Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành Tính chất của gluxit

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2018, 11:55

GIÁO ÁN HĨA HỌC Bài 55: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT I MỤC TIÊU: Sau HS phải: Kiến thức: − Phản ứng tráng gương glucozơ − Phân biệt glucozơ, saccarozơ hồ tinh bột Kĩ năng: − Thực thành thạo phản ứng tráng gương − Lập sơ đồ nhận biết dung dịch glucozơ , saccarozơ hồ tinh bột − Quan sát thí nghiệm, nêu tượng giải thích tượng − Trình bày làm nhận biết dung dịch nêu - viết phương trình HH minh họa thí nghiệm thực Thái độ: - Có ý thức học tập cẩn thận, kiên trì học tập thực hành thí nghiệm hóa học Trọng tâm: − Phản ứng tráng bạc − Phân biệt glucozơ, saccarozơ tinh bột II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy – học: a GV: - Hóa chất: dung dịch AgNO3, dd NH3, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, dd iot, H2O - Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thủy tinh, đèn cồn, quẹt diêm, giá ống nghiệm b HS: - Tìm hiểu nội dung thực hành trước lên lớp - Chuẩn bị trước mẫu thu hoạch Phương pháp: - Thực hành – Thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp(1’): 9A1………./…… 9A2……… /……… 9A3………./………… Bài mới: a Giới thiệu bài: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột gluxit có ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất Bài thực hành hôm giúp củng cố kiến thức họ gluxit, đồng thời rèn kĩ thực hành thí nghiệm cho học sinh b Các hoạt động chính: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra chuẩn bị HS(6’) -GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong - HS: Tìm hiểu kiến thức trả lời câu hỏi chất glucozơ, saccarozơ, tinh bột chất có GV đặt phản ứng tráng gương? Chất có phản ứng với dung dịch iot? - GV: Yêu cầu HS đưa mẫu thu hoạch lên - HS: Đưa mẫu thu hoạch cho GV kiểm cho GV kiểm tra tra - GV: Nhắc nhở HS chưa có chuẩn bị chu đáo cho thực hành Hoạt động Hướng dẫn thực hành(7’) GIÁO ÁN HÓA HỌC - GV: Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm: -HS: + Thực mẫu thao tác thí nghiệm + Theo dõi thao tác thí nghiệm GV Yêu cầu HS theo dõi ghi nhớ bước ghi nhớ thao tác để phục vụ cho thực hành phục vụ cho phần thực hành tiếp q trình thí nghiệm nhóm theo + Lắng nghe ghi nhớ lưu ý + Nêu số lưu ý HS GV trình thực hành để trình thực hành đạt kết cao xác Hoạt động Thực hành thí nghiệm(13’) - GV: Phân cơng nhóm HS tiến hành thí - HS: Thực chia nhóm theo phân nghiệm theo nhóm theo phân cơng GV Bầu nhóm trưởng, thư kí phân cơng cơng việc cho thành viên nhóm - GV: Gọi đại diện nhóm lên bảng nhận - HS: Đại diện nhóm lên nhận dụng cụ, hóa chất, dụng cụ chuẩn bị thí nghiệm hóa chất cho nhóm chuẩn bị tiến hành thực hành - GV: Theo dõi nhóm q trình - HS: Tiến hành thực hành theo hướng thực hành, điều chỉnh, nhắc nhở HS thực dẫn, uốn nắn GV lưu ý cho kết hành cho xác xác Hoạt động Công việc cuối buổi(10’) - GV: Yêu cầu nhóm HS hồn thành thí - HS: Thu dọn trả hóa chất, dụng cụ lại nghiệm, thu dọn hóa chất, dụng cụ, trả dụng cho GV cụ lại cho GV - GV: Yêu cầu HS dọn vệ sinh khu vực làm - HS: Tiến hành dọn vệ sinh khu vực việc nhóm nhóm - GV: u cầu HS tiếp tục hồn thành thu - HS: Tiếp tục hoàn thành thu hoạch hoạch nhóm Nếu có vấn đề thắc nhóm theo u cầu GV mắc hởi trực tiếp GV Nhận xét, đánh giá (5’): - GV: Nhận xét kết buổi thực hành - Tun dương nhóm tiến hành thí nghiệm tích cực, nhắc nhở nhóm chưa tích cực q trình tiến hành thí nghiệm Dặn dò nhà(3’): - GV: Yêu cầu nhóm HS nhà tiếp tục hoàn thành thu hoạch - Yêu cầu HS ôn tập kiến thức chuẩn bị ôn tập cuối năm IV RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………… ... cụ, hóa chất, dụng cụ chuẩn bị thí nghiệm hóa chất cho nhóm chuẩn bị tiến hành thực hành - GV: Theo dõi nhóm q trình - HS: Tiến hành thực hành theo hướng thực hành, điều chỉnh, nhắc nhở HS thực. .. cho thực hành phục vụ cho phần thực hành tiếp q trình thí nghiệm nhóm theo + Lắng nghe ghi nhớ lưu ý + Nêu số lưu ý HS GV trình thực hành để trình thực hành đạt kết cao xác Hoạt động Thực hành. ..GIÁO ÁN HÓA HỌC - GV: Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm: -HS: + Thực mẫu thao tác thí nghiệm + Theo dõi thao tác thí nghiệm GV Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành Tính chất của gluxit, Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành Tính chất của gluxit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay