Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

8 67 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 15:50

... VI nên X nguyên tố phi kim ? Vị trí X bảng tuần hồn tính chất ? Ngun tố X số mấy, chu kì nào, nhóm bảng tuần hồn ? X nguyên tố phi kim hay nguyên tố kim loại D Củng cố GIÁO ÁN HÓA HỌC ? Bài – T101/SGK... tử II Cấu tạo bảng tuần hồn Ơ ngun tố GV: Mỗi giới hạn nhỏ bảng ô nguyên tố  GV viết ô nguyên tố Mg bảng ? Ơ ngun tố Mg cho biết thơng tin ngun tố hóa học magiê ( KHHH, tên nguyên tố, NTK, STT.)... - T96/SGK GIÁO ÁN HÓA HỌC GV đưa cấu tạo nguyên tử nguyên tố chu kì * Dãy nguyên tố mà nguyên tử có số lớp electron ? Nhận xét mối liên hệ STT chu kì với số lớp electron nguyên tử nguyên tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn