Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:27

Giáo án vật Trường THCS Quảng Hưng CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS nêu dòng điện mạnh cường độ dòng điện lớn tác dụng dòng điện mạnh Nêu đơn vị cường độ dòng điện ampe, kí hiệu A 2.Kỹ năng: Biết sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện (Chọn ampe kế phù hợp mắc quy tắc, vẽ sơ đồ mạch điện 3.Thái độ: Nghiêm túc học tập, hợp tác học tập B PHƯƠNG PHÁP: Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề C CHUẨN BỊ: - Nhóm HS: 1,5V, bóng đèn, ampe kế (1A- 0,05A), cơng tắc, dây dẫn - GV: Pin 1,5V, bóng đèn có đế lắp sẳn, ampe kế loại to (1A-0,05A), biến trở, vôn kế, ôm kế, dây dẫn I Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số II Bài cũ: - Nêu tác dụng dòng điện học ? cho ví dụ ? III Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: (10ph) Tìm hiểu cường độ dòng điện đơn vị GV: Giới thiệu mạch điện H24.1 I Cường độ dòng điện: Nêu tác dụng thiết bị, dụng Quan sát thí nghiệm GV: cụ Lưu ý Hsampe kế dụng cụ NX: Với bóng đèn định -> dùng để phát dòng điện mạnh đèn sáng số hay yếu, biến trở ampe kế lớn HS: Thu thập thơng tinGV cung Cường độ dòng điện: cấp - Số ampe kế cho biết dòng điện GV: Tiến hành thí nghiệm vài lần, mạnh hay yếu dịch chuyển chạy biến trở - Kí hiệu: chữ I -> bóng đèn lúc sáng, lúc tối - Đơn vị: Ampe – kí hiệu A (mA) HS: Thảo luận nhận xét? 1A = 1000mA Giáo án vật Trường THCS Quảng Hưng GV: Thông báo cường độ dòng điện, đơn vị, cách mắc vào mạch điện giới thiệu thêm kí hiệu sơ đồ HOẠT ĐỘNG 2: (7ph) Tìm hiểu ampe kế GV: Cho HS quan sát tìm hiểu số kí gvhiệu, giới hạn đo, độ chia nhỏ Nếu có nhiều loại -> GV cần cho HS quan sát tìm hiểu HS: Quan sát tìm hiểu thảo luận hồn thành câu C1 Tìm GHĐ ĐCNN số loại ampe kế II Ampe kế: - Là dụng cụ để đo CĐDĐ - Kí hiệu : A mA - GHĐ, ĐCNN - chốt +, -, mắc vào mạch điện HOẠT ĐỘNG 3: (15ph) Mắc ampe kế xác định cường độ dòng điện GV: Ycầu HS tìm hiểu kí hiệu III Đo cường độ dòng điện: ampe kế 1.Vẽ sơ đồ: HS: Tìm hiểu kí hiệu vẽ sơ đồ GV: Yêu cầu HS thực nội dung + + A mục III (SGK) HS: Thực theo yêu cầu GV Cách mắc: K GV: Kiểm tra trợ giúp HS thực - Chốt + nối với cực dương GV: Hướng dẫn cách mắc ampe kế - Chốt - nối với cực âm vào sơ đồ, kiểm tra, điều chỉnh, yêu Kiểm tra hiệu chỉnh: cầu HS đo , đọc HS: Thực theo yêu cầu Cách đo, đọc số: GV: I1 = ? A I2 = ? A (Quan sát độ sáng) Nhận xét: lớn (nhỏ) sáng (tối) Thực câu C2? (SGK) HOẠT ĐỘNG 4: (7ph) Vận dụng GV: Yêu cầu HS thực câu C3, bổ sung hoàn chỉnh HS: Thực theo yêu cầu GV GV: Yêu cầu HS thực câu C4(SGK) HS: Thực theo yêu cầu GV IV Vận dụng: C3: 0,175A = 175mA 0,38A = 380mA 1250mA = 1,25A 280mA = 0,28A C4: 2a; 3b; 4c C5: sơ đồ a Giáo án vật Trường THCS Quảng Hưng IV CỦNG CỐ: - Nêu nội dung ghi nhớ học - Nêu số thông tin mà em biết ampe kế? - Vẽ sơ đồ mạch điện sau: Nguồn điện 2pin, 1Bđèn, 1khoá K, 1ampe kếđo cường độ dòng điện qua bóng đèn? V DẶN DÒ: - Học theo nội dung SGK, nắm nội dung ghi nhớ học - Làm tập 24.1-24.4 (SBTVL7) - Chuẩn bị học .. .Giáo án vật lý Trường THCS Quảng Hưng GV: Thơng báo cường độ dòng điện, đơn vị, cách mắc vào mạch điện giới thiệu thêm kí hiệu sơ đồ HOẠT ĐỘNG 2: (7ph) Tìm hiểu ampe kế... - GHĐ, ĐCNN - chốt +, -, mắc vào mạch điện HOẠT ĐỘNG 3: (15ph) Mắc ampe kế xác định cường độ dòng điện GV: Ycầu HS tìm hiểu kí hiệu III Đo cường độ dòng điện: ampe kế 1.Vẽ sơ đồ: HS: Tìm hiểu... sơ đồ mạch điện sau: Nguồn điện 2pin, 1Bđèn, 1khố K, 1ampe kếđo cường độ dòng điện qua bóng đèn? V DẶN DỊ: - Học theo nội dung SGK, nắm nội dung ghi nhớ học - Làm tập 24.1-24.4 (SBTVL7) - Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay