KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ PHÚ ĐẠT

155 30 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2018, 12:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô PHÚ ĐẠT VŨ BẠCH TUYẾT LAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH : KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty Cổ Phần Ơ Phú Đạt” Vũ Bạch Tuyết Lan, sinh viên khóa 31, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày…………………… Huỳnh Vũ Bảo Trâm Người hướng dẫn Ngày tháng năm 2009 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm 2009 tháng năm 2009 LỜI CẢM TẠ Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, người sinh ra, nuôi dưỡng cho học hành để đạt kết tốt đẹp ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn : Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp HCM tồn thể q thày tận tình truyền đạt kiến thức cung cấp kinh nghiệm q báu cho tơi suốt năm học trường Cảm ơn Huỳnh Vũ Bảo Trâm nhiệt tình bảo, hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành khóa luận Cám ơn Ban giám đốc tồn thể anh, chị cán công ty cổ phần Ơ Phú Đạt, đặc biệt chị Đỗ Thị Thúy Đa trưởng phòng Hành Kế toán chị Phạm Thị Kim Dung kế toán trưởng hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt nghiệp vụ suốt q trình thực tập Xin cảm ơn tất bạn bè, người sát cánh suốt năm đại học, động viên, giúp đỡ, vượt qua bao khó khăn, tiếp thêm niềm tin nghị lực để hơm tơi hồn thành tốt nghĩa vụ Kính chúc cha mẹ, q thày anh chị công ty cổ phần Ô Phú Đạt dồi sức khỏe, công tác tốt, đạt nhiều thành công thăng tiến công việc sống Một lần tơi xin chân thành cám ơn! NỘI DUNG TĨM TẮT VŨ BẠCH TUYẾT LAN Tháng 07/2009 “Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty Cổ Phần Ơ Phú Đạt” VU BACH TUYET LAN July, 2009 “Turnover, Expenses and Determined Trading Result Accouting At Phu Dat Automobile Joint Stock Company” Nội dung khóa luận kết việc dựa sở lý luận, tiến hành mô tả kết thu từ q trình thực tập cơng ty Cổ Phần Ơ Phú Đạt, bao gồm nội dung sau đây: Phương pháp hạch tốn kế tốn dịch vụ sửa chữa, bảo trì tiêu thụ hàng hóa Phương pháp hạch tốn giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Q trình hạch tốn kế toán kế toán xác định kết kinh doanh Nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn công ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG - MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khoá luận 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG - TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển công ty 4 2.1.1 Giới thiệu công ty 2.1.2 Sự hình thành phát triển 2.2 Chức nhiệm vụ công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Công tác tổ chức nhân công ty 2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 2.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 2.4.1 Chức Năng 2.4.2 Nhiệm vụ 2.4.3 Hình thức tổ chức máy kế tốn 2.4.4 Cơng tác tổ chức máy kế tốn 10 2.4.5 Trình tự ghi sổ phương pháp đối chiếu 11 CHƯƠNG - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.1.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 13 13 13 3.1.1.1 Nội Dung 13 3.1.1.2 Tài khoản sử dụng 14 3.1.1.3 Phương pháp hạch toán số hoạt động kinh tế chủ yếu 15 3.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 17 3.1.2.1 Tài Khoản 521 Chiết khấu thương mại 18 3.1.2.2 Tài khoản 531 Hàng bán bị trả lại 18 3.1.2.3 Tài khoản 532 Giảm giá hàng bán 19 3.1.3 Doanh thu hoạt động tài 21 3.1.3.1 Nội dung 21 3.1.3.2 Tài khoản sử dụng 21 3.1.3.3 Phương pháp hách toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 23 3.1.4 Kế toán giá vốn hàng bán 23 3.1.4.1 Nội dung 23 3.1.4.2 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 25 3.1.5 Kế tốn chi phí hoạt động tài 29 3.1.5.1 Nội dung 29 3.1.5.2 Tài khoản sử dụng 29 3.1.5.3 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 30 3.1.6 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 3.1.6.1 Kế tốn chi phí bán hàng 31 31 a/ Nội dung 31 b/ Tài khoản sử dụng 31 c/ Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 32 3.1.6.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 33 a/ Nội dung 33 b/ Tài khoản sử dụng 33 c/ Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 34 3.1.7 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 3.1.7.1 Kế toán thu nhập khác 35 35 a/ Nội dung 35 b/ Tài khoản sử dụng: 35 vi c/ Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 3.1.7.2 Kế tốn chi phí khác 36 37 a/ Nội dung 37 b/ Tài khoản sử dụng 37 c/ Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 38 3.1.8 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 3.1.8.1 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 41 41 a/ Tài khoản sử dụng 41 b/ Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 42 3.1.8.2 Kế tốn chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại 43 a/ Tài khoản sử dụng 43 b/ Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 43 3.1.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 44 3.1.9.1 Tài khoản sử dụng 44 3.1.9.2 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 45 3.2 Phương pháp quan sát 46 3.2.1 Phương pháp quan sát 46 3.2.2 Phương pháp mô tả 47 3.2.3 Phương pháp lịch sử 47 CHƯƠNG - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 48 48 4.1.1 Đặc điểm doanh thu đơn vị 48 4.1.2 Chu trình ghi nhận doanh thu công ty 48 a/ Doanh thu hoạt động sửa chữa 48 b/ Doanh thu hoạt động thương mại 54 4.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 60 4.3 Kế Tốn doanh thu hoạt động tài 60 4.4 Kế toán giá vốn hàng bán 61 4.5 Kế toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 64 4.5.1 Kế tốn chi phí bán hàng 64 4.5.2 Kế toán quản lý doanh nghiệp 69 vii 4.6 Kế toán chi phí tài 75 4.7 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 76 4.8 Kế tốn thuế Thu nhập doanh nghiệp 76 4.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 78 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 5.1 Kết luận 82 5.1.1 Về tổ chức hoạt động công ty 82 5.1.2 Về tổ chức hoạt động kế toán 82 5.1.3 Về chứng từ kế toán: 83 5.2 Kiến nghị 83 a/ Về tổ chức hoạt động: 83 b/ Về chứng từ kế toán 84 c/ định khoản kế toán 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH BHYT CCS CPBH CPQLDN DN GĐN GTGT HĐ KPCĐ LSC PT QTSC TGNH TSCĐ YCSC Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Chất phủ pha lê Cherubim Crystal Shield Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp Giấy đề nghị Giá trị gia tăng Hóa đơn Kinh phí cơng đồn Lệnh sửa chữa Phiếu thu Quyết toán sửa chữa Tiền gửi ngân hàng Tài sản cố định Yêu cầu sửa chữa ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Cơng Ty Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Hình 2.3 Sơ Đồ Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn 12 Hình 3.1 Sơ Đồ Kế Toán Tổng Hợp Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ 20 Hình 3.2 Sơ Đồ Kế Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 23 Hình 3.3 Sơ Đồ Kế Tốn Giá Vốn Hàng Bán 27 Hình 3.4 Sơ Đồ Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán 29 Hình 3.5 Sơ Đồ Kế Tốn Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 31 Hình 3.6 Sơ Đồ Kế Tốn Chi Phí Bán Hàng 33 Hình 3.7 Sơ Đồ Kế Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 35 Hình 3.8 Sơ Đồ Kế Tốn Thu Nhập Khác 37 Hình 3.9 Sơ Đồ Kế Tốn Chi Phí Khác 40 Hình 3.10 Sơ Đồ Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hiện Hành 42 Hình 3.11 Sơ Đồ Kế Tốn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hỗn Lại 44 Hình 3.12 Sơ Đồ Hạch Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 46 Hình 4.1 Lưu đồ lưu chuyển chứng từ sửa chữa ô 50 Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Sửa Chữa Ơ 53 Hình 4.3 Lưu đồ lưu chuyển chứng từ thương mại 55 Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Hoạt Động Bán Hàng 58 Hình 4.5 Sơ Đồ Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Tháng 10/2008 60 Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán Tháng 10/2008 63 Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng T10/2008 67 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 73 Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính 75 Hình 4.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Kế Tốn Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 77 Hình 4.11 Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 81 x SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/10/2008 Tài khoản 635 : Chi phí tài Số CT Ngày CT Loại CT Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Nợ 635 131 500 635 1121A 911 635 Số dư đầu kỳ (balance forward) NT10 - 01 1/10/2008 Nộp tiền RT10 - 04 7/10/2008 Rút tiền CTK10 21 31/10/2008 ctừ chung Chênh lệch toán HD 195360; ngày 13/09/08 Chênh lệch tốn RT10 - 04; ngày 7/10/08 Kết chuyển chi phí tài Cộng 502 502 502 Nguồn tin :Phòng Kế Toán SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/10/2008 Tài khoản 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Số CT Ngày CT Loại CT Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Nợ 8211 3334 19,266,523 8211 911 19,266,523 19,266,523 19,266,523 Số dư đầu kỳ (balance forward) CTK10-030 31/10/2008 CTK10-031 31/12/2008 Ch.từ chung Ch.từ chung Thuế TNDN quý 3/2008phải nộp kết chuyển chi phí thuế TNDN hành Cộng Nguồn tin: Phòng Hành - Kế Tốn SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/10/2008 Tài khoản 911 : Xác định kết kinh doanh TK Tài đối Loại CT Diễn giải khoản ứng Số dư đầu kỳ (balance forward) Số CT Ngày CT CTK10021 31/10/2008 Ctừ chung kết chuyển DT bán hàng 911 5111 118,023,495 CTK10021 31/10/2008 Ctừ chung kết chuyển DT cung cấp dịch vụ 911 5113 650,395,818 911 632 600,504,085 911 6411 15,703,956 911 6412 10,992,312 911 6414 845,899 911 6418 6,391,560 911 6421 58,272,868 CTK10021 CTK10021 CTK10021 CTK10021 CTK10021 CTK10021 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 Ctừ chung Ctừ chung Ctừ chung Ctừ chung Ctừ chung Ctừ chung kết chuyển giá vốn hàng bán kết chuyển chi phí bán hàng kết chuyển chi phí bán hàng kết chuyển chi phí bán hàng kết chuyển chi phí bán hàng kết chuyển chi phí QLDN Nợ CTK10021 CTK10021 CTK10021 CTK10021 CTK10021 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 Ctừ chung Ctừ chung Ctừ chung Ctừ chung Ctừ chung CTK10021 31/10/2008 Ctừ chung CTK10021 31/10/2008 Ctừ chung CTK10021 31/10/2008 Ctừ chung kết chuyển chi phí QLDN 911 6423 21,665,261 kết chuyển chi phí QLDN 911 6424 22,416,295 kết chuyển chi phí QLDN 911 6425 131,000 kết chuyển chi phí QLDN 911 6427 15,202,556 kết chuyển chi phí QLDN 911 6428 3,425,564 911 515 911 635 502 911 4212 23,822,888 kết chuyển DT hoạt động tài kết chuyển chi phí hoạt động tài kết chuyển xác định KQKD Cộng 10,955,433 779,374,746 779,374,746 Nguồn tin :Phòng Hành - Kế Tốn TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH Kỳ tính thuế : Q năm 2008 Người Nộp thuế : Công Ty Cổ Phần Ơ Phú Đạt Mã số thuế : 0304992821 Địa trụ sở : B6/4E Trần Đại Nghĩa, Bình Chánh, Tp.HCM Quận / Huyện : Bình Chánh Tỉnh / Thành phố : Tp HCM Điện Thoại : 08.8771410 fax : 08.8771644 Đơn vị tiền : Đồng Việt Nam STT Chỉ Tiêu Số tiền Doanh thu phát sinh kỳ 2167692091 Chi phí phát sinh kỳ 2098883079 Lợi nhuận phát sinh kỳ 68809012 Dđiều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế Lỗ chuyển kỳ Thu nhập chịu thuế 68809012 Thuế suất thuế TNDN (%) 28 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm 10 Thuế TNDN phải nộp kỳ 19266523 Nguồn tin : Phòng Kế Tốn Nguồn tin: Phòng Hành Kế tốn BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ ngày 1/10/2008 đến ngày 31/10/2008 Chỉ tiêu kỳ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 768,419,313 901,386,204 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu hàng bán cung cấp dịch vụ 768,419,313 901,386,204 Giá vốn hàng bán 600,504,085 710,367,622 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 167,915,228 191,018,582 Doanh thu hoạt động tài 10,955,433 5,996,925 Chi phí tài 502 700 Trong : Chi phí lãi vay 502 700 33,933,727 31,230,773 121,113,544 154,285,272 23,822,888 11,498,762 23,822,888 11,498,762 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh kỳ trước 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 19,266,523 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 23,822,888 -7,767,761 18 Lãi cổ phiếu Nguồn tin: phòng Hành Kế toán ... cám ơn! NỘI DUNG TĨM TẮT VŨ BẠCH TUYẾT LAN Tháng 07/2009 “Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty Cổ Phần Ơ Tơ Phú Đạt” VU BACH TUYET LAN July, 2009 “Turnover, Expenses and... Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty Cổ Phần Ơ Tơ Phú Đạt” Vũ Bạch Tuyết Lan, sinh viên khóa 31, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày…………………… Cô Huỳnh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ PHÚ ĐẠT, KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ PHÚ ĐẠT, Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Nội dung nghiên cứu, Hình 3.1 Sơ Đồ Kế Toán Tổng Hợp Doanh Thu Bán Hàng và Cung Cấp Dịch Vụ, Hình 3.2 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính, b/ Tài khoản sử dụng:, Hình 3.8 Sơ Đồ Kế Toán Thu Nhập Khác, b/ Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu, a/ Doanh thu hoạt động sửa chữa, Hình 4.1 Lưu đồ lưu chuyển chứng từ sửa chữa ô tô, b/ Doanh thu hoạt động thương mại, Hình 4.3 Lưu đồ lưu chuyển chứng từ thương mại, 5 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Toán Chi Phí Bán Hàng T10/2008, 9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh, Hình 4.11 Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay