Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:27

GA:Vật lí Trường THCS Châu Sơn TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HĨA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu: -Kiến thức Biết tdụng từ, tdụng hóa học tác dụng sinh lí dòng điện -Kỹ năng: Làm thí nghiệm kiểm chứng vận dụng kiến thức để giải thích số tượng đơn giản - Thái độ:Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - nam châm thử, cuộn dây, chng điện, bình đựng dd CuSO4 Học sinh: - Pin, ắc quy, công tắc, dây dẫn, bóng đèn III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1 phút) Kiểm tra: (0 phút) Câu 1a.Cho mạch điện gồm có: Nguồn điện gồm hai pin, bóng đèn, cơng tắc đóng, dây dẫn Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện đánh mũi tên chiều dòng điện chạy mạch b.Nêu ví dụ chất dẫn điện ví dụ chất cách điện thường dùng ? Câu2.a Hãy mô tả hoạt động chuông điện ? b Nêu tác dụng sinh lí dòng điện thể người ? Đáp án-biểu điểm Câu 2(5 điểm)a.Vẽ hình (1 điểm), chiều (3 điểm) + K b.(2 điểm) - Chất dẫn điện : đồng, nhôm, sắt - Chất cách điện: Sứ , nhựa, cao su Câu3( điểm) a (3 điểm)Khi đóng khóa K mạch điện kín có dòng điện chạy cuộn dây, lúc cuộn dây trở thành nam châm điện, nên hút miếng sắt phía cuộn dây kéo theo đầu gõ chuông gõ vào chuông làm chuông kêu Khi miếng sắt phía cuộn dây miếng sắt khơng tiếp xúc vào tiếp điểm làm cho mạch điện bị hở, lúc cuộn dây nam châm điện nên nhả miếng sắt thép đàn hồi kéo miếng sắt vị trí ban đầu b.(2 điểm) Biểu : co cơ, tim ngừng đập, tê liệt hệ thần kinh Bài mới: GA:Vật lí HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: HS: làm TN thảo luận với câu C1 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C1 HS: hoàn thành kết luận SGK GV: đưa kết luận chung cho phần HS: thảo luận với câu C3 + C4 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C2 + C3 + C4 Hoạt động 2: GV: làm TN cho HS quan sát HS: quan sát trả lời C5 GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần HS: suy nghĩ trả lời C6 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C6 HS: hoàn thành kết luận SGK GV: đưa kluận chung cho phần Hoạt động 3:GV: cung cấp thông tin vềtác dụng sinh lí dòng điện HS: nắm bắt thông tin Hoạt động 4: HS: suy nghĩ trả lời C7 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C7 HS: suy nghĩ trả lời C8 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C8 Trường THCS Châu Sơn TG NỘI DUNG 15’ I Tác dụng từ * Tính chất từ nam châm.SGK * Nam châm điện: C1: a, cơng tắc đóng cuộn dây hút đinh sắt nhỏ … b, cực Bắc nam châm bị hút cực Nam nam châm bị đẩy * Kết luận:… nam châm điện … … từ tính … * Tìm hiểu chng điện: C3: mạch điện bị hở tiếp điểm cuộn dây khơng hút miếng sắt trở lại tì vào tiếp điểm C4: miếng sắt bị hút -nhả liên tiếp nên chng kêu liên tục 10’ II Tác dụng hóa học C5: đóng cơng tắc đèn sáng chứng tỏ dd CuSO4 chất dẫn điện C6: sau vài phút thỏi than nối với cực âm phủ lớp màu đỏ * Kết luận: … đồng … 5’ III Tác dụng sinh lí SGK 5’ IV Vận dụng C7: ýC C8: ýD GA:Vật lí Trường THCS Châu Sơn IV Củng cố: (7phút)- Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm- Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết- Hướng dẫn làm tập sách tập V Hướng dẫn học nhà: (2 phút)- Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau VI.Rút kinh nghiệm: Duyệt ngày 7/3/2013 ... Hoạt động 3:GV: cung cấp thơng tin vềtác dụng sinh lí dòng điện HS: nắm bắt thông tin Hoạt động 4: HS: suy nghĩ trả lời C7 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C7 HS:... Nam châm điện: C1: a, cơng tắc đóng cuộn dây hút đinh sắt nhỏ … b, cực Bắc nam châm bị hút cực Nam nam châm bị đẩy * Kết luận:… nam châm điện … … từ tính … * Tìm hiểu chng điện: C3: mạch điện bị... tắc đèn sáng chứng tỏ dd CuSO4 chất dẫn điện C6: sau vài phút thỏi than nối với cực âm phủ lớp màu đỏ * Kết luận: … đồng … 5’ III Tác dụng sinh lí SGK 5’ IV Vận dụng C7: ýC C8: ýD GA :Vật lí Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay