Giáo án Hóa học 9 bài 33: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

5 84 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 09:54

HĨA HỌC THỰC HÀNH IV : TÍNH CHẤT HĨA HỌC PHI KIM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I MỤC TIÊU: Kiến thức :- Khắc sâu tính chất hóa học phi kim, tính chất đặc trưng muối cacbonat muối clorua Kỹ : Rèn luyện kĩ thực hành hóa học, giải tập thực hành hóa học, thí nghiệm với lượng nhỏ chất - Rèn luyện ý thức cẩn thận kiên trì thực hành hóc học Thái độ : Nghiêm túc, cẩn thận, nhiệt tình tham gia thực hành với nhóm, trung thực, hăng hái II PHƯƠNG TIỆN: Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập, làm thử trước thí nghiệm Học sinh : Nghiên cứu trước bài, nghiên cứu thí nghiệm sách giáo khoa, chuẩn bị báo cáo thực hành Dụng cụ hóa chất - Dụng cụ : Mỗi nhóm : nhóm ống nghiệm, ống dẫn khí, nốt cao su, giá thí nghiệm, đèn cồn - Hóa chất : Bột CuO, bột than, dd Ca(OH) 2, muối NaHCO3, NaCl, Na2CO3, CaCO3, nước cất, giấy quỳ tím III HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP : ổn định tổ chức lớp Kiểm tra chuẩn bị học sinh :Giáo viên cho học sinh kiểm tra chuẩn bị báo cáo nhóm Tiến trình học bài: Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên HOẠT ĐỘNG I Cacbon khử đồng II oxit nhiệt độ cao (9 phút) HÓA HỌC GV : Cho học sinh nêu mục tiêu thí nghiệm bước tiến hành thí nghiệm HS : Hoạt động nhóm làm thí nghiệm theo hướng dẫn giáo viên Thí nghiệm : Lấy bột đồngII oxit trộn lẫn với bột than gỗ, cho vào GV : Cho nhóm tiến hành thí nghiệm ống nghiệm, lắp dụng cụ hình 3.9 theo hướng dẫn giáo viên SGK trang 83, đun nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp chất rắn, quan sát tượng - Hiện tượng : Hỗn hợp từ màu đen chuyển thành màu đỏ gạch, khí theo ống dẫn sục vào ống nghiệm đựng GV : Cho học sinh nêu tượng, giải thích viết phương trình hóa học dd Ca(OH)2 dd đục PTHH : 2CuO + C t  2Cu + CO2  (r) (r) (r) (k) CO2 + Ca(OH)2   CaCO3  + H2O (k) (dd) (r) GV : Cho học sinh nhóm nhận xét, đánh giá kết vừa làm nhóm (l) HOẠT ĐỘNG II Nhiệt phân muối NaHCO3 (15 phút) HS : Nêu mụ ctiêu thí nghiệm, GV : Cho học sinh nêu mục tiêu thí nghiệm bước tiến hành thí nghiệm HĨA HỌC bước tiến hành thí nghiệm Làm thí nghiệm theo nhóm Thí nghiệm : Lấy thìa nhỏ bột GV : Cho nhóm tiến hành thí nghiệm NaHCO3 vào ống nghiệm, lắp dụng cụ theo hướng dẫn giáo viên hình 3.16 SGK trang 89, đun nóng ống nghiệm chứa NaHCO3, quan sát tượng - Hiện tượng : Trên thành ống nghiệm có nước bám vào, khí thoát sục vào ống nghiệm đựng dd Ca(OH)2 làm dung GV : Cho học sinh nêu tượng, giải dịch đục thích viết phương trình hóa học PTHH : 2NaHCO3 t  Na2CO3 +CO2  + H2O (r) (r) (k) (h) GV : Cho học sinh nhóm nhận xét, đánh giá kết vừa làm nhóm HOẠT ĐỘNG III Nhận biết muối cacbonat muối clorua (10 phút) GV : Cho học sinh nêu mục tiêu thí nghiệm bước tiến hành thí nghiệm HS : Nêu mụ ctiêu thí nghiệm, bước tiến hành thí nghiệm Làm thí nghiệm theo nhóm GV : Làm để nhận biết chất rắn ? HS : Dựa vào tính tan muối, vào phản ứng muối với dd HCl HÓA HỌC - CaCO3 khơng tan, Na2CO3 phản ứng với dd HCl có chất khí Thí nghiệm : GV : Cho nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn giáo viên - Có chất rắc dạng bột : NaCl, Na2CO3, CaCO3 ống nghiệm khác - Trích mẫu thử ống nghiệm khác theo thứ tự đánh số tương ứng - Nhỏ nước vào ống nghiệm : Ống GV : Cho học sinh nêu tượng, giải nghiệm có chất rắn khơng tan ống thích viết phương trình hóa học chưa CaCO3, ta nhận biết ống nghiệm tương ứng chứa đá vơi - Hai ống nghiệm lại chưa dd tương ứng, nhỏ dd HCl vào hai ống nghiệm : Ống nghiệm có khí bay lên ống nghiệm chứa dd Na2CO3, ống nghiệm lại chứa dd NaCl Vậy ta nhận biết chất rắn ba ống nghiệm ban đầu PTHH: Na2CO3 + 2HCl   2NaCl + CO2  + H2 O (dd) (dd) (dd) (k) (l) GV : Cho học sinh nhóm nhận xét, đánh giá kết vừa làm nhóm Hướng dẫn học bài: HĨA HỌC Giáo viên cho học sinh thu dọn thí nghiệm, lau rửa dụng cụ thí nghiệm, cho học sinh nhóm báo cáo kết thí nghiệm nhóm mình, viết báo cáo thí nghiệm Hướng dẫn học sinh trình bày báo cáo thí nghiệm nạp báo cáo thí nghiệm Về nhà: - Nghiên cứu kỹ lại - Nghiên cứu lại thao tác thí nghiệm, cách sử dụng dụng cụ hóa chất - Nghiên cứu trước “ Khái niệm hợp chất hữu hoá học hữu cơ.” Đánh giá, rút kinh nghiệm : ... (dd) (k) (l) GV : Cho học sinh nhóm nhận xét, đánh giá kết vừa làm nhóm Hướng dẫn học bài: HÓA HỌC Giáo viên cho học sinh thu dọn thí nghiệm, lau rửa dụng cụ thí nghiệm, cho học sinh nhóm báo cáo... cho vào GV : Cho nhóm tiến hành thí nghiệm ống nghiệm, lắp dụng cụ hình 3 .9 theo hướng dẫn giáo viên SGK trang 83, đun nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp chất rắn, quan sát tượng - Hiện tượng : Hỗn hợp. .. tan muối, vào phản ứng muối với dd HCl HĨA HỌC - CaCO3 khơng tan, Na2CO3 phản ứng với dd HCl có chất khí Thí nghiệm : GV : Cho nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn giáo viên - Có chất rắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 33: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 9 bài 33: Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay