Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

49 45 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 12:07

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AAS Lời Cảm Ơn! Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy Nguyễn Mậu Thành, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận này, đồng thời bổ sung nhiều kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quý báu cho hoạt động nghiên cứu khoa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến q thầy trường Đại học Quảng Bình, đặc biệt q thầy mơn Hóa học khoa Khoa học Tự nhiên giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu tạo điều kiện sở vật chất thời gian để giúp tơi hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Bình, tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận Đồng thời tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành tốt khóa luận Tơi xin trân trọng cảm ơn! Quảng Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2018 SINH VIÊN Trần Thị Kim Cúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết khóa luận trung thực chưa công bố cơng trình khác DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt TT Viết tắt Đồng Cu Kẽm Zn Mangan Mn Đồng, kẽm mangan Me Độ lệch chuẩn tương đối RSD Giới hạn phát LOD Giới hạn định lượng LOQ Phần triệu ppm Quang phổ hấp thụ phân tử UV- VIS 10 Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 11 Quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa F-AAS DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Sự xen lẫn trùng vạch nguyên tố 14 Bảng 2.1 Thời gian lấy mẫu chùm ngây thành phố Đồng Hới .19 Bảng 2.2 Thông tin mẫu chùm ngây thu thuộc thành phố Đồng Hới 19 Bảng 2.3 Điều kiện đo AAS xác định Cu, Zn Mn chùm ngây 22 Bảng 2.4 Hàm lượng Me theo yếu tố khảo sát .26 Bảng 2.5 Kết phân tích ANOVA chiều 27 Bảng 3.1 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ đồng 30 Bảng 3.2 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ kẽm .301 Bảng 3.3 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ mangan 31 Bảng 3.4 Các giá trị a, b, Sy, LOD, LOQ tính từ phương trình chuẩn A = b.C + a .33 Bảng 3.5 Kết xác định hàm lượng Cu, Zn Mn chùm ngây 33 Bảng 3.6 Kết phân tích hàm lượng Cu, Zn Mn chùm ngây…….34 Bảng 3.7 Kết phân tích ANOVA chiều đồng, kẽm mangan ………….36 Bảng 3.8 Kết phân tích hàm lượng Cu, Zn Mn chùm ngây…….36 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Q trình hấp thụ, phát xạ huỳnh quang nguyên tử .6 Hình 1.2: đồ khối phổ kế hấp thụ nguyên tử (F-AAS) dùng lửa .6 Hình 1.3: Mối quan hệ cường độ vạch phổ A nồng độ Cx Hình 1.4: đồ cấu tạo máy đo phổ hấp thụ nguyên tử 16 Hình 1.5: Hệ thống máy hấp thụ nguyên tử AAS hãng Analytik Jena (Đức) 17 Hình 2.1: đồ chung QA/QC lấy mẫu phân tích 21 Hình 2.2: Quy trình xử lý mẫu xác định hàm lượng đồng, kẽm mangan chùm ngây bằng phương pháp F-AAS .22 Hình 3.1: Đường chuẩn xác định đồng mẫu chùm ngây 30 Hình 3.2: Đường chuẩn xác định kẽm mẫu chùm ngây 301 Hình 3.3: Đường chuẩn xác định mangan mẫu chùm ngây 32 Hình 3.4: Kết xác định hàm lượng Cu, Zn Mn chùm ngây 34 Hình 3.5: Kết hàm lượng Cu, Zn Mn mẫu chùm ngây vị trí 35 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 LƯỢC VỀ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 1.2 KHÁI QUÁT VỀ CÂY CHÙM NGÂY .3 1.2.1 Phân loại khoa học 1.2.2 Đặc điểm thực vật 1.2.3 Phân bố 1.2.4 Sinh trưởng trồng trọt 1.3 PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ [4, 7] 1.3.1 Cơ sở lí thuyết 1.3.2 Đối tượng phạm vi áp dụng 1.3.3 Sự xuất phổ hấp thụ nguyên tử 1.3.4 Nguyên tắc phương pháp, thiết bị phép đo phổ hấp thụ nguyên tử .6 1.3.5 Cường độ vạch phổ 1.3.6 Cấu trúc vạch phổ 10 1.3.7 Ưu nhược điểm phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử 11 1.3.8 Các kĩ thuật nguyên tử hoá mẫu 11 1.3.9 Một số ảnh hưởng biện pháp khắc phục phép đo AAS 13 1.4 MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS: Atomic absorption spectrometer) .15 1.5 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG BẰNG AAS [4, 7] 17 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ THỰC NGHIỆM 18 2.1 THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ 18 2.2 HÓA CHẤT 18 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.3.1 Phạm vi nghiên cứu 18 2.3.2 Chuẩn bị mẫu 18 2.3.3 Ghi chép lập hồ mẫu lấy .19 2.3.4 Xử lý bộ, quản lý bảo quản mẫu phân tích [2, 6, 9, 10] .20 2.4 TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM 21 2.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 22 2.6 PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 22 2.7 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .23 2.7.1 Độ 24 2.7.2 Độ lặp lại 24 2.7.3 Xác định giới hạn phát (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) độ nhạy 24 2.8 XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM 25 2.8.1 Tính sai số 25 2.8.2 Phân tích kết bằng phương pháp phân tích phương sai yếu tố 26 2.10 CÁCH TIẾN HÀNH ĐO ĐỘ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ CỦA ME THEO PHƯƠNG PHÁP AAS 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .30 3.1 XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN TRONG PHÉP ĐO CÁC KIM LOẠI ĐỒNG, MANGAN VÀ KẼM 30 3.2 KHẢO SÁT GIỚI HẠN PHÁT HIỆN VÀ GIỚI HẠN ĐỊNH LƯỢNG CỦA CÁC PHÉP ĐO 32 3.3 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG, MANGAN VÀ KẼM TRONG CÂY CHÙM NGÂY 33 3.4 ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG ĐỒNG, MANGAN VÀ KẼM TRONG CÂY CHÙM NGÂY 35 3.4.1 Đánh giá hàm lượng đồng, mangan kẽm chùm ngây thời điểm khảo sát .35 3.4.2 Đánh giá hàm lượng cadimi, đồng, mangan, chì kẽm chùm ngây so với tiêu chuẩn Việt Nam 36 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 Kết luận 38 Kiến nghị .38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 41 PHỤ LỤC .42 A MỞ ĐẦU Chùm ngây (Moringa oleifera) xem loài hữu dụng bậc giới, toàn phần dùng làm thức ăn phục vụ cho mục đích khác Một số nguồn nghiên cứu cho biết chùm ngây chứa 90 chất dinh dưỡng tổng hợp, chất chống viêm nhiễm, chất kháng sinh, kháng độc tố, chất giúp ngăn ngừa điều trị ung thư, u xơ tiền liệt tuyến, giúp ổn định huyết áp, hạ cholesterol, bảo vệ gan Đặc biệt, chùm ngây chứa nhiều dưỡng chất hoa, tính theo trọng lượng Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, chùm ngây cung cấp đa dạng vitamin khoáng chất cho thể, giúp hỗ trợ điều trị bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, ngăn ngừa ung thư, bệnh thối hóa, lỗng xương, tăng lượng sữa phụ nữ sinh non, cải thiện đáng kể chức phổi, giảm nửa triệu chứng hen suyễn,…[6] Hiện nay, chùm ngây khuyến khích trồng nhiều quốc gia giới, có Việt Nam Cây chùm ngây người dân địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình trồng nhiều năm trở lại trở thành nguồn thực phẩm bữa ăn hằng ngày Đồng, kẽm mangan nguyên tố vi lượng quan trọng thể người Đồng (Cu) thúc đẩy hấp thu sử dụng sắt để tạo thành hemoglobin hồng cầu Nếu thiếu đồng trao đổi sắt bị ảnh hưởng, nên bị thiếu máu sinh trưởng chậm Ngồi ra, đồng tham gia vào việc sản xuất lượng, tạo melanin (sắc tố màu đen da), ơxy hóa acid béo Đồng cần thiết cho chuyển hóa sắt lipid, có tác dụng bảo trì tim, cần cho hoạt động hệ thần kinh hệ miễn dịch, góp phần bảo trì màng tế bào hồng cầu, góp phần tạo xương biến lượng Cholesterol thành vơ hại Trong thể người có khoảng từ 80mg đến 99,4 mg đồng Hiện diện bắp thịt, da, tủy xương, xương, gan não Thiếu đồng gây thiếu máu, tăng cholesterol phát triển bất thường xương Thiếu đồng gây dung nạp glucose Thiếu đồng mang thai khiến thai chậm phát triển phát triển bất thường bệnh (1/100.000), bệnh Menkes đột biến gen nhiễm sắc thể X, khiến nồng độ đồng ceruloplasmin máu thấp, niêm mạc ruột, cơ, lách thận lại tích lũy nhiều đồng [5] Kẽm (Zn) cần thiết cho cấu tạo thành phần hoạt động hormon sinh dục nam testosteron đóng vai trò quan trọng q trình tổng hợp, cấu trúc, tiết nhiều hormon khác Kẽm đóng vai trò quan trọng tuyến tiền liệt Việc thiếu kẽm gây phì đại tuyến tiền liệt viêm tuyến tiền liệt, thay đổi khác tuyến sinh dục quan trọng Trong thể có khoảng – 3g kẽm, diện hầu hết loại tế bào phận thể, nhiều gan, thận, lách, xương, ngọc hành, tinh hồn, da, tóc móng Mất lượng nhỏ kẽm làm đàn ơng sụt cân, giảm khả tình dục mắc bệnh vô sinh Đàn ông khỏe mạnh lần xuất tinh chứa khoảng 1mg chất Phụ nữ có thai thiếu kẽm giảm trọng lượng trẻ sinh, chí bị lưu thai Thiếu chất kẽm đưa đến chậm lớn, phận sinh dục teo nhỏ, dễ bị bệnh da, giảm khả đề kháng… Kẽm cần thiết cho thị lực, giúp thể chống lại bệnh tật Kích thích tổng hợp protein, giúp tế bào hấp thu chất đạm để tổng hợp tế báo mới, tăng liền sẹo Bạch cầu cần có kẽm để chống lại nhiễm trùng ung thư Mangan (Mn) kim loại Gabriel Bertrand xem nguyên tố vi lượng sống Mangan trì hoạt động số men quan trọng, tăng cường q trình tạo xương mơ, ảnh hưởng đến tạo thành hoocmon tuyến yên, vitamin B1 vitamin C cần thiết cho trình tổng hợp protein, làm giảm lượng đường máu nên tránh bệnh tiểu đường Nếu thiếu hụt mangan làm giảm q trình đơng máu tăng lượng cholestorol, ảnh hưởng đến chuyển giao thông tin di truyền Sự chuyển hóa mangan bất thường gây bệnh tiểu đường, bệnh béo phì Tuy nhiên, hàm lượng mangan vượt mức cho phép dẫn đến tượng ngộ độc, gây rối loạn hoạt động thần kinh với biểu rung giật kiểu Parkinson [9] Ngoài ra, mangan kích thích chuyển hóa chất béo, giảm cholesterol góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch Thành phố Đồng Hới trung tâm du lịch tỉnh Quảng Bình nói riêng tỉnh miền Trung nói chung nơi chịu nhiều hậu chiến tranh để lại, tác hại chất độc chiến tranh với tác động người sử dụng phân bón hố học, lạm dụng thuộc bảo vệ thực vật, nên có nguy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trồng Ngày nay, Y học, người ta khẳng định rằng nhiều ngun tố kim loại có vai trò quan trọng thể sống Sự thiếu hụt hay cân bằng nhiều kim loại vi lượng Fe, Mn, Cu, Zn, gan, tóc, máu, huyết nguyên nhân hay dấu hiệu bệnh tật nồng độ định Cu Mn nhìn nhận nguyên tố vi lượng thiết yếu cho người động vật [8] Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử phương pháp phân tích đại ứng dụng rộng rãi để xác định hàm lượng nguyên tố vi lượng đối tượng mẫu như: mẫu quặng, nước, thực phẩm, dược phẩm, [2] Xuất phát từ lí em chọn đề tài: “Phân tích, đánh giá hàm lượng số kim loại chùm ngây (Moringa oleifera) khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình phương pháp F- AAS” làm khóa luận tốt nghiệp cho B NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 LƯỢC VỀ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Thành phố Đồng Hới, thuộc tỉnh Quảng Bình nằm quốc lộ 1A, Đường sắt Thống Bắc Nam đường Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý 17o21’ vĩ độ bắc 106o10’ kinh độ đông Đồng Hới nằm dọc bờ biển, có sơng Nhật Lệ chảy lòng thành phố, bờ biển với chiều dài 12km phía Đông thành phố hệ thống sông, suối, hồ, rừng nguyên sinh phía tây thành phố Vị trí địa lý cụ thể: phía Đơng giáp Biển Đơng, phía Nam giáp huyện Quảng Ninh, phía Bắc giáp huyện Bố Trạch, phía Tây giáp huyện Bố trạch Quảng Ninh Về địa hình, địa chất Đồng Hới đa dạng bao gồm vùng gò đồi, vùng bán sơn địa, vùng đồng bằng vùng cát ven biển Khí hậu đặc trưng khí hậu Nhiệt đới, nhiệt độ trung bình năm 24,4 0C lượng mưa trung bình 1300 đến 4000mm, có chế độ gió mùa: gió Đơng Nam, gió Tây Nam gió Đơng Bắc Thổ nhưỡng vùng có đặc điểm chung khơng màu mỡ, bị phèn chua, nhiên nhờ có mạng lưới sơng ngòi, ao, hồ dày nên có thuận lợi trồng trọt sản xuất Thành phố đồng Hới có diện tích 155,54 km², dân số thành phố Đồng Hới năm 2016 117.856 người Thu nhập bình quân đầu người 2,948 triệu đồng/người/tháng Mật độ dân cư thành phố 757,72 người/km² phân bố đồng [17] 1.2 KHÁI QUÁT VỀ CÂY CHÙM NGÂY 1.2.1 Phân loại khoa học Chùm ngây (Moringa oleifera) loài thực vật thân gỗ phổ biến Chi Chùm ngây (danh pháp khoa học: Moringa) thuộc họ Chùm ngây (Moringaceae) Tên chi Moringa từ tên Mã Lai Murinna, tên lồi oleifera có nghĩa chứa dầu [22] 1.2.2 Đặc điểm thực vật Chùm ngây thuộc dạng thân mộc cao cỡ trung bình Thân óng chuốt, khơng có gai kép dài 30–60 cm, hình lông chim, màu xanh mốc; chét dài 12– 20 mm hình trứng, mọc đối có 6-9 đơi Hoa trắng kem, có cuống, hình dạng giống hoa đậu, mọc thành chùy nách lá, có lơng tơ, nhiều mật Quả dạng nang treo, dài 25– 40 cm, ngang cm, có cạnh, chỗ có hạt gồ lên, dọc theo có khía rãnh Hạt màu đen, tròn có cạnh 1.2.3 Phân bố Cây có nguồn gốc xuất phát từ vùng Nam Á nhờ vào khả chịu đựng điều kiện khắc nghiệt nên vào thời điểm xuất 80 quốc gia giới Thái lan, Việt Nam, Châu Phi, Mỹ La Tinh… ... khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình phương pháp F- AAS làm khóa luận tốt nghiệp cho B NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 SƠ LƯỢC VỀ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Thành phố Đồng Hới, thuộc tỉnh. .. ĐỊNH LƯỢNG CỦA CÁC PHÉP ĐO 32 3.3 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG, MANGAN VÀ KẼM TRONG LÁ CÂY CHÙM NGÂY 33 3.4 ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG ĐỒNG, MANGAN VÀ KẼM TRONG LÁ CÂY CHÙM NGÂY... gian lấy mẫu chùm ngây thành phố Đồng Hới .19 Bảng 2.2 Thông tin mẫu chùm ngây thu thuộc thành phố Đồng Hới 19 Bảng 2.3 Điều kiện đo AAS xác định Cu, Zn Mn chùm ngây 22 Bảng 2.4 Hàm lượng Me theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AAS (Khóa luận tốt nghiệp), Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay