Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

10 53 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 15:51

... tập -Ôn tập dãy hoạt động hóa học kim loại mức độ hoạt động hóa học phi kim -Tìm hiểu trước nội dung mục III SƠ LƯỢC VỀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ( TIẾP) I Mục tiêu Biết... 2: Ý nghĩa bảng tuần hồn ngun tố hóa học Biết vị trí ngun tố suy HĨA HỌC GV: u cầu hs tìm hiểu thông tin sgk trả lời câu hỏi nguyên tố A + Suy đoán cấu tạo nguyên tử ngun tố A? + Ngun tố A có tính... thống tuần hồn có 100 ngun tố, nguyên tố chiến ô gọi ô nguyên tố GV: Các ngun tố có điểm giống nhau? Hãy quan sát số 12 GV: Nhìn vào số 12 ta biết điều nguyên tố? HS: Nghe giảng Ô nguyên tố HS:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn