Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:27

GIÁO ÁN VẬT CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Mục tiêu 1.Kiến thức - HS nêu dòng điện mạnh cường đọ lớn tác dụng dòng điện mạnh - Nêu đơn vị cường độ dòng điện ampe, kí hiệu A - Sử dụng ampe kế để đo cường độ cường dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp mắc ampe kế) 2.Kĩ - Rèn kĩ mắc ampe kế đo cường độ dòng điện 3.Thái độ - Tích cực, xác, cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Đối với lớp: Bảng phụ +1 pin loại 1,5v đặt giá đựng pin +1 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn +1 ampe kế loại to +1 biến trở, đồng hồ đa năng, đoạn dây đồng có vỏ bọc cách điện - Đối với nhóm học sinh +2 pin loại 1,5v +1 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế,1 ampe kế +1 công tắc, đoạn dây đồng có vỏ bọc cách điện III Phương pháp -Đàm thoại, gợi mở, nêu giải vấn đề IV Tổ chức dạy học *) Khởi động(2') -Mục tiêu: Gây hứng thú học tập cho HS -Cách tiến hành: ?Nêu tác dụng từ,tác dụng hố học tác dụng sinh lí dòng điện? -GV đặt vấn đề vào Yêu cầu HS đọc phần đvđ vào HĐ1:Cường độ dòng điện ( 16') -Mục tiêu: - HS nêu dòng điện mạnh cường đọ lớn tác dụng dòng điện mạnh -Đồ dùng: pin loại 1,5v , bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn, ampe kế loại to biến trở, đồng hồ đa năng, đoạn dây đồng có vỏ bọc cách điện -Cách tiến hành: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS I-Cường độ dòng diện 1.Quan sát thí nghiệm giáo viên -GV tiến hành thí nghiệm hình -Thí nghiệm 24.1 -HS quan sát thí nghiệm giáo viên GIÁO ÁN VẬT -Yêu cầu học sinh trả lời phần nhận xét -GV thông báo thuật ngữ cường độ dòng điện đơn vị cường độ dòng điện -Trả lời phần nhận xét -Nhận xét: ……….mạnh…….yếu -Học sinh ghi nhớ 2.Cường độ dòng điện -Số ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu dòng điện giá trị cường độ dòng điện- kí hiệu chữ I -Đơn vị đo ampe -Để đo dòng điệncường độ nhỏ người ta dùng đơn vị miliampe-kí hiệu Ma -GV:Để đo dòng điệncường độ dòng điện nhỏ người ta dùng đơn vị miliampe Gv chốt lại kiến thức HĐ2:Ampe kế (10') -Mục tiêu: Nêu đơn vị cường độ dòng điện ampe, kí hiệu A Sử dụng ampe kế để đo cường độ cường dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp mắc ampe kế) -Đồ dùng: Ampe kế -Cách tiến hành II-Ampe kế -GV:Ampe kế dụng cụ để đo cường Ampe kế dụng cụ dùng để đo độ dòng điện cường độ dòng điện -Tìm hiểu ampe kế -u cầu học sinh trả lời C1 -HĐ cá nhân trả lời C1 C1: a)hình 24.2a GHĐ=100mA Hình 24.2b GHĐ= 6A b)Ampe kế hình 24.2a 24.2b dùng GV chuẩn lại kiến thức kim thị HĐ3:Đo cường độ dòng điện Vận dụng (15') -Mục tiêu:- Sử dụng ampe kế để đo cường độ cường dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp mắc ampe kế) - Rèn kĩ mắc ampe kế đo cường độ dòng điện -Đồ dùng: Bảng phụ -Cách tiến hành III-Đo cường độ dòng điện -Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ mạch điện - HS vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3 hình 24.3 -HĐ nhóm trả lời câu hỏi sgk -Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trả lời phần câu hỏi sgk -HĐ cá nhân trả lời C2 GIÁO ÁN VẬT -Yêu cầu học sinh trả lời C2 -Yêu cầu học sinh trả lời C3,C4,C5 C2:Nhận xét Dòng điện chạy qua đèn có cường độ lớn đèn sáng IV-Vận dụng C3: a)0,175A=175mA b) 0,38A=380Ma c) 1250 ma =1,250A C4: -Chọn ampe kế 2) -Chọn ampe kế 3) -Chọn ampe kế GV kết luận kiến thứctoàn V Tổng kết HDVN (2') -Tổng kết: GV nhắc lại nd học -HDVN: Về nhà học Đọc trước sau ... -Học sinh ghi nhớ 2 .Cường độ dòng điện -Số ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu dòng điện giá trị cường độ dòng điện- kí hiệu chữ I -Đơn vị đo ampe -Để đo dòng điện có cường độ nhỏ người ta dùng...GIÁO ÁN VẬT LÝ -Yêu cầu học sinh trả lời phần nhận xét -GV thông báo thuật ngữ cường độ dòng điện đơn vị cường độ dòng điện -Trả lời phần nhận xét -Nhận xét:... HĐ3:Đo cường độ dòng điện Vận dụng (15') -Mục tiêu:- Sử dụng ampe kế để đo cường độ cường dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp mắc ampe kế) - Rèn kĩ mắc ampe kế đo cường độ dòng điện -Đồ dùng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay