Giáo án Hóa học 9 bài 6: Thực hành Tính chất hóa học của oxit và axit

3 73 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 15:01

Giáo án Hóa học Năm học 2013 - 2014 Bài 6: Thực hành: Tính chất hố học oxit axit  Kiến thức cũ liên quan học Kiến thức cần hình thành    I Tính chất hóa học oxit axit  Kỹ thực thao tác thí Cách nhận biết H2SO4, HCl, muối sunfat nghiệm cho xác Thao tác thí nghiệm hóa học Mục tiêu: 1) Kiến thức: Biết cách tiến hành nêu tượng, rút kết luận cần thiết tính chất hố học oxit axit 2) Kỹ năng:  Rèn kỹ thực hành, quan sát thí nghiệm  Rèn kỹ phân biệt hoá chất bị nhãn II Chuẩn bị: gv pha loãng dung dịch, đựng lọ thích hợp 1) Hố chất: CaO , dung dịch H2SO4 lỗng , nước, quỳ tím, dung dịch HCl, P đỏ, dung dịch Na2SO4, dung dịch BaCl2 2) Dụng cụ: (cho x nhóm)1 giá ống nghiệm; kẹp gỗ; ống nghiệm; ống nhỏ giọt; muỗng sắt; muỗng nhựa; đèn cồn; lọ 125 ml pha loãng dung dịch; khay nhựa III Phương pháp: thực hành IV Tiến trình dạy học: 1) KTBC: 2) Mở bài: Nhằm em trực tiếp quan sát tượng, giải thích rút kết luận tính chất hố học oxit axit Thờ Hoạt động i Hoạt động giáo viên học sinh gian 5’  Treo bảng phụ có nội dung thực hành  Hướng dẫn học sinh cách làm thí nghiệm 1:  Lưu ý học sinh lấy  Quan sát cách tiến hành thí nghiệm;  Nhóm tiến hành thí Đồ dùng Nội dung I Tính chất hố học oxit: Thí nghiệm 1: Phản ứng CaO, Canxi oxit với nước: nước , Giáo án Hóa học 10’ CaO  u cầu học sinh: nêu tượng xảy nhỏ nước vào  Sau cho quỳ tím vào, nêu thay đổi màu quỳ tím  Hãy nêu nhận xét rút kết luận sau thí nghiệm Di photpho pentan oxit tác dụng với nước ?  Hướng dẫn học sinh cách đốt P để tạo P2O5 thực thí nghiệm với nước  Nếu P dư ý đem ngồi phòng cho vào nước làm tắt  Kiểm tra, hướng dẫn nhóm thực  Hãy nêu nhận xét rút kết luận sau thí nghiệm Di photpho pentan oxit tác dụng với nước ?  Hdẫn hs trình tự cách tiến hành tn theo sơ đồ:  Phân loại chất  dựa vào t.c hhọc chác biệt chất để xác định thuốc thử cho phù hợp  Yêu cầu học sinh nêu tượng quan sát viết PTPƯ minh hoạ Năm học 2013 - 2014 nghiệm theo ống  Cho mẫu nhỏ CaO hướng dẫn nghiệm vào ống nghiệm  Đại diện nêu , giấy  Thêm – ml nước nhận xét quỳ tím Quan sát, nêu tượng  Viết tường xảy ? trình thí  Nhúng mẩu quỳ tím vào nghiệm sau  Quan sát , rút kết luận thực tính chất hoá học tượng CaO?  Quan sát  Viết PTPƯ minh hoạ ? cách tiến hành thí nghiệm;  Nhóm tiến Thí nghiệm 2: Phản ứng hành thí Diphotpho pentan oxit nghiệm theo với nước: hướng dẫn  Đốt P đỏ lọ miệng P đỏ, rộng  Cho 10 ml nước vào, đậy quỳ nắp lọ, lắc nhẹ Quan sát nêu  Đại diện nêu tím, tượng xảy ? nhận xét Lọ 100  Cho mẫu quỳ tím vào,  Viết tường nhận xét thay đổi màu trình thí ml, nghiệm sau nước, quỳ tím ?  Rút kết luận tính thực thìa chất hoá học P2O5 ? tượng đốt,  Quan sát sơ đèn  Viết PTPƯ minh hoạ ? đồ tìm hiểu cồn II Nhận biết dung cách tiến hành dịch: thí nghiệm Có lọ khơng nhãn nhận biết hoá chất nhãn đựng dung dịch:  Các nhóm H2SO4; HCl; Na2SO4 Tiến tiến hành thực hành thí nghiệm nhận biết theo dung dịch lọ ? hướng dẫn  Tường trình * Cách làm: tượng Giáo án Hóa học Năm học 2013 - 2014 H2SO4; HCl; Na2SO4 + Quỳ tím H2SO4; HCl 15’ Na2SO4 + BaCl2 Kết tủa H2SO4 Không kết tủa HCl  Hướng dẫn học sinh quan sát dấu hiệu kết tủa quan sát tồn cách tiến hành thí nghiệm, PTPƯ  Đánh số thứ tự lọ,  Lấy ống nghiệm để thử  Nhúng quỳ tím vào ống nghiệm: Dd: + Nếu quỳ tím đổi thành H2SO4; HCl; màu đỏ dung dịch: Na2SO4 H2SO4 ; HCl , BaCl2, + Nếu quỳ tím khơng đổi quỳ màu, dung dịch tím, Na2SO4 ống nghiệm , ống nhỏ giọt  Nhỏ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm đựng axit,  Dung dịch tạo kết tủa dung dịch H2SO4  Viết PTPƯ xảy ? 3) Tổng kết:  Yêu cầu học sinh vệ sinh, nộp tường trình thí nghiệm  Rút kinh nghiệm, nhận xét tiết học V Dặn dò:  Ơn tập theo nội dung: tính chất hố học oxit (so sánh oxit axit với oxit bazơ) ; tính chất hố học axit từ đến  Đem theo sách tập tiết sau VI Rút kinh nghiệm: ... nghiệm, nhận xét tiết học V Dặn dò:  Ơn tập theo nội dung: tính chất hố học oxit (so sánh oxit axit với oxit bazơ) ; tính chất hố học axit từ đến  Đem theo sách tập tiết sau VI Rút kinh nghiệm:.. .Giáo án Hóa học 10’ CaO  u cầu học sinh: nêu tượng xảy nhỏ nước vào  Sau cho quỳ tím vào, nêu thay đổi màu quỳ tím  Hãy nêu nhận xét rút kết luận sau thí nghiệm Di photpho pentan oxit. .. mẩu quỳ tím vào nghiệm sau  Quan sát , rút kết luận thực tính chất hố học tượng CaO?  Quan sát  Viết PTPƯ minh hoạ ? cách tiến hành thí nghiệm;  Nhóm tiến Thí nghiệm 2: Phản ứng hành thí Diphotpho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 6: Thực hành Tính chất hóa học của oxit và axit, Giáo án Hóa học 9 bài 6: Thực hành Tính chất hóa học của oxit và axit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay