Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:22

VẬT BÀI 24 CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I./ mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu tác dụng dòng điện mạnh số am pe kế lớn nghĩa cường độ lớn cường độ lớn -Nêu đơn vị cường độ dòng điện gì? 2.Kỹ năng: - Sử dụng am pe kế để đo cường độ dòng điện - Lắp mạch điện đơn giản (có Ampe kế) 3.Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực hợp tác nghiên cứu Thói quen sử dụng điện an toàn II./ chuẩn bị giáo viên học sinh: 1.Chuẩn bị giáo viên: Cả lớp: pin 1,5 V , bóng đèn pin biến trở, Ampe kế to dùng cho thí nghiệm chứng minh đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện Cơng tắc Các hình 24.1; 24.2 ; 24.3 24.4 SGK phóng to Các bảng phụ treo câu hỏi 2.Chuẩn bị học sinh Mỗi nhóm: pin (loại 1,5 V) Ampe kế, công tắc dây nối có vỏ bọc cách điện VẬT Bảng điện III./ tiến trình dạy: 1./ Kiểm tra cũ, đặt vấn đề vào mới:(3’) GV Nêu câu hỏi gọi học sinh đứng chỗ trả lời Hãy nêu tác dụng dòng điện mà em học? Hãy nêu ví dụ tác dụng từ dòng điện, ví dụ tác dụng hố học dòng điện? *u cầu trả lời: Dòng điện gây tác dụng: Nhiệt, phát sáng, hoá học, tác dụng từ, tác dụng sinh lí Ví dụ tác dụng từ: Cho dòng điện di qua nam châm điện nam châm điện hút vụn sắt Ví dụ tác dụng hố học dòng điện: Cho dòng điện chạy qua dung dich CuSO4 dòng điện tách Cu khỏi CuSO4 GV Yêu cầu học sinh khác nhận xét GV Nhận xét ghi điểm Đặt vấn đề (2’) - GV đưa mạch điện gồm nguồn điện, công tắc, dây dẫn, bóng đèn, biến trở yêu cầu học sinh quan sát HS Quan sát SĐMĐ - Khi GV đóng cơng tắc, bóng đèn phát sáng - Bóng đèn dây tóc hoạt động dựa vào tác dụng dòng điện? HS Tác dụng phát sáng - GV di chuyển chạy biến trở VẬT - Yêu cầu HS nhận xét độ sáng bóng đèn HS - Bóng đèn lúc sáng mạnh, lúc tối mờ GV- Khi bóng đèn sáng mạnh lúc cường độ dòng điện qua bóng đèn lớn Như vậy, dựa vào tác dụng dòng điện mạnh hay yếu mà ta xác định cường độ dòng điện - Vậy cường độ dòng điện gì? Nó có đơn vị ? Ta dùng dụng cụ để đo cường độ dòng điện? Để trả lời câu hỏi thầy trò ta tìm hiểu Bài 24 CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN Dạy nội dung Hoạt động thầy trò ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu cường độ dòng điện đơn vị I./ Cường độ dòng điện: đo cường độ dòng điện (8’) Quan sát thí nghiệm - GV treo hình 24.1 lên bảng giáo viên - HS quan sát hình 24.1 - GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm hình 24.1 - HS theo dõi GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm - GV thông báo: Ampe kế dụng cụ đo cường độ dòng điện mạch, biến trở dụng cụ để thay đổi cường độ dòng điện mạch - Yêu cầu HS đọc phần VẬT - HS đọc phần - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm hồn thành phần nhận xét * Nhận xột: Với búng đốn - HS theo dõi GV hướng dẫn cách làm thí nghiệm định , đốn sỏng - GV phát dụng cụ thí nghiệm cho nhóm, u cầu HS làm mạnh thỡ số am thí nghiệm vòng phút pe kế lớn - HS làm thí nghiệm theo hướng dẫn GV , hồn thành Cường độ dòng điện phần kết luận GV- Yêu cầu HS đọc nhận xét - HS đọc phần nhận xét, HS nhận xét, bổ sung GV - Yêu cầu HS đọc phần - HS đọc phần GV - Yêu cầu HS nêu kí hiệu cường độ dòng điện, đơn vị đo cường độ dòng điện, đổi đơn vị Ampe sang miliAmpe * Số am pe kế cho biết - mức độ mạnh yếu dũng HS nêu kí hiệu, đơn vị đo cường độ dòng điện đổi đơn vị đo cường độ dòng điện - điện giỏ trị cường độ dũng điện * kớ hiệu: I *Đơn vị đo cường độ dòng điện Ampe (Kí hiệu A) Hoạt động 2: Tìm hiểu Ampe kế (7’) GV- Ampe kế dụng cụ dùng để làm gì? mA = 0,001 A A = 1000 mA VẬT HS- Ampe kế dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện II./ Ampe kế GV- Yêu cầu HS quan sát Ampe vừa làm thí nghiệm xác định GHĐ ĐCNN Ampe kế ** Ampe kế dụng cụ dùng - HS xác định GHĐ ĐCNN Ampe kế phát để đo cường độ dòng điện - GV điều khiển HS thảo luận, thống câu trả lời - Ký hiệu ampe kế sơ đồ - HS trả lời, nhận xét, bổ sung có mạch điện : A - GV giới thiệu Vơn kế cho HS quan sát, cho HS phân biệt: Ampe kế Vôn kế - HS phân biệt Ampe kế Vôn kế (Có chữ A chữ V) - GV treo hình 24.2 - HS quan sát hình 24.2 - Yêu cầu HS đọc câu C1 - HS đọc câu C1 - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm câu C1 vòng phút - HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu C1 - HS trả lời, nhận xét, bổ sung có - GV điều khiển HS thảo luận, thống câu trả lời C1: VẬT Hoạt động 4: Mắc Ampe kế để xác định cường độ dòng Ampekế GHĐ ĐCNN H24.2a …A …A H24.2b …A …A điện mạch (15) - GV treo hình 24.3 lên bảng - HS quan sát hình 24.3 III./ Đo cường độ dòng điện GV- Yêu cầu HS đọc phần III SGK - HS đọc phần III SGK GV - Yêu cầu HS dựa vào hình 24.3 vẽ sơ đồ mạch điện - Chú ý: Ampe kế kí hiệu là: + A - - HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện mạch điện hình 24.3 - HS nhận xét, bổ sung - GV nhận xét sơ đồ mạch điện - Yêu cầu HS chọn Ampe kế thích hợp để đo dùng cụ dùng điện thích hợp - HS chọn Ampe kế hình 24.2 để đo dụng cụ dùng điện thích hợp VẬT - GV nhận xét qua câu trả lời - Yêu cầu HS đọc kĩ lại phần nhỏ (hướng dẫn HS thực hành) - HS đọc kĩ lại hướng dẫn thực hành GV- Yêu cầu HS đọc câu C2 *Dòng điện mạnh - HS đọc câu C2 cường độ dòng điện lớn - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm (GV liệt kê bảng điều cần lưu ý đo cường độ dòng điện Ampe kế cho HS đọc) - HS ý nghe GV hướng dẫn GV- Yêu cầu HS thực hành hoàn thành câu C2 phút (Chú ý: HS đo hai lần: viên pin viên pin mắc nối tiếp) - HS thực hành đo cường độ dòng điện trả lời câu C2 - GV điều khiển HS thảo luận rút nhận xét Hoạt động 4: Vận dụng (5’) - Yêu cầu HS đọc trả lời câu vận dụng C3 , C4 , C5- HS đọc trả lời câu vận dụng C3 , C4 , C5 - Đối với câu C4 GV chuyển thành dạng cột để HS dễ nhận biết C4: - a; - b; – c C5: IV./ Vận dụng: C3: 0,175A = 175mA 0,38A = 380mA 1250mA = 1,25A VẬT 280mA = 0,28ê C4: - a; - b; – c C5: sơ đồ a 3./ Cũng cố, luyện tập:(4’) GV + Yêu cầu HS đọc lại điểm cần ghi nhớ bài? Dòng điện mạnh cường độ dòng điện lớn Đo cường độ dòng điện Ampekế đơn vị đo cường độ dòng điện ampe (A) + Yêu cầu HS đọc phần em chưa biết ? Mỗi dụng cụ điện hoạt động bình thường nào? HS (khá) dòng điện chạy qua thiết bị điện, dụng cụ điệncường độ định mức mức làm hỏng dụng cụ 4./ Hướng dẫn học sinh tự học nhà: (1’) + Về nhà xem lại bài, học thuộc bài, đọc lại phần em chưa biết làm tập SBT/25 + Xem trước 25: “HIỆU ĐIỆN THẾ” ... thầy trò ta tìm hiểu Bài 24 CƯỜNG ĐỘ DỊNG ĐIỆN Dạy nội dung Hoạt động thầy trò ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu cường độ dòng điện đơn vị I./ Cường độ dòng điện: đo cường độ dòng điện (8’) Quan sát... dòng điện qua bóng đèn lớn Như vậy, dựa vào tác dụng dòng điện mạnh hay yếu mà ta xác định cường độ dòng điện - Vậy cường độ dòng điện gì? Nó có đơn vị ? Ta dùng dụng cụ để đo cường độ dòng điện? ... đo cường độ dòng điện, đổi đơn vị Ampe sang miliAmpe * Số am pe kế cho biết - mức độ mạnh yếu dũng HS nêu kí hiệu, đơn vị đo cường độ dòng điện đổi đơn vị đo cường độ dòng điện - điện giỏ trị cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay