Giáo án Hóa học 9 bài 33: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

2 91 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 09:54

Giáo án Hóa học Bài 25 TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM I MỤC TIÊU: Sau HS phải: Kiến thức: Biết được: - Tính chất vật lí phi kim - Tính chất hố học phi kim: Tác dụng với kim loại, với hiđro với oxi - Sơ lược mức độ hoạt động hoá học mạnh, yếu số phi kim Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm rút nhận xét tính chất hố học phi kim - Viết số phương trình hố học theo sơ đồ chuyển hoá phi kim - Tính lượng phi kim hợp chất phi kim phản ứng hoá học Thái độ: Giúp HS u thích mơn hóa học Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo Hiểu mối quan hệ chất tự nhiên.Giáo dục tính tiết kiệm học tập thực hành hoá học Trọng tâm:  Tính chất hóa học chung phi kim II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy – học: a Giáo viên: - Hình 3.1 SGK/75 - Hệ thống tập vận dụng b Học sinh: Tìm hiểu nội dung học trước lên lớp Phương pháp: Vấn đáp – Trực quan – Kết hợp thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp(1’): 9A5 Bài mới: a Giới thiệu bài: Kim loại có tính chất chung ?So với kim loại, phi kimtính chất khác để trả lời câu hỏi nghiên cứu tính chất phi kim b Các hoạt động chính: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động Tính chất vật lí phi kim (8’) -GV: Yêu cầu HS cho biết tên , -HS: : Thảo luận nhóm trả I TÍNH CHẤT VẬT LÍ KHHH, tính chất vật lí, lời :Than C, S, rắn , khơng dẫn - Ở điều kiện thường, phi kim tồn số phi kim điện, không dẫn nhiệt trạng thái: rắn(C,S,P); -GV: Bổ sung thông báo -HS: Ghi thơng tin vào lỏng(Br2);khí(O2, Cl2, N2 ) tính chất vật lí phi kim - Một số phi kim độc: Cl2,Br2 - Phần lớn không dẫn điện, dẫn nhiệt Hoạt động Tính chất hố học phi kim(20’) -GV:Yêu cầu HS cho VD -HS: Dựa vào kim loại II TÍNH CHẤT HĨA HỌC phản ứng kim loại với phi học VD Tác dụng với kim loại: t kim? 2Na + Cl2 �� � 2NaCl - GV: Hướng dẫn để HS nhận -HS: Nhận xét (kim loại + phi t 2Zn + O2 �� � 2ZnO xét tính chất kim muối(oxít) Tác dụng với hidro: - GV: Yêu cầu HS viết PTHH -HS: Viết PTHH a Oxi tác dung với hidro oxi hiđro, hiđro t 2H2 + O2 �� � 2H2O với clo - GV: Yêu cầu HS dựa vào thí -HS: Quan sát nhận xét b Clo tác dụng với hidro 0 Giáo án Hóa học t nghiệm SGK để mơ tả (hiđro cháy khí clo tạo H2 + Cl2 �� � 2HCl tượng rút nhận xét thành khí khơng màu,làm giấy => Phi kim phản ứng với H2 tạo qùy tím hố đỏ) thành hợp chất khí - GV: Thơng báo H2 , Tác dụng với oxi: số phi kim khác phản ứng t S + O2 �� � SO2 với hiđro tạo thành hợp chất t C + O2 �� � CO2 khí - GV: Yêu cầu HS viết PTHH -HS: Viết PTHH nhận xét Mức độ hoạt động phi kim: S, P với oxi yêu cầu - Phi kim hoạt động mạnh như: HS nhận xét F2, O2, Cl2 - GV: Bổ sung đánh giá - HS: Ghi - GV: Cho VD - HS: Viết PTHH ,nhận xét - Phi kim hoạt động yếu : C, Fe+Cl2 Fe + S  nêu mức độ hoạt động clo S, P Yêu cầu HS viết PTHH S (Cl> S) nhận xét hoá trị Fe VD Từ suy mức độ hoạt động Cl S - GV: Cho VD:H2+Cl2 H2+S;H2+ F2;Ghi điều - HS: Viết PTHH nhận kiện phản ứng.Yêu cầu HS xét phản ứng dễ xảy viết PTHH, nhận xét phản ứng là: dể xảy nhất Độ mạnh H2+ F2H2+Cl2H2+S yếu nguyên tố Cl, F, S -GV: Yêu cầu HS nêu mức độ -HS: Nhận xét mức độ hoạt động phi kim - HS: Ghi -GV: Bổ sung kết luận Củng cố - Dặn dò (16’): a Củng cố(15’): - GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất phi kim - GV hướng dẫn HS làm tập 3, SGK/76 b Dặn dò(1’): - Về nhà học - Bài tập nhà 3, 4, 5SGK/76 - Xem trước bài: “Clo” IV RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 0 .. .Giáo án Hóa học t nghiệm SGK để mơ tả (hiđro cháy khí clo tạo H2 + Cl2 �� � 2HCl tượng rút nhận xét thành khí khơng màu,làm giấy => Phi kim phản ứng với H2 tạo qùy tím hố đỏ) thành hợp chất. .. động phi kim - HS: Ghi -GV: Bổ sung kết luận Củng cố - Dặn dò (16’): a Củng cố(15’): - GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất phi kim - GV hướng dẫn HS làm tập 3, SGK/76 b Dặn dò(1’): - Về nhà học - Bài. .. dụng với oxi: số phi kim khác phản ứng t S + O2 �� � SO2 với hiđro tạo thành hợp chất t C + O2 �� � CO2 khí - GV: Yêu cầu HS viết PTHH -HS: Viết PTHH nhận xét Mức độ hoạt động phi kim: S, P với
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 33: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 9 bài 33: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay