Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:15

Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh Vật Bài 21: ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Học sinh vẽ đồ mạch điện Mắc số mạch điện loại đơn giản 2.Kĩ : Mắc mạch điện đơn giản 3.Thái độ : HS ổn định , tập trung , tư học tập II CHUẨN BỊ : - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập đáp án III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp Bài : Hoạt động GV HS Hđ1: Kiến thức Nội dung ghi bảng I KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỒ MẠCH ĐIỆN Em háy vẽ kí hiệu số phận mạch điện 1.Kí hiệu số phận mạch điện - Nguồn điện: - Hai nguồn điện : - Bóng đèn: - Dây dẫn: - Cơng tắc đóng: - Cơng tắc mở: 2.Sơ đồ mach điện : Dùng kí hiệu em háy vẽ mạch điện đơn giản gồm nguồn 2pin, bóng đèn sáng khóa K Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh Vật CHIỀU DÒNG ĐIỆN Nêu quy ước chiều dòng điện - Quy ước chiều dòng điện là: Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn dụng cụ điện tới cực âm nguồn điện II BÀI TẬP CƠ BẢN Hđ2: Làm tập SBT - Gv: Gọi hs trả lời tập sách tập theo yêu cầu gv + Bài 21.1 + Bài 21.2 + Bài 21.3 + Bài 21.4 + Bài 21.5 + Bài 21.6 + Bài 21.7 + Bài 21.8 + Bài 21.9 + Bài 21.10 + Bài 21.11 - Gv: Mỗi câu gọi hs đứng chỗ trả lời nhanh - Hs: Lần lượt hs đứng chỗ trả lời + Bài 21.1 Bóng đèn Nguồn điện Dây đẫn Cơng tắc đóng Hai nguồn nối tiếp Công tác mở + Bài 21.2 + Bài 21.3 Vì khung xe đạp đóng vai trò dây nối thứ hai từ cực na mơ cực bóng đèn làm kín mạch điện nên đèn sáng + Bài 21.4 Chọn B: hình vẽ biểu diễn mạch điện Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh - Gv: Gọi hs khác nhận xét bổ sung câu trả lời sai - Hs: Nhận xét bổ sung theo yêu cầu gv - Gv: Thống câu trả lời ghi bảng - Hs: Ghi sai HĐ3: Củng cố - Dặn - Về nhà xem lại bt học cũ - Làm tiếp bt lại Vật kí hiệu phận mạch điện + Bài 21.5 Chọn D: chiều từ cực + qua dây dẫn dụng cụ điện tới cực âm nguồn điện + Bài 21.6 Chọn A + Bài 21.7 Chọn + Bài 21.8 a, từ cực âm sang dương b, ngược ... Đinh Duy Khánh Vật Lý CHIỀU DỊNG ĐIỆN Nêu quy ước chiều dòng điện - Quy ước chiều dòng điện là: Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn dụng cụ điện tới cực âm nguồn điện II BÀI TẬP CƠ... hs trả lời tập sách tập theo yêu cầu gv + Bài 21.1 + Bài 21.2 + Bài 21.3 + Bài 21.4 + Bài 21.5 + Bài 21.6 + Bài 21 .7 + Bài 21.8 + Bài 21.9 + Bài 21.10 + Bài 21.11 - Gv: Mỗi câu gọi hs đứng chỗ... học cũ - Làm tiếp bt lại Vật Lý kí hiệu phận mạch điện + Bài 21.5 Chọn D: chiều từ cực + qua dây dẫn dụng cụ điện tới cực âm nguồn điện + Bài 21.6 Chọn A + Bài 21 .7 Chọn + Bài 21.8 a, từ cực âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay