Thiết kế, tổng hợp một số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất của cyanine và coumarin để xác định biothiol và Hg(II)

156 19 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 11:27

MỞ ĐẦU Glutathione (GSH), cysteine (Cys) homocysteine (Hcy) hợp chất thiol đóng vai trò quan trọng trình sinh học Mức độ bất thường biothiol có liên quan đến nhiều loại bệnh tổn thương gan, tổn thương da, Alzheimer, Parkinson, tim mạch, tiểu đường HIV Thủy ngân chất gây ô nhiễm nguy hiểm phổ biến, phát thải thông qua hoạt động tự nhiên hoạt động người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người cách phá hoại hệ thống thần kinh trung ương tuyến nội tiết, dẫn đến rối loạn nhận thức vận động Vì vậy, việc xác định biothiol tế bào, hàm lượng thủy ngân nguồn nước quan trọng chẩn đoán sớm bệnh liên quan, bảo vệ môi trường sống thu hút quan tâm nhà khoa học ngồi nước Có nhiều phương pháp áp dụng phát biothiol ion Hg(II) phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC), phương pháp phổ khối lượng (MS), phương pháp sắc ký khí (GC), phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (MAS) - phương pháp phân tích UV-Vis, phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) phương pháp huỳnh quang… Trong đó, phương pháp huỳnh quang có nhiều ưu điểm hơn, khơng đòi hỏi thiết bị máy móc đắt tiền, dễ thực hiện, tốn kém, áp dụng phân tích cho nhiều đối tượng, đặc biệt phân tích chất tế bào sống Phương pháp huỳnh quang Giáo sư Anthony W Czarnik Đại học Quốc gia Ohio nghiên cứu đề xuất cách tiếp cận lĩnh vực sensor quang học vào năm 1992 Với ưu phương pháp huỳnh quang, nên nhiều năm qua, nghiên cứu sensor huỳnh quang nhằm phát ion kim loại, anion, đặc biệt phân tử sinh học thu hút quan tâm nhà khoa học nước với số lượng sensor huỳnh quang công bố ngày nhiều giới Ở Việt Nam, việc nghiên cứu sensor huỳnh quang năm 2007 tác giả Dương Tuấn Quang Các sensor huỳnh quang tác giả Dương Tuấn Quang công bố bao gồm: chemosensor phát ion Fe(III), F-, Cs+ Cu(II) dựa calix[4]arene; chemosensor chứa vòng 1,2,3-triazole phát Al(III) chemosensor phát ion Hg(II) từ dẫn xuất chất phát huỳnh quang rhodamine Để xác định biothiol, nghiên cứu thiết kế sensor huỳnh quang dựa phản ứng đặc trưng biothiol phản ứng tạo vòng với aldehyde, phản ứng cộng Michael, phản ứng ghép nối peptide, phản ứng xếp nhóm nhân thơm, phản ứng phân tách sulfonamide ester sulfonate ester, phản ứng phân tách disulfides Ngoài việc sử dụng phản ứng đặc trưng biothiol, phản ứng trao đổi phức (phức chất huỳnh quang với ion Cu(II)…) sử dụng Các nghiên cứu sensor huỳnh quang phát ion Hg(II) dựa phản ứng đặc trưng ion Hg(II) phản ứng tách loại lưu huỳnh đóng vòng guanidine, phản ứng chuyển đổi nhóm thiocarbonyl thành nhóm carbonyl, phản ứng tách loại thiol,…và dựa phản ứng tạo phức ion Hg(II) với phối tử -O,N,-S vòng mạch hở Đến nay, nhiều chất phát huỳnh quang khác sử sụng để phát triển sensor huỳnh quang Tuy nhiên, từ đặc tính huỳnh quang vượt trội, nên dẫn xuất cyanine coumarin sử dụng nhiều nghiên cứu phát triển sensor huỳnh quang, có sensor huỳnh quang phát ion Hg(II), biothiol Mặc dù có nhiều nỗ lực phát triển sensor huỳnh quang để xác định biothiol ion Hg(II) đa phần sensor tồn số hạn chế sử dụng lượng lớn dung môi hữu cơ, giới hạn phát cao, có bước sóng phát xạ ngắn gây ảnh hưởng đến tế bào, phản ứng sensor với chất phân tích xảy chậm Hiện nay, nhà khoa học giới tiếp tục nghiên cứu thiết kế sensor huỳnh quang có độ nhạy độ chọn lọc cao để phát biothiol ion Hg(II) Đây hướng nghiên cứu nhà khoa học giới quan tâm lớn, có nhiều tiềm ứng dụng phân tích đối tượng mơi trường y sinh học Với phát triển hỗ trợ mạnh cơng nghệ thơng tin, thế, hố tính tốn trở thành cơng cụ quan trọng nghiên cứu hố học nói chung nghiên cứu sensor huỳnh quang nói riêng Nhiều tính chất lý, hố dự đốn xác, làm sáng tỏ từ q trình tính tốn Sự kết hợp hóa tính tốn với nghiên cứu thực nghiệm hướng nghiên cứu đại Bởi vì, tính tốn lý thuyết nhằm định hướng cho thực nghiệm thiết kế, tổng hợp dự đốn đặc tính sensor; thực nghiệm kiểm chứng, khẳng định kết tính tốn, số trường hợp, kết thực nghiệm định hướng cho tính tốn việc nghiên cứu chất, giải thích rõ chế phản ứng Sự kết hợp linh hoạt giúp giảm thiểu thời gian thực nghiệm, tiết kiệm hóa chất tăng khả thành công nghiên cứu Tuy nhiên, sensor huỳnh quang nghiên cứu theo hướng công bố Trước thực trạng trên, thực đề tài: "Thiết kế, tổng hợp số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất cyanine coumarin để xác định biothiol Hg(II) " Nhiệm vụ luận án: - Nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, đặc trưng ứng dụng sensor L từ dẫn xuất cyanine dựa phản ứng tạo phức phản ứng trao đổi phức, nhằm phát biothiol ion Hg(II) - Nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, đặc trưng ứng dụng sensor AMC từ dẫn xuất coumarin phát biothiol, dựa phản ứng cộng Michael Những đóng góp luận án: - Sensor L thiết kế từ dẫn xuất cyanine công bố, phát chọn lọc ion Hg(II) dựa phản ứng tạo phức, hoạt động theo kiểu bật-tắt (ON-OFF); phức chất Hg(II) với L (Hg2L2) phát chọn lọc Cys dựa phản ứng trao đổi phức, hoạt động theo kiểu tắt-bật (OFF-ON) Giới phát giới hạn định lượng ion Hg(II) L tương ứng 11,8 μg/L 39,3 μg/L hay 0,059 μM 0,19 μM; giới phát giới hạn định lượng Cys Hg2L2 tương ứng 0,2 μM 0,66 μM - Sensor AMC thiết kế từ dẫn xuất coumarin công bố, phát chọn lọc Cys dựa phản ứng cộng Michael, hoạt động theo kiểu dựa biến đổi tỷ lệ cường độ huỳnh quang hai bước sóng Giới phát giới hạn định lượng Cys xác định tương ứng 0,5 μM 1,65 μM - Sensor L sensor AMC nghiên cứu kết hợp linh hoạt nghiên cứu tính tốn hóa lượng tử với nghiên cứu thực nghiệm Những đóng góp luận án công bố tại: - Dyes and Pigments, 2016, 131, pp 301-306 - Chemistry Letters, 2017, 46, pp 135-138 - Dyes and Pigments, 2018, 152, pp 118-126 - Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 2017, 55, pp.700-707 - Hue Univerity Journal of Science: Natural Science, 2018, Vol.127, No 1A, pp 51-59 Cấu trúc luận án gồm phần sau: - Mở đầu - Chương 1: Tổng quan tài liệu - Chương 2: Nội dung phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Kết thảo luận - Những kết luận luận án - Định hướng nghiên cứu - Danh mục cơng trình liên quan đến luận án - Tài liệu tham khảo - Phụ lục CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan nghiên cứu sensor huỳnh quang 1.1.1 Tình hình nghiên cứu sensor huỳnh quang Trong hóa học phân tích, phương pháp huỳnh quang có ưu điểm phương pháp quang học khác, độ nhạy cao Điều phát xạ tín hiệu huỳnh quang tỉ lệ thuận với nồng độ chất phân tích; phương pháp trắc quang nồng độ chất tỉ lệ thuận với độ hấp thụ, mà độ hấp thụ lại liên quan đến tỉ lệ cường độ đo trước sau chùm ánh sáng qua mẫu Do đó, huỳnh quang, tăng cường độ chùm tia tới dẫn đến phát tín hiệu huỳnh quang mạnh, điều khơng xảy phương pháp đo độ hấp thụ Các kỹ thuật đo huỳnh quang xác định nồng độ nhỏ triệu lần so với phương pháp đo độ hấp thụ Năm 1992, Anthony W Czarnik lần đưa khái niệm chemodosimeter phân tử phi sinh học đề xuất cách tiếp cận lĩnh vực sensor quang học để nhận dạng chất phân tích Ông nnc trình bày chemodosimeter phát ion Cu(II) dựa phản ứng mở vòng dẫn xuất rhodamine-B [17] Thời gian đầu, cơng trình nghiên cứu chemosensor chemodosimeter (gọi chung sensor huỳnh quang) chủ yếu thiết kế để xác định ion kim loại, sau chúng phát triển để xác định anion Trong thời gian gần đây, nhà khoa học thiết kế chemosensor chemodosimeter để xác định phân tử, đặc biệt phân tử sinh học Đến nay, giới tuần có sensor huỳnh quang cơng bố [138] Điều sensor huỳnh quang thường nhạy, dễ thực tốn [120] so với phương pháp truyền thống phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao, phương pháp phổ khối lượng, phương pháp sắc ký khí, phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử - phương pháp phân tích UV-Vis, phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) việc phân tích chất Các nghiên cứu sensor huỳnh quang nhằm mục đích phân tích nhiều đối tượng khác Những nghiên cứu cơng bố phát chọn lọc ion kim loại Hg(II), Cu(II), Fe(II), Fe(III), Al(III),…[63], [74], [75], [78], [82], [120] Một số sensor huỳnh quang phát ion kim loại tế bào sống ion Fe(III) tế bào gan [82], ion Cu(II) tế bào HepG2 [63], ion Hg(II) tế bào PC3 [78],… Ngoài ra, sensor huỳnh quang phát anion bisulfite [111], sulfite [47], acetate, benzoate, cyanide, fluoride [26],…So với ion kim loại anion, việc phát triển chemosensor chemodosimeter ứng dụng phân tích phân tử, đặc biệt phân tử sinh học bắt đầu muộn hơn, số lượng cơng trình đặc biệt tăng lên thời gian gần đây, kết nghiên cứu chemosensor chemodosimete cho thấy sensor huỳnh quang phát nhanh, nhạy, chọn lọc biothiol [33], [35], [45], [60], [65], [89], [90], [93], [141], [144], [169], [177], [178],[180], [181],[185], [187] Các cơng trình khoa học liên quan đến lĩnh vực chemodosimeter chemosensor huỳnh quang nhà khoa học Việt Nam cơng bố tạp chí quốc tế Sensor huỳnh quang tác giả Dương Tuấn Quang nghiên cứu kể từ năm 2007 Đến có số tác giả khác nghiên cứu lĩnh vực Các sensor huỳnh quang tác giả Dương Tuấn Quang nnc công bố bao gồm: chemosensor phát ion Fe(III) dựa biến đổi tỉ lệ phát xạ monomer/excimer từ nhóm pyren gắn với calix[4]arene [73]; chemosensor phát ion F(I) ion Cs(I) dựa calix[4]arene với 2,3-naphthocrown-6 coumarin amide [84]; chemosensor phát ion Cu(II) dựa calix[4]arene coumarin [119]; chemosensor chứa vòng 1,2,3-triazole dùng để phát ion Al(III) [75]; chemosensor phát ion Hg(II) dựa dẫn xuất rhodamine [121] Tác giả Nguyễn Khoa Hiền nnc thiết kế tổng hợp chemosensor huỳnh quang từ dẫn xuất dimethylaminocinnamaldehyde với aminothiourea để xác định đồng thời ion Ag(I), ion Hg(II) ion Cu(II) [42] chemodosimeter dựa hệ liên hợp dansyl-diethylenetriamine-thiourea phát chọn lọc ion Hg(II) [43], sensor hoạt động theo kiểu ON-OFF; tác giả Phan Tứ Quý nnc thiết kế tổng hợp chemosensor huỳnh quang từ dẫn xuất rhodamine phát chọn lọc ion Hg(II) dựa phản ứng tạo phức phản ứng đặc trưng ion Hg(II) chemodosimeter từ dẫn xuất fluorescein phát chọn lọc ion Hg(II) dựa phản ứng tạo phức phản ứng đặc trưng ion Hg(II), tất hoạt động kiểu tắtbật (OFF-ON) huỳnh quang theo chế khác 1.1.2 Nguyên lý hoạt động sensor huỳnh quang Năm 2010, tác giả Dương Tuấn Quang Jong Seung Kim trình bày nguyên lý hoạt động chemosensor chemodosimeter [120] mơ tả Hình 1.1 Theo tác giả, chemosensor tương tác với chất phân tích, xảy phối trí chemosensor với chất phân tích, kết tạo thành cấu trúc phát tín hiệu (Hình 1.1a), hình thành cấu trúc phát tín hiệu cấu trúc khơng phát tín hiệu (Hình 1.1b) Các phản ứng thuận nghịch Trong đó, chemodosimeter tương tác với chất phân tích gây phản ứng khơng thuận nghịch, chất phân tích liên kết cộng hóa trị với hay nhiều nguyên tử hình thành cấu trúc phát tín hiệu cấu trúc khơng phát tín hiệu, cấu trúc khác mặt hóa học so với chemodosimeter ban đầu Chất phân tích liên kết với hai cấu trúc (Hình 1.1c 1.1d) Hình 1.1 Nguyên lý hoạt động chemosensor (a, b) chemodosimeter (c, d) [120] Các sensor huỳnh quang hoạt động theo nguyên lý biến đổi từ trạng thái không phát huỳnh quang sang phát huỳnh quang (hay gọi kiểu “tắt-bật” “turn on”, “OFF-ON”) Bên cạnh đó, cơng bố [142] gần cho thấy, số sensor huỳnh quang hoạt động theo kiểu ngược lại (hay gọi kiểu “bật-tắt” “turn off”, “ON-OFF”) Vì vậy, khái niệm, sensor phân tử (gồm chemodosimeter chemosensor) dùng để phát chất phân tích dựa thay đổi tín hiệu huỳnh quang trước sau phản ứng với chất phân tích Nếu sensor huỳnh quang phản ứng thuận nghịch với chất phân tích gọi chemosensor Trái lại, sensor huỳnh quang phản ứng không thuận nghịch với chất phân tích gọi chemodosimeter 1.1.3 Cấu tạo sensor huỳnh quang Hình 1.2 trình bày cấu tạo thơng thường sensor huỳnh quang Theo đó, gồm ba thành phần “fluorophore-spacer-receptor” Trong đó, fluorophore tiểu phần liên quan đến thay đổi tín hiệu huỳnh quang; receptor tiểu phần phản ứng tạo liên kết với chất phân tích; spacer tiểu phần cầu nối truyền dẫn tín hiệu receptor fluorophore [138] Các sensor loại thường hoạt động theo chế PET, FRET Một ví dụ sensor huỳnh quang có cấu tạo đầy đủ ba thành phần (Hình 1.3), Nguyễn Khoa Hiền nnc báo cáo dùng để phát ion Hg(II) [43] Hình 1.2 Cấu tạo sensor huỳnh quang [138] Hình 1.3 Sensor huỳnh quang kiểu “fluorophore-spacer-receptor” [43] Dựa nguyên tắc đó, sensor huỳnh quang cấu tạo gồm nhiều fluorophore nhiều receptor theo kiểu fluorophore-[spacer-receptor]n, [fluorophore-spacer]n-receptor [fluorophore]n-spacer-[receptor]n…[117], [183] Ngồi ra, số sensor huỳnh quang cấu tạo fluorophore-receptor [188], sensor loại thường hoạt động theo chế ICT 1.1.4 Nguyên tắc thiết kế sensor huỳnh quang Để thiết kế sensor huỳnh quang phù hợp vào việc ứng dụng phân tích chất tính chất huỳnh quang (bao gồm hiệu suất lượng tử huỳnh quang, bước sóng thời gian sống) phải thay đổi sau tương tác với chất phân tích Do đó, cần khảo sát tất yếu tố ảnh hưởng đến tính chất huỳnh quang Những yếu tố chủ yếu dựa nguyên tắc sau (chi tiết trình bày Phụ lục 1) [51], [146], [172]: Mức độ liên hợp hệ thống electron π; Ảnh hưởng nhóm thế; Sự chuyển điện tích nội phân tử (ICT); Sự chuyển điện tích nội phân tử xoắn (TICT); Sự chuyển electron cảm ứng ánh sáng (PET); Sự chuyển proton nội phân tử trạng thái kích thích (ESIPT); Sự chuyển lượng cộng hưởng Forster (FRET) 1.2 Vai trò biothiol tế bào phương pháp phát 1.2.1 Các biothiol vai trò chúng Các hợp chất hữu có chứa nhóm sulfhydryl hay nhóm thiol (nhóm -SH) gọi hợp chất thiol, trước thường gọi mecaptan Biothiol phân tử thiol sinh học, quan trọng gồm cysteine (Cys), glutathione (GSH) homocysteine (Hcy) (Hình 1.4) Các biothiol đóng vai trò quan trọng q trình sinh học Quá trình trao đổi chất vận chuyển hợp chất biothiol hệ thống sinh học có liên quan chặt chẽ đến loạt enzyme protein quan trọng Sự thiếu hụt mức nồng độ nội sinh biothiol dẫn đến thay đổi điều kiện bệnh lý khác Sự dao động thể trạng thái chức enzymn tương ứng có liên quan đến bệnh lý [13], [24], [75], [96], [162] Ví dụ, Cys xem nucleophile lý tưởng xúc tác enzyme cho phản ứng (oxy hóa khử) chuyển đổi thuận nghịch để trì cấu trúc protein bậc ba bậc bốn thơng qua hình thành disulfide điều kiện sinh lý [114] Sự thiếu hụt Cys gây bệnh lý tăng trưởng chậm, hôn mê, tổn thương gan, tổn thương da phá hủy sắc tố tóc [18]; GSH đóng vai trò quan trọng việc trì mơi trường oxy hóa tế bào sống [52], [122] [177] GSH có tác dụng bảo vệ tế bào chống lại chất tiết, chất độc hại tự nhiên gốc tự hydroperoxide Sự suy giảm nồng độ GSH có liên quan đến số bệnh người bệnh ung thư, thối hóa thần kinh bệnh tim mạch [5]; Nồng độ Hcy huyết cao yếu tố dẫn đến nguy cao mắc bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch, viêm đại tràng, dị tật bẩm sinh bệnh suy giảm trí nhớ người cao tuổi [124], [134], [147] (b) (a) (c) (H) (C) (N) (S) (O) Hình 1.4 Hình học bền Cys (a), Hcy (b) GSH (c) mức lý thuyết B3LYP/LanL2DZ 1.2.2 Phương pháp phát biothiol Do tầm quan trọng phân tử thiol sinh học, việc nghiên cứu phương pháp để phát biothiol nhà khoa học quan tâm Có nhiều phương phân tích khác sử dụng để phát biothiol, chẳng hạn sắc ký lỏng hiệu cao, phổ khối lượng [36], sắc ký khí 10 fluorescent probe for facile detection of thiophenols, Angewandte Chemie International Edition., 46:8445–8448 [65] Jiasheng W., Ruilong S., Weimin L., Pengfei W., Jingjin M., Hongyan Z., Xiaoqing Z (2011), Reversible fluorescent probe for highly, selective and sensitive detection of mercapto biomolecules, Inorganic Chemistry., 50(14), pp 6543-6551 [66] Jing L., Yuan-Qiang S., Hongxing Z., Yingying H., Yawei S., Heping S., Wei G (2014), A carboxylic acid-functionalized coumarin-hemicyanine fluorescent dye and its application to construct a fluorescent probe for selective detection of cysteine over homocysteine and glutathione, RSC Advances., 4, pp 64542-64550 [67] Jung HS., Ko KC., Kim GH., Lee AR., Na YC., Kang C., Lee JY., Kim JS (2011), Coumarin-based thiol chemosensor: synthesis, turn-on mechanism, and its biological application, Organic Letters., 13(6), pp 1498-1501 [68] Karabacak M., Cinar M., Kurt M., Poiyamozhi A., Sundaraganesan N (2014), The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV and NMR) first order hyperpolarizability and HOMO–LUMO analysis of dansyl chloride, Spectrochimiac Acta Part A., 117, pp 234-244 [69] Keawwangchai T., Morakot N., Wanno B (2013), Fluorescent sensors based on BODIPY derivatives for aluminium ion recognition: an experimental and theoretical study, Journal of Molecular Modeling., 19, pp 1435-1444 [70] Keawwangchai T., Wanno B., Morakot N., Keawwangchai S (2013), Optical chemosensors for Cu(II) ion based on BODIPY derivatives: an experimental and theoretical study, Journal of Molecular Modeling., 19, pp 4239-4249 [71] Khalilah G R., William H H., Charlo P B., Christine K P., Melissa L K., Niren M (2012), Fluorescent coumarin -thiols measure biological redox couples, Organic Letters.,14(3), pp 680–683 [72] Kim H.J., Kim S.H., Kim J.H., Lee E.H., Kim K.W., and Kim J.S (2008), 142 BODIPY appended crown ethers: selective fluorescence changes for Hg2+ binding, Bulletin of the Korean Chemical Society., 29(9), pp 1831-1834 [73] Kim H.J., Quang D.T., Hong J., Kang G., Ham S., Kim J.S (2007), Ratiometry of monomer/excimer emissions of dipyrenyl calix[4]arene in aqueous media, Tetrahedron., 63(44), pp 10788-10792 [74] Kim J.S., and Quang D.T (2007), Calixarene-derived fluorescent probes, Chemical Reviews., 107, pp 3780-3799 [75] Kim S.H., Choi H.S., Kim J., Lee S.J., Quang D.T., and Kim J.S (2010), Novel optical/electrochemical selective 1,2,3-triazole ring-appended chemosensor for the Al3+ ion, Organic Letters., 12(3), pp 560-563 [76] Kluijtmans L.A.J., van den Heuvel L.P.W.J., Boers G.H.J., Frosst P., Stevens E.M.B., vanOost B.A., den Heijer M., Trijbels F.J.M.; Rozen R., Blom H.J (1996), hyperhomocysteinemia: Molecular A genetic common analysis mutation in mild in the methylenetetrahydrofolate reductase gene is a genetic risk factor for cardiovascular disease, American Journal of Human Genetics., 58, pp 35-41 [77] Koch U., Popelier P.L.A (1995), Characterization of C-H-O hydrogen bonds on the basis of the charge density, Journal of Chemical Physics., 99, pp 9747-9754 [78] Kumar M., Kumar N., Bhalla V., Singh H., Sharma P.R., and Kaur T (2011), Naphthalimide appended rhodamine derivative: through bond energy transfer for sensing of Hg2+ ions, Organic Letters., 13(6), pp 1422-1425 [79] Kun H., Xiaojie J., Chang L., Qing W., Xiaoying Q., Dasheng Z., Song H., Liancheng Z., Xianshun Z (2017), Highly selective and sensitive fluorescent probe for mercury ions based on a novel rhodol-coumarin hybrid dye, Dyes and Pigments., 142, pp 437-446 [80] Kwon S.K., Kim H.N., Rho J.H., Swamy K.M.K., Shanthakumar S.M., and Yoon J (2009), Rhodamine derivative bearing histidine binding site as a fluorescent chemosensor for Hg2+, Bulletin of the Korean Chemical Society., 143 30(3), pp 719-721 [81] Lee C., Yang W., and Parr R.G (1998), Development of the colle-salvetti correlation-energy formula into a functional of the electron density, Physical Review B., 37, pp 785-789 [82] Lee M.H., Giap T.V., Kim S.H., Lee Y.H., Kang C., Kim J.S (2010), A novel strategy to selectively detect Fe(III) in aqueous media driven by hydrolysis of a rhodamine 6G Schiff base, Chemical Communications., 46(9), pp 1407-1409 [83] Lee M.H., Lee S.W., Kim S.H., Kang C., Kim J.S (2009), Nanomolar Hg(II) detection using Nile Blue chemodosimeter in biological media, Organic Letters., 11(10), pp 2101-2104 [84] Lee M.H., Quang D.T., Jung H.S., Yoon J., Lee C.H., Kim J.S (2007), Ioninduced FRET on-off in fluorescent calix[4]arene, Journal of Organic Chemistry., 72(11), pp 4242-4245 [85] Leng B., Jiang J.B., Tian H (2010), A mesoporous silica supported Hg2+ chemodosimeter, American Institute of Chemical Engineers Journal., 56(11), pp 2957-2964 [86] Leng B., Zou L., Jiang J.B., Tian H (2009), Colorimetric detection of mercuric ion (Hg2+) in aqueous media using chemodosimeter-functionalized gold nanoparticles, Sensors and Actuators B Chemical., 140(1), pp 162-169 [87] Levine I.N (2000), Quantum chemistry (fifth edition), Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA [88] Lim SY., Hong KH., Kim DI., Kwon H., Kim HJ (2014), Tunable heptamethine-azo dye conjugate as an NIR fluorescent probe for the selective detection of mitochondrial glutathione over cysteine and homocysteine, Journal of the American Chemical Society., 136, pp 7018-7025 [89] Lin Y.H., Tao Y., Pu, F., Ren J.S., Qu X.G (2011), Advanced Functional Materials, CIAC OpenIR., 21, pp 4565-4572 144 [90] Liu, J., Bao, C., Zhong, X., Zhao, C., Zhu, L (2010), Highly selective detection of glutathione using a quantum-dot-based OFF– ON fluorescent probe, Chemical Communications., 46, pp 2971-2973 [91] Liu B., Tian H (2005), A selective fluorescent ratiometric chemodosimeter for mercury ion, Chemical Communications., pp 3156-3158 [92] Li-Ya N., Yu-Zhe C., Hai-Rong Z., Li-Zhu W., Chen-Ho T., and Qing-Zheng Y (2015), Design strategies of fluorescent probes for selective detection among biothiols, Chemical Society Reviews., 44, pp 6143-6160 [93] Li-Ya N., Ying-Shi G., Yu-Zhe C., Li-Zhu W., Chen-Ho T., and Qing-Zheng Y (2012), BODIPY-based ratiometric fluorescent sensor for highly selective detection of glutathione over cysteine and homocysteine, Chemical Society., 134(46), pp 18928-18931 [94] Li-Ya N., Qing-Qing Y., Hai-Rong Z., Yu-Zhe C., Li-Zu W., Chen.-Ho T., Qing-Zheng Y (2015), BODIPY-based fluorescent probe for the simultaneous detection of glutathione and cysteine/homocysteine at different excitation wavelengths, Royal Society of Chemistry Advances., 5, pp 3959-3964 [95] Lowe T.A., Hedberg J., Lundin M., Wold S., and Wallinder I.O (2013), Chemical speciation measurements of silver ions in alkaline carbonate electrolytes using differential pulse stripping voltammetry on glassy carbon compared with ion selective electrode measurements, International Journal of Electrochemical Science., 8, pp 3851-3865 [96] Lowicka E., Beltowski J (2007), Hydrogen sulfide (H2S)-the third gas of interest for pharmacologists, Pharmacological Reports., 59, pp 4-24 [97] Lu Z.J., Wang P.N., Zhang Y., Chen J.Y., Zhen S., Leng B., Tian H (2007), Tracking of mercury ions in living cells with a fluorescent chemodosimeter under single -or two-photon excitation, Analytica Chimica Acta., 597, pp 306-312 [98] Maity S.B., Bharadwaj P.K (2015), A polyamide receptor based benzothiazole derivative: highly selective and sensitive fluorescent sensor for Hg2+ ion in aqueous medium, Journal of Luminescence., 161, pp 76-81 145 [99] Maeda H., Matsuno H., Ushida M., Katayama K., Saeki K., Itoh N (2005), 2,4-dinitrobenzenesulfonyl fluoresceins as fluorescent alternatives to Ellman’s reagent in thiol-quantification enzyme assays, Angewandte Chemie International Edition., 44, pp 2922–2925 [100] Maeda H., Katayama K., Matsuno H., Uno T (2006), 3'-(2,4dinitrobenzenesulfonyl)-2',7'-dimethylfluorescein as a fluorescent probe for selenols, Angewandte Chemie International Edition., 45(11), pp 1810-1813 [101] Malkondu S., Erdemir S (2015), A novel perylene-bisimide dye as “turn on” fluorescent sensor for Hg2+ ion found in DMF/H2O, Dyes and Pigments., 113, pp 763-769 [102] Mallajosyula S.S., Usha H., Datta A., and Pati S.K (2008), Molecular modelling of a chemodosimeter for the selective detection of As(III) ion in water, Journal of Chemical Sciences., 120(6), pp 627–635 [103] Melnyk S., Pogribna M., Pogribny I., Hine RJ., James SJ (1999), A new HPLC method for the simultaneous determination of oxidized and reduced plasma aminothiols using coulometric electrochemical detection, Journal of Nutritional Biochemistry., 10, pp 490–497 [104] Min H L., Zhigang Y., Choon W L., Yun H L., Sun D C K., and Jong S K (2013), Disulfide-cleavage-triggered chemosensors and their biological applications, Chemical Reviews.,113, pp 5071-5109 [105] Miller J.C and Miller J.N (1998), Statistics for analytical chemistry, Second ed, Chichester, England: Ellis Horwood Limited [106] Murat I., Ruslan G., Safacan K., Yigit A., Berna S., Turgay T., Engin U A (2014), Designing an intracellular fluorescent probe for glutathione: Two modulation sites for selective signal transduction, Organic Letters., 16(12), pp 3260-3263 [107] Na S., Jianyu J., Hao W., Jing Z., Ronghua , Winghong C., and Zeper A (2010), Design of bis-spiropyran ligands as dipolar molecule receptors and application to in vivo glutathione fluorescent probes, Journal of the American Chemical Society., 132(2), 725–736 146 [108] Oleksandr R,, Nadia N St L., Rezik A A., Jorge O E., Shan J., Isiah M W., Fareed B D., Kun L., Robert M S (2004), Visual detection of cysteine and homocysteine, Journal of the American Chemical Society., 126(2), pp 438-439 [109] Oram P.D., Fang X., Fernando Q., Letkeman P., and Letkeman D (1996), The formation constants of mercury(II)−glutathione complexes, Chemical Research in Toxicology., 9(4), pp 709–712 [110] Peddiahgari V G R., Yang-Wei L., and Huan-Tsung C (2007), Synthesis of novel benzothiazole compounds with an extended conjugated system, General Papers., Volume 207 (xvi), pp 113-122 [111] Peng M.J., Yang X.F., Yin B., Guo Y., Suzenet F., En D., Li J., Li C.W., Duan Y.W (2014), A hybrid coumarin-thiazole fluorescent sensor for selective detection of bisulfite anions in vivo and in real samples, Chemistry Asian Journal., 9(7), pp 1817-1822 [112] Peng L., Zhou Z., Wei R., Li K., Song P., Tong A., (2014), A fluorescent probe for thiols based on aggregation-induced emission and its application in live-cell imaging, Dyes and Pigments., pp 24-31 [113] Petr K., Jakob W (2009), Photochemistry of organic compounds: From concepts to practice, A John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom [114] Petsko G.A., Ringe D (2004), Protein structure and function: From sequence to consequence, New Science Press Ltd.: London, UK [115] Pratim K.C., (2009), Chemical reactivity theory: A density functional view, CRC Press, Taylor & Francis Group [116] Pi W., Jing L., Xin L., Yunlong L., Yun Z., and Wei G (2012), A naphthalimide-based glyoxal hydrazone for selective fluorescence turn-on sensing of Cys and Hcy, Organic Letters., 14(2), pp 520-523 [117] Qian X., Xiao Y., Xu Y., Guo X., Qian J., Zhu W (2010), "Alive" dyes as fluorescent sensors: fluorophore, mechanism, receptor and images in living cells, Chemical Communications, 46(35), pp 6418-6436 [118] Quan L., Sun T.T., Lin W.H., Guan X.G., Zheng M., Xie Z.G., Jing X.B (2014), BODIPY fluorescent chemosensor for Cu detection and its 147 applications in living cells: fast response and high sensitivity, Journal of Fluorescence., 24, pp 841-846 [119] Quang D.T., Jung H.S., Yoon J.H., Lee S.Y., and Kim J.S (2007), Coumarin appended calix[4]arene as a selective fluorometric sensor for Cu2+ ion in aqueous solution, Bulletin of the Korean Chemical Society , 28(4), pp 682-684 [120] Quang D.T., Kim J.S (2010), Fluoro- and chromogenic chemodosimeters for heavy metal ion detection in solution and biospecimens, Chemical Reviews., 110, pp 6280-6310 [121] Quang D.T., Wu J.S., Luyen N.D., Duong T., Dan N.D., Bao N.C., Quy P.T (2011), Rhodamine-derived Schiff base for the selective determination of mercuric ions in water media, Spectrochimica Acta Part A , 78(2), pp 753-756 [122] Rahman I., MacNee W (2000), Regulation of redox glutathione levels and gene transcription in lung inflammation: therapeutic approaches, Free Radical Biology and Medicine , 28(9), pp 1405-1420 [123] Rančić S.M., Nikolić-Mandić S.D., Bojić A.L (2014), Analytical application of the reaction system methylene blue B–K2S2O8 for the spectrophotometric kinetic determination of silver in citric buffer media, Hemijska Industrija., 68(4), pp 429-434 [124] Refsum H., Ueland PM., Nygard O., Vollset SE (1998), Homocysteine and cardiovascular disease, Annual Review of Medicine , 49, pp 31-62 [125] Ruangpornvisuti V (2007), A DFT study of molecular structures and tautomerizations of 2-benzoylpyridine semicarbazone and picolinaldehyde N-oxide thiosemicarbazone and their complexations with Ni(II), Cu(II), and Zn(II), Structural Chemistry , 18, pp 977-984 [126] Rui W., Lingxin C., Ping L., Qin Z., Yunqing W (2012), Sensitive near infrared fluorescent probes for thiols based on Se-N bond cleavage: Imaging in living cells and tissues, Chemistry-A European Journal., 18, pp 11343-11349 [127] Rurack K., Kollmannsberger M., Resch-Genger U and Daub J (2000), A 148 selective and sensitive fluoroionophore for Hg(II), Ag(I), and Cu(II) with virtually decoupled fluorophore and receptor units, Journal of the American Chemical Society , 122(5), pp 968-969 [128] Sakamoto H., Ishikawa J., Osuga H., Doi K., and Wada H (2010), Highly silver ion selective fluorescence ionophore: fluorescent properties of polythiazaalkane derivatives bearing 8-(7-hydroxy-4-methyl)coumarinyl moiety in aqueous solution and in liquid–liquid extraction systems, Analyst., 135, pp 550-558 [129] Salarvand Z (2008), Quantitative analysis of Ag, Sn and Cu in dental amalgam powder by gravimetric, AAS and ICP methods and comparing their precisions, Research Journal of Biological Sciences, 3(6), pp 557-561 [130] Samb I., Bell J., Toullec P.Y., Michelet V., Leray I (2011), Fluorescent phosphane selenide as efficient mercury chemodosimeter, Organic Letters., 13, pp 1182-1185 [131] Saita K., Nakazono M., Zaitsu K., Nanbo S., Sekiya H (2009), Theoretical study of photophysical properties of bisindolylmaleimide derivatives, Journal of Physical Chemistry B., 113, pp 8213-8220 [132] Schacklette H.T., Boerngen J.G (1984), Element concentrations in soils and other surficial materials of the conterminous United States U S Geological Survey Professional Paper 1270 Washington: United States Government Printing Office [133] Seda S., Hacer P (2009), Spectroscopic and DFT studies of flurbiprofen as dimer and its Cu(II) and Hg(II) complexes, Spectrochimica Acta Part A., 73, pp 181-194 [134] Seshadri S., Beiser A., Selhub J., Jacques PF., Rosenberg IH., D’Agostino RB., et al.(2002), Plasma homocysteine as a risk factor for dementia and Alzheimer’s disease, New England Journal of Medicine., 346, pp 476-483 [135] Shibata A., Furukawa K., Abe H., Tsuneda S., Ito Y (2008), Rhodaminebased fluorogenic probe for imaging biological Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters.,18(7), pp 2246-2249 149 thiol, [136] Shiraishi Y., Sumiya S., Hirai T (2010), A coumarin–thiourea conjugate as a fluorescent probe for Hg(II) in aqueous media with a broad pH range 2– 12, Organic and Biomolecular Chemistry., 8, pp 1310-1314 [137] Sholl D.S., Steckel J.A (2009), Density functional theory: A practical introduction Published online: 11 AUG 2009 Print ISBN: 9780470373170 Online ISBN: 9780470447710 DOI: 10.1002/9780470447710 Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey [138] Silva A.P.D., Moody T.S and Wright G.D (2009), Fluorescent PET (Photoinduced Electron Transfer) sensors as potent analytical tools, Analyst., 134, pp 2385-2393 [139] Soo-Yeon L., Sanghee L., Seung Bum P., Hae-Jo K (2011), Highly selective fluorescence turn-on probe for glutathione, Tetrahedron Letters., 52(30), pp 3902-3904 [140] Su D., Teoh C.L., Sahu S., Das R.K., Chang Y.T., (2014), Live cells imaging using a turn-on FRET-based BODIPY probe for biothiols Biomaterials, 35, pp 6078-6085 [141] Stobiecka M., Molinero Mercury/homocysteine A.A., Chalupa ligation-induced A., Hepel M (2012), ON/OFF-switching of a T-T mismatch-based oligonucleotide molecular-beacon, Analytical Chemistry., 84, pp 4970-4978 [142] Su H., Chen X., and Fang W (2014), ON–OFF mechanism of a fluorescent sensor for the detection of Zn(II), Cd(II), and Cu(II) transition metal ions, Analytical Chemistry., 86 (1), pp 891-899 [143] Sumiya S., Sugii T., Shiraishi Y., Hirai T (2011), A benzoxadiazole– thiourea conjugate as a fluorescent chemodosimeter for Hg(II) in aqueous media, Journal of Photochemistry and Photobiology., 219, pp 154-158 [144] Tang, B., Xing, Y., Li, P., Zhang, N., Yu, F., Yang, G (2007), A rhodamine-based fluorescent probe containing a Se−N bond for detecting thiols and its application in living cells, Journal of the American Chemical Society., 129(38), pp 11666-11667 150 [145] Ulusoy H.I (2014), Determination of trace inorganic mercury species in water samples by cloud point extraction and UV-vis spectrophotometry, Journal of AOAC International , 97(1), pp 238-244 [146] Valeur B (2001), Molecular Fluorescence: Principles and Applications Wiley-VCH: Weinheim-New York- Chichester -Brisbane- Singapore Toronto [147] Van Meurs JBJ., Dhonukshe-Rutten RAM., Pluijm SMF., van der Klift M., de Jonge R., Lindemans J., de Groot LCPGM., Hofman A., Witteman JCM., van Leeuwen JPTM., Breteler MMB., Lips P., Pols HAP., Uitterlinden AG (2004), Homocysteine levels and the risk of osteoporotic fracture, New England Journal of Medicine., 350(20), pp 2033-2041 [148] Van L.N., Ulf S., Kwangho N., Erik B (2017), Thermodynamic stability of mercury(II) complexes formed with environmentally relevant lowmolecular-mass thiols studied by competing ligand exchange and density functional theory, Environmental Chemistry., 14(4), pp 243-253 [149] Vikas P., Ponnadurai R., Nagaiyan S (2013), TD-DFT Study of excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) of 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-5-(N,Ndiethylamino)phenol with benzoxazole and benzimidazole analogues, Procedia Computer Science., 18, pp 797 – 805 [150] Venkatachalam S., Karunathana R., Kannappan V (2013), Molecular Modeling and Spectroscopic Studies of Benzothiazole, Journal of Chemistry., Volume 2013, Article ID 258519, 14 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/258519 [151] Wadt W.R., Hay P.J (1985), Ab initio effective core potentials for molecular calculations Potentials for main group elements Na to Bi, Journal of Chemical Physics., 82, pp 284-298 [152] Wang H.F., Wu S.P (2013), A pyrene-based highly selective turn-on fluorescent sensor for copper(II) ions and its application in living cell imaging, Sensors and Actuators B-Chemical., 181, pp 743-748 151 [153] Wang H.F., Wu S.P (2013), Highly selective fluorescent sensors for mercury(II) ions and their applications in living cell imaging, Tetrahedron, 69, pp 1965-1969 [154] Wang H., Zhou G., Gai H and Chen X (2012), A fluorescein-based probe with high selectivity to cysteine over homocysteine and glutathione, Chemical Communications., 48, pp 8341-8343 [155] Wang L., Zhou Q., Zhu B., Yan L., Ma Z., Du B., Zhang X (2012), A colorimetric simultaneous and fluorescent chemodosimeter for quantification of cysteine discriminative and and homocysteine, Dyes and Pigments, 95(2), pp 275-279 [156] Warren J.H., (2003), A Guide to molecular mechanics and quantum chemical calculations, Wavefunction, Inc [157] Weinhold F., Landis C.R (2001), Natural bond orbitals and extensions of localized bonding concepts, Chemistry Education Research and Practice., 2, pp 91-104 [158] Wheeler S.E and Houk K.N (2009), Substituent effects in cation/π interactions and electrostatic potentials above the center of substituted benzenes are due primarily to through-space effects of the substituents, Journal of the American Chemical Society , 131(9), pp 3126–3127 [159] William R S., and Eli R (1968), Fluorescence of substituted 7hydroxycoumarins, Analytical Chemistry., 40 (4), pp 803–805 [160] Wolfram K., Max C.H (2001), A chemist’s guide to density funtional theory, Villey-VCH [161] Wu J.S., Hwang I.C., Kim K.S., Kim J.S (2007), Rhodamine-based Hg2+selective chemodosimeter in aqueous solution: fluorescent OFF-ON, Organic Letters., 9, pp 907-910 [162] Wu G.Y., Fang Y.Z., Yang S., Lupton J.R., Turner N.D (2004), Glutathione metabolism and its implications for health, Journal of Nutrition., 134, pp 489-492 152 [163] Weiying L., Lingliang L., Lin Y., Zengmei C., Bingbing C., and Wen T (2008), A ratiometric fluorescent probe for cysteine and homocysteine displaying a large emission shift, Organic Letters., 10(24), pp 5577-5580 [164] Xiong X., Song F., Chen G., Sun W., Wang J., Gao P., Zhang Y., Qiao B., Li W., Sun S, Fan J., Peng X., (2013), Construction of long-wavelength fluorescein analogues and their application as fluorescent probes, Chemistry European Journal., 19, pp 6538-6545 [165] Xiaofeng Y., Yixing G., and Robert M S (2012), A seminaphthofluorescein-based fluorescent chemodosimeter for the highly selective detection of cysteine, Organic and Biomolecular Chemistry , 10(14), pp 2739-2741 [166] Xiaohong C., Shaohua Q., LiXiao, Wangnan L., Ping H (2018), Thioacetalized coumarin-based fluorescent probe for mercury(II): ratiometric response, high selectivity and successful bioimaging application, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry., 364, pp 503-509 [167] Xin Z., Xuejun J., Guangyan S., Dan L., and Xuesong W (2012), A cysteine probe with high selectivity and sensitivity promoted by responseassisted electrostatic attraction, Chemical Communications., 48, pp 8793-8795 [168] Xin Z., Xuejun J., Guangyan S., and Xuesong W (2013), A sensitive and selective fluorescent probe for cysteine based on a new response-assisted electrostatic attraction strategy: The role of spatial charge configuration, Chemistry European Journal., 19, pp 7817-7824 [169] Xu H., Hepel M (2011), “Molecular beacon”-based fluorescent assay for selective setection of glutathione and cysteine, Analytical Chemistry., 83(3), pp 813-819 [170] Xu W., Jianzheng Lv., Xueying Y., Yong L., Fang H., Mengmeng L., Jie Y., Xiuyun R., Bo T (2014), Screening and investigation of a cyanine fluorescent probe for simultaneous sensing of glutathione and cysteine under single excitation, Chemical Communications., 50, pp 15439-15442 [171] Yan-Fei K., Hai-Xia Q., Ya-Li M., Zhen-Hui X., Li-Ping G., Jin-Nan Z., Yi-Na W (2017), A simple and sensitive fluorescent probe for specific 153 detection of cysteine, Journal of Chemical Sciences., 129(8), pp 1219-1223 [172] Yang Y., Zhao Q., Feng W., and Li F (2013), Luminescent chemodosimeters for bioimaging, Chemical Reviews., 113, pp 192-270 [173] Yin C.X., Qu L.J., Huo F.J (2014), A pyridoxal-based chemosensor for visual detection of copper ion and its application in bioimaging, Chinese Chemical Letters., 25, pp 1230-1234 [174] Ying H., Cheol H H., Gyoungmi K., Eun J J., Jun Y., Hwan M K., and Juyoung Y (2015), One-photon and two-photon sensing of biothiols using a bis-pyreneCu(II) ensemble and its application to image GSH in the cells and tissues, Analytical Chemistry., 87 (6), pp 3308–3313 [175] Yinhui L., Yu D., Jishan L., Jing Z., Huan Y., and Ronghua Y (2012), Simultaneous nucleophilic-substituted and electrostatic interactions for thermal switching of spiropyran: A new approach for rapid and selective colorimetric detection of thiol-containing amino acids, Analytical Chemistry., 84(11), pp 4732-4738 [176] Yawei L., Song Z., Xin L., Yuan-Qiang S., Jing L., and Wei G (2014), Constructing a fluorescent probe for specific detection of cysteine over homocysteine and glutathione based on a novel cysteine-binding group but-3-yn-2-one, Analyst., 139, pp 4081-4087 [177] Yin J., Kwon Y., Kim D., Lee D., Kim G., Hu Y., Ryu JH., Yoon J (2015), Preparation of a cyanine-based fluorescent probe for highly selective detection of glutathione and its use in living cells and tissues of mice, Nature Protocols.,10, pp 1742-1754 [178] Yi L., Li H., Sun L., Liu L., Zhang C., Xi Z (2009), A highly sensitive fluorescence probe for fast thiol-quantification assay of glutathione reductase, Angewandte Chemie International Edition., 48, pp 4034-4037 [179] Yin J., Kwon Y., Kim D., Lee D., Kim G., Hu Y., Ryu JH., Yoon J (2014), Cyanine-based fluorescent probe for highly selective detection of glutathione in cell cultures and live mouse tissues, Journal of the American Chemical Society., 136, pp 5351-5358 154 [180] Yong G.S., Jian H.Y., Yu L.D., Qi L M., Jian H.C., Quan Q.X.,Ying Z., Jun F Z., Gao Z.G (2013), 1,8-Naphthalimide–Cu(ІІ) ensemble based turn-on fluorescent probe for the detection of thiols in organic aqueous media, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters., 23, pp 2538-2542 [181] Yuan X., Tay Y.Q., Dou X.Y., Luo Z.T., Leong D.T., Xie J.P.(2013), Glutathione-protected silver nanoclusters as cysteine-selective fluorometric and colorimetric probe, Analytical Chemistry., 85, pp 1913-1919 [182] Yuanyuan L., Song H., Yan L., Xianshun Z (2011), Novel hemicyanine dye as colorimetric and fluorometric dual-modal chemosensor for mercury in water, Organic and Biomolecular Chemistry., 9, pp 2606-2609 [183] Yordanova S., Stoianov S., Grabchev I., and Petkov I (2013), Detection of metal ions and protons with a new blue fluorescent bis(1,8-naphthalimide), International Journal of Inorganic Chemistry, Article ID 628946, http://dx.doi.org/10.1155/2013/628946 [184] Zhao Y.G., Lin Z.H., He C., Wu H.M., Duan C.Y (2006), A “turn-on” fluorescent sensor for selective Hg(II) detection in aqueous media based on metal-induced dye formation, Inorganic Chemistry., 45(25), pp 10013-10015 [185] Zhao C., Qu K.G., Song Y.J., Xu C., Ren J.S., Qu X.G (2010), A reusable DNA single-walled carbon-nanotube-based fluorescent sensor for highly sensitive and selective detection of Ag+ and cysteine in aqueous solutions, Chemistry European Journal., 16(27), pp 8147-8154 [186] Zhiqian G., Weihong Z., Mingming Z., Xumeng W., He T (2010), Nearinfrared cell-permeable chemodosimeters and Hg2+ fast - indicator selective paper ratiometric for MeHg+ fluorescent based on tricarbocyanines, Chemistry - A European Journal., 16 (48), pp 14424-14432 [187] Zhou L., Lin Y.H., Huang Z.Z., Ren J.S., Qu X.G (2012), Carbon nanodots as fluorescence probes for rapid, sensitive, and label-free detection of Hg2+ and biothiols in complex matrices, Chemical Communications., 48, pp 1147-1149 155 [188] Zhou C., Xiao N., Li Y (2014), Simple quinoline-based “turn-on” fluorescent sensor for imaging copper (II) in living cells, Canadian Journal of Chemistry, 92(11)., pp 1092-1097 [189] Zhu B., Guo B., Zhao Y., Zhang B., Du B., (2014), A highly sensitive ratiometric fluorescent probe with a large emission shift for imaging endogenous cysteine in living cells, Biosens Bioelectron., 55, pp 72-75 [190] Zou Q., Zou L., Tian H (2011), Detection and adsorption of Hg2+ by new mesoporous silica and membrane material grafted with a chemodosimeter, Journal of Materials Chemistry., 21, pp 14441-14447 [191] Zuo QP., Li B., Pei Q., Li Z., Liu SK (2010), A highly selective fluorescent probe for detection of biological samples thiol and its application in living cells, Journal of Fluorescence., 20(6), pp 1307-1313 156 ... tài: "Thiết kế, tổng hợp số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất cyanine coumarin để xác định biothiol Hg(II) " Nhiệm vụ luận án: - Nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, đặc trưng ứng dụng sensor L từ dẫn xuất. .. dẫn xuất cyanine coumarin sử dụng nhiều nghiên cứu phát triển sensor huỳnh quang, có sensor huỳnh quang phát ion Hg(II), biothiol Mặc dù có nhiều nỗ lực phát triển sensor huỳnh quang để xác định. .. calix[4]arene; chemosensor chứa vòng 1,2,3-triazole phát Al(III) chemosensor phát ion Hg(II) từ dẫn xuất chất phát huỳnh quang rhodamine Để xác định biothiol, nghiên cứu thiết kế sensor huỳnh quang dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế, tổng hợp một số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất của cyanine và coumarin để xác định biothiol và Hg(II) , Thiết kế, tổng hợp một số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất của cyanine và coumarin để xác định biothiol và Hg(II)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay