Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:27

Giáo án vậtBài 24: CƯỜNG ĐỘ DỊNG ĐIỆN I.Mục tiêu : 1.Kiến thức - Nắm dòng điện mạnh cường độ dòng điện lớn, gía trị cđdđ số đọc Ampe kế - Nêu đơn vị cường độ dòng điện Kỹ năng: - Nắm cách mắc ampe kế để đo cđdđ - Mắc mạch điện đơn giản Thái độ: - Trung thực, hứng thú học moan II.Chuẩn bị: Pin, bóng đèn, ampekế, biến trở, dây nối III Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy A Hoạt động 1: Giới thiệu Kiểm tra cũ 2.Tình B Hoạt động 2: Tìm hiểu cường độ dòng điện đơn vị đo cường độ dòng điện Giúp hs hình thành ý tưởng cường độ dòng điện cho hs qua quan sát hvẽ 24.1 Mắc mạch điện 24.1 điều chỉnh biến trở để phân biệt độ sáng đèn Độ sáng mạnh yếu đèn cho ta biết ? Thơng báo : cường độ dòng điện cho ta biết mức độ mạnh hay yếu dòng điện Bằng cách biết dòng điện mạnh hay yếu ? Thơng báo đơn vị đo cường độ dòng điện Ampe, kí hiệu A 1mA = 0.001A 1A = 1000mA 1KA = 1000A C Hoạt động 3: Tìm hiểu Ampe kế Ampe kế dụng cụ đo cđdđ Y/c thực c1 Xác định GHD, ĐCNH ampe hình vẽ Hoạt động trò Nội dung học Quan sát tranh vẽ I/ Cường độ dòng điện: 1/TN:  Kết quả: Với bóng đèn định,khi đèn sáng mạnh số Ampe kế lớn 2/ Cường độ dòng điện: - CĐDĐ mức độ mạnh hay yếu dòng điện - Kí hiệu : I - Đơn vị : A ( Ampe) Quan sát độ sáng bóng đèn Cho biết dòng điện qua bóng đèn lớn hay nhỏ Dùng dụng cụ đo II/ Ampe kế: Ampe kế dụng cụ dùng để đo cđdđ Quan sát ampe kế Giáo án vật lí Nêu điểm khác ampe hình vẽ Có loại ampe kế : đồng hồ kim thị, đồng hồ kim hiển thị số Trên ampe cò đặc biệt ? Giới thiệu chốt cắm ampe kế thật + chốt (+) : chốt dương + chốt (-) : chốt âm D Hoạt động 4: Đo cđdđ Thống báo kí hiệu qui ước ampe kế Yc hs thực phần 1,2 mục II (sgk) H/d cách mắc ampe kế : +chốt (+) nối với cực dương nguồn điện +chốt (-) nối với dụng cụ điện Yc hs thực c2 Thống cho hs ghi nhận xét vào E Hoạt động 5: Vận dụng Yc tự thực c4,c5 Có chốt cắm III/ Đo CĐDĐ: 1/ Lắp mạch điện (hình vẽ ) C2: dòng điện chạy qua đèn lớn, đèn sáng mạnh cđdđ lớn Đèn sáng lúc sáng lúc tối cđdđ thay đổi Hs lên bảng thực c3  Như hình vẽ 24.3 (sgk/ 67) 2/ Đo cđdđ: Dng Ampe kế mắc nối tiếpvới vật cần đo cho: - chốt (+) Ampe kế nối với cực dương nguồn điện - chốt (-) Ampe kế nối với vật cần đo 3/ Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ lớn đèn sáng mạnh ... 67) 2/ Đo cđdđ: Dng Ampe kế mắc nối tiếpvới vật cần đo cho: - chốt (+) Ampe kế nối với cực dương nguồn điện - chốt (-) Ampe kế nối với vật cần đo 3/ Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ. .. nhận xét vào E Hoạt động 5: Vận dụng Yc tự thực c4,c5 Có chốt cắm III/ Đo CĐDĐ: 1/ Lắp mạch điện (hình vẽ ) C2: dòng điện chạy qua đèn lớn, đèn sáng mạnh cđdđ lớn Đèn sáng lúc sáng lúc tối cđdđ.. .Giáo án vật lí Nêu điểm khác ampe hình vẽ Có loại ampe kế : đồng hồ kim thị, đồng hồ kim hiển thị số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay