6):739–741 130 Schelhammer F., vom Dahl S., Heintges T., et al (2007) A Multimodal Approach in Coil Embolization of a Bile Leak Following Cholecystectomy Cardiovasc Intervent Radiol, 30:529–530 131 Doshi T., Mojtahedi A., Goswami G K., et al (2009), "Persistent Cystic Duct Stump Leak Managed with Hydrocoil Embolization Cardiovasc Intervent Radiol, 32:394–396 132 Baron T H and Poterucha J J (2006) Insertion and removal of covered expandable metal stents for closure of complex biliary leaks" Clinical Gastroenterology and Hepatology, 4:381–386 133 Hwang J C., Kim J H., Yoo B M., et al (2011) Temporary Placement of a Newly Designed, Fully Covered, Self-Expandable Metal Stent for Refractory Bile Leaks Gut and Liver, (1):96-99 134 Kahaleh M., Sundaram V., Condron S L., et al (2007) Temporary placement of covered self-expandable metallic stents in patients with biliary leak: midterm evaluation of a pilot study Gastrointest Endoscopy, 66 (1):52-59 135 Pausawasadi N., Soontornmanokul T., Rerknimitr R (2012) Role of Fully Covered Self-Expandable Metal Stent for Treatment of Benign Biliary Strictures and bile leaks Korean J Radiol, 13 (S1), S67-S73 136 Shami V M., Talreja J P., Mahajan A., et al (2008) EUS-guided drainage of bilomas: a new alternative? Gastrointestinal Endoscopy, 67 (1):136-140 137 Tonozuka R., Itoi T., Tsuchiya T., et al (2015) EUS-guided drainage of hepatic abscess and infected biloma using short and long metal stents Gastrointestinal Endoscopy, 81 (6):1463-1469 BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU I HÀNH CHÁNH: Họ và tên: Năm sinh: Giới: Nam: Nữ: Địa chỉ: Nghề nghiệp: Số điện thoại liên lạc: Số nhập viện: Ngày nhập viện: Ngày xuất viện: II LÝ DO VÀO VIỆN: III TIỀN SỬ: Phẫu thuật: Có: Khơng: Chấn thương: Có: Khơng: Bệnh lý khác: Có: Khơng: IV BỆNH SỬ: Chấn thương bụng: Có: Khơng: LC (laparoscopy): Có: Khơng: OC (open cholecystectomy): Có: Khơng: Phẫu thuật cắt gan: Có: Khơng: Phẫu thuật khác: V TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG GHI NHẬN: Đau bụng: Có: Khơng: Sớt: Có: Khơng: Bụng căng, trướng: Có: Khơng: Vàng da: Có: Khơng: Vàng mắt: Có: Khơng: Dò mật da (ml/ngày)/Trước thủ thuật: VI CẬN LÂM SÀNG: Siêu âm bụng: Có dịch ổ bụng +/a Lượng ít: b Lượng vừa: c Lượng nhiều: CTscan(nếu có): Cơng thức máu a HC (G/l): b BC (G/L): c TC (G/L): SGOT (UI/L): SGPT (UI/L): Billirubin/máu (mg/dl): TP: TT: Billirubin/DMB: Kali máu: Đông máu toàn bộ: a PT: b INR: c APPT : GT: VII NỘI SOI (ERCP): Thời gian mật( Thời điểm mật đến làm ERCP): Ngày làm thủ thuật: ID nội soi: Thông vào đường mật: a Dễ dàng: b Khó khăn: c Precut: Vị trí mật: a ớng túi mật: b OMC: c Nhánh gan (P) Nhánh gốc Phân thùy d Nhánh gan (T) Nhánh gốc Phân thùy e Ống Luschka: Mức độ mật: a Mức độ cao: b Mức độ thấp: Sỏi OMC: Có: Khơng: Hẹp Oddi: Có: Khơng: PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI ĐIỀU TRỊ: a Cắt vòng Oddi đơn thuần: b Đặt stent đơn thuần: c Cắt vòng Oddi + Đặt stent: d Cắt vòng lấy sỏi OMC: e Cắt vòng Oddi lấy sỏi+ Đặt stent: 10.Loại Stent: a Thẳng: b đầu cong: c đầu cong: 10.Khẩu kính Stent: a 7F b 8,5F c 10F 12 Chiều dài Stent: 14 Ngày rút dẫn lưu: 15 BIẾN CHỨNG: a Xuất huyết: Tự cầm: b Viêm tụy cấp: Nhẹ: c Thủng: d Tử vong: Chích CM: Trung bình: Clip: Nặng: VIII RÚT STENT: Thời điểm rút stent : Đánh giá: a Đau bụng: b Siêu âm bụng: Dịch: c Dịch Ống dẫn lưu: d Di lệch Stent: ERCP lần 2, lần Còn: Có: Có: Có: Có: Hết: Khơng: Khơng: Khơng: Khơng: Siêu âm bụng theo dõi tháng sau rút stent: Dịch ổ bụng: Có: Khơng: DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TT Họ tên Năm Sinh 1968 1958 1982 1985 1988 1996 1980 1953 1996 Trương Thanh H Phạm Văn B Phú Hữu Huyền M Nguyễn Hữu Q Nguyễn Thanh T Trần Quốc Th Nguyễn Lê T Nguyễn Thị B Nguyễn Chí Th 10 11 Nguyễn Tấn T Huỳnh Hữu Tr 1964 1978 12 13 14 Nguyễn Văn Đ Phan Thị H Mai Trung D 1955 1939 1969 15 16 17 Phạm Thị Đ Hồ Nhật Th Nguyễn Văn L 1948 1977 1975 18 19 20 21 Phạm Thị H Đinh Thị V Nguyễn Thị X Lâm Tr 1962 1953 1939 1989 22 23 24 25 25 27 Nguyễn Vũ Tr Hồ Phước H Lê Văn Ng Nguyễn Văn Th Nguyễn Toàn Th Nguyễn Thị M 1991 1937 1992 1981 1968 1960 Ngày đặt Số hồ sơ lưu trữ stent 26/04/2012 12041173 18/05/2012 12044757 22/06/2012 12060130 23/07/2012 12071311 23/07/2012 12077117 12/09/2012 12083959 17/09/2012 12086302 17/09/2012 12083926 05/03/2012 12025151 12053923 12088141 19/09/2012 12082352 19/09/2012 12092788 13029156 02/10/2012 12086511 04/10/2012 12092740 13/11/2012 12102563 13019568 24/12/2012 13001756 24/12/2012 13006969 27/12/2012 13005175 13029719 13058382 02/01/2013 13005148 18/01/2013 13009950 21/01/2013 13011919 23/01/2013 13011939 13029136 21/02/2013 13019985 21/02/2013 13019955 19/03/2013 13030832 08/03/2013 13024961 25/03/2013 13025374 27/03/2013 13039195 13052384 TT Họ tên Năm Sinh 1992 1969 1987 1925 1970 1992 1993 1991 1931 1971 1956 1992 1986 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trần Quốc Đ Giang Thị Sa R Vũ Văn L Nguyễn Kim H Nguyễn Thị T Đinh Tiến V Võ Đức N Mai Hoàng D Trương Thị D Lê Đình H Lê Thị N Đào Văn V Nguyễn Danh Th 41 42 43 44 45 Võ Thành S Nguyễn Văn D Võ Văn L Nguyễn Văn T Thạch Minh Th 1994 1956 1997 1952 1987 46 47 48 49 50 51 52 Nguyễn Thị Ngọc Th Triều Văn H Đặng Tùng L Trần Văn S Phạm Minh Th Lý Tôn H Nguyễn Văn C 1995 1973 1959 1935 1948 1964 1993 53 53 55 56 57 58 59 60 61 62 Võ Văn H Trần Đình S Điểu Ng Nguyễn Thái B Trần Thị T Ngô Văn M Bùi Thanh T Nguyễn Văn C Nguyễn Thị D Nguyễn Văn D 1982 1997 1995 1986 1984 1992 1980 1971 1939 1965 Ngày đặt Số hồ sơ lưu trữ stent 03/04/2013 13029143 05/04/2013 13034141 03/05/2013 13037551 10/05/2013 13043372 16/05/2013 13050515 16/05/2013 13046123 03/07/2013 13069939 04/07/2013 13056874 09/07/2013 13056881 25/07/2013 13063946 08/08/2013 13072636 29/08/2013 13073546 13/09/2013 13083750 14003631 25/09/2013 13087244 27/09/2013 13092052 08/10/2013 13091003 14/10/2013 13089991 15/10/2013 13094438 14006011 03/12/2013 14003631 20/12/2013 14006441 25/01/2013 13013536 18/04/2013 13031726 15/07/2013 13058381 15/01/2014 14010458 24/01/2014 14010348 14037355 24/01/2014 14011886 27/01/2014 14011650 12/2/2014 14016049 20/2/2014 14018215 24/2/2014 14021477 27/3/2014 14034295 8/4/2014 14037374 8/5/2014 14046188 26/5/2014 14050292 10/7/2014 14069146 TT Họ tên 63 64 65 Văn Quang Nh Nguyễn Thị S Nguyễn Thị Đ Năm Sinh 1950 1959 1956 Ngày đặt stent 14/8/2014 7/11/2014 12/9/2014 Số hồ sơ lưu trữ 14078816 14105546 14087960 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY XÁC NHẬN Nghiên cứu sinh đã nghiên cứu nội dung" Nghiên cứu định, đánh giá kết điều trị mật sau mổ phương pháp đặt stent qua nội soi mật tụy ngược dòng" 65 bệnh nhân danh sách Bệnh viện Chợ Rẫy Đồng ý cho nghiên cứu sinh sử dụng sớ liệu có liên quan bệnh án để cơng bớ cơng trình luận án Tp HMC, ngày tháng năm 2016 P GIÁM ĐỐC PGS.TS NGUYỄN VĂN KHÔI ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y ===***=== PHẠM HỮU TÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ MẬT BẰNG ĐẶT STENT QUA NỘI SOI MẬT-TỤY NGƯỢC DỊNG... mật chụp qua nội soi mật- tụy ngược dòng Đánh giá kết điều trị rò mật đặt stent qua nội soi mật- tụy ngược dòng 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu đường mật 1.1.1 Giải phẫu đường mật gan... chung điều trị rò mật 19 1.3 Các phương pháp điều rị rò mật 1.3.1 Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da 1.3.2 Phẫu thuật điều trị rò mật 23 1.3.3 Điều trị rò mật keo sinh học 24 1.3.4 Nội soi điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị rò mật bằng đặt stent qua nội soi mật tụy ngược dòng , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị rò mật bằng đặt stent qua nội soi mật tụy ngược dòng , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Phân loại theo mức độ rò mật, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Thủ thuật thường được làm dưới màn X quang tăng sáng, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay