Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

3 87 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 15:51

... Hoạt động Ý nghĩa bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hố học( 20’) -GV: u cầu HS làm ví dụ: -HS: Nguyên tố A có cấu tạo IV Ý nghĩa bảnghệ Biết nguyên tố A có số hiệu sau: thống tuần hồn ngun 17,... Cấu tạo bảng tuần hồn Ơ ngun tố Ơ ngun tố cho biết: - Số hiệu nguyên tử - Kí hiệu hoá học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối * Số hiệu nguyên tử có số trị điện tích hạt nhân số electron nguyên tử,... 17 tố hố học cho biết cấu tạo nguyên tử ĐTHN : 17+ - Biết vị trí ngun tố ta có tính chất nguyên tố A? Có 17 p, 17 e thể đoán cấu tạo nguyên -GV: Hướng dẫn HS thực A chu kì tử tính chất nguyên tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn