Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 16:24

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP Bài 41: ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC A Mục tiêu - HS hiểu khái niệm chất tan chất không tan, biết tính tan axit, bazơ, muối nước - Hiểu khái niệm độ tan chất nước yếu tố ảnh hưởng tới độ tan - Liên hệ với đời sống hàng ngày độ tan chất khí nước - Rèn luyện khả làm số toán có liên quan đến độ tan B Chuẩn bị + Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, phễu thuỷ tinh, ống nghiệm , kệp gỗ, kính , đèn cồn + Hoá chất : H2O, NaCl, CaCO3 C Hoạt động Dạy - Học Hoạt động ( /) KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : ? Thế dung dịch , dung mơi, chất tan, dung dịch bão hồ, dung dịch chưa bão hoà, độ tan Hoạt động ( /) I Chất tan chất không tan GV hướng dẫn HS nhóm làm thí HS làm thí nghiệm ghi nhận xét nghiệm Thí nghiệm : Cho bột CaCO3 vào nước cất lắc mạnh Lọc lấy nước nhỏ vài giọt lên kinh hơ nóng lửa để nước bay hết ? Quan sát Thí nghiệm : Thay CaCO3 NaCl làm thí nghiệm TaiLieu.VN -Thí nghiệm khơng có tượng - Thí nghiệm có vết mờ kính Page GV yêu cầu HS quan sát nhận xét ? Qua thí nghiệm rút kết luận HS: CaCO3 khơng tan, NaCl tan GV nhận xét cho HS quan sát bảng tinh nước tan số axit, bazơ, muối ? Có nhận xét độ tan axit - Hầu hết axit tan trừ H2SiO3 bazơ - Phần lớn bazơ không tan nước ? Muối kim loại, gốc axit trừ KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 tan nước - Muối kim loại Na, K đèu tan ? Những muối phần lớn không tan - Muối NO tan nước - Muối Clo, sunfat hầu hết tan GV nhận xét - Phần lớn muối cacbonat, phôtphat ? Cho ví dụ axit tan, axit khơng tan, khơng tan trừ muối Na, K… bazơ tan , bazơ khơng tan, muối tan, HS cho ví dụ muối khơng tan GV yêu cầu hs rút kết luận độ tan * Kết luận : Có chất tanchất khơng tan, có chất tan nhiều, có chất tan chất nước Hoạt động ( /) II Độ tan chất nước GV: để biểu thị khối lượng chất tan HS nghe trả lời câu hỏi khối lượng dung môi người ta dùng độ tan ? Độ tan *Độ tan ( S ) chất nước số g chất tan 100 g nước o 25 C độ tan đường 204 g để tạo thành dung dịch bão hoà nhiệt độ muối 36g xác định GV cho HS theo dõi ví dụ ? Độ tan chất phụ thuộc vào yếu - Độ tan chất rắn nước phụ tố thuộc vào nhiệt độ GV yêu cầu HS quan sát hình 6.5 SGK HS quan sát hình thảo luận thảo luận TaiLieu.VN Page ? Khi nhiệt độ tăng độ tan chất khí có - Đa số chất rắn nhiệt tăng độ tan tăng tăng khơng ( NaNO3, KBr, KNO3…) GV cho HS quan sát tiếp hình 6.6 SGK ? Nhìn vào hình vẽ em có nhận xét GV yêu cầu HS cho ví dụ chứng minh - Một số chất rắn nhiệt độ tăng độ tan lại giảm ( Na2SO4 ) - Đối với chất khí nhiệt độ tăng độ tan lại giảm GV liên hệ cách bảo quản bia, nước - Độ tan chất khí nước phụ có ga thuộc vào nhiệt độ áp suất.Độ tan tăng hạ nhiệt độ tăng áp suất Hoạt động ( /) LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ ? Nhắc lại nội dung BT: Cho biết độ tan NaNO3 10oC 80g Tính khối lượng NaNO3 tan 50g nước để tạo dung dịch bão hoà 10oC Hoạt động ( /) BÀI TẬP VỀ NHÀ : Bài : 1,2,3,4,5 (SGK Tr : 142) TaiLieu.VN Page ... nhiều, có chất tan chất nước Hoạt động ( /) II Độ tan chất nước GV: để biểu thị khối lượng chất tan HS nghe trả lời câu hỏi khối lượng dung môi người ta dùng độ tan ? Độ tan *Độ tan ( S ) chất nước. .. Một số chất rắn nhiệt độ tăng độ tan lại giảm ( Na2SO4 ) - Đối với chất khí nhiệt độ tăng độ tan lại giảm GV liên hệ cách bảo quản bia, nước - Độ tan chất khí nước phụ có ga thuộc vào nhiệt độ. .. không tan, không tan trừ muối Na, K… bazơ tan , bazơ không tan, muối tan, HS cho ví dụ muối khơng tan GV u cầu hs rút kết luận độ tan * Kết luận : Có chất tan có chất khơng tan, có chất tan nhiều,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước, Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay