Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

7 30 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:15

Vật Bài 21 ĐỒ MẠCH ĐIỆN– CHIỀU DÒNG ĐIỆN i.Mục tiêu: Kiến thức: Nêu quy ước chiều dòng điện 2.Kỹ năng:vẽ đồ mạch điện đơn giản mắc sẵn kí hiệu quy ước Mắc mạch điện đơn giản theo đồ cho Biểu diễn mũi tên chiều dòng điện chạy đồ mạch điện chiều dòng điện chạy mạch điện thực Mắc mạch điện đơn giản 3.Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực hợp tác nghiên cứu Thói quen sử dụng điện an toàn II./ Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1.Chuẩn bị giáo viên: Cả lớp: Bảng kí hiệu số phận mạch điện, hình 21.2, hình 19.3 vài đồ mạch điện Các bảng phụ ghi câu hỏi, đèn pin loại ống tròn có lắp sẵn pin 2.Chuẩn bị học sinh: Mỗi nhóm: bảng điện, nguồn điện, bóng đèn pin cơng tắc 1, dây dẫn điện, III./ Tiến trình dạy: Kiểm tra cũ, đặt vấn đề vào mới: (5’) * Kiểm tra cũ: GV Nêu câu hỏi gọi học sinh trả lời - GV: Nêu định nghĩa chât dẫn điện chất cách điện? cho vÝ dô? Hãy nêu chất dòng điện kim loại? Các hạt mang điện chạy từ cực sang cực nguồn điện? * Yêu cầu trả lời: - HS: + Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua: đồng, nhôm, sắt … + Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua: nhựa, cao su - HS: Dòng điện kim loại dòng êlectron tự dịch chuyển có hướng Các hạt mang điện chạy từ cực âm sang cực dương nguồn điện * Đặt vấn đề: + GV: Trong mạng điện để thợ điện mắc vị trí đồ dùng điện người thợ điện cần phải vào gì? + HS: Căn vào đồ mạch điện + GV: Vậy đồ mạch điện gì? Muốn vẽ đồ mạch điện ta cần phải có dòng điện chạy mạchchiều nào? Để biết điều tìm hiểu học hôm Bài 21 ĐỒ MẠCH ĐIỆN–CHIỀU DÒNG ĐIỆN 2./ Dạy nội dung Hoạt động thầy trò ghi bảng Hoạt động 1: I./ đồ mạch điện Sử dụng kí hiệu để vẽ đồ mạch điện mắc mạch điện theo đồ (15) - GV treo bảng kí hiệu số phận mạch điện 1./ Kí hiệu số phận - HS quan sát bảng kí hiệu số phận mạch điện: mạch điện * Nguồn điện : - GV lưu ý HS kĩ cách kí hiệu nguồn điện (so sánh kí * nguồn điện nối tiếp: hiệu với vật mẫu) * Nguồn điện: * Bóng đèn: * nguồn điện nối tiếp: * Dây dẫn: * Bóng đèn: * Dây dẫn: K * Cơng tắc đóng: * Cơng tắc mở: KK * Cơng tắc đóng: * Công tắc mở: K K ** Mạch điện mô tả đồ từ đồ mạch điện lắp mạch điện tương ứng đồ mạch điện: - C1: GV: Cho HS xem lại mạch H19.3, yờu cầu HS tự hoàn thành C1 HS: Hoạt động cỏ nhõn vẽ mạch - C1: - C2: Những mạch cú thể cú: GV Gọi học sinh kghấc nhận xét, giáo viên thống đáp án GV: Yờu cầu cỏc nhúm thảo luận trỡnh bày mạch điện vẽ lại nhúm mỡnh để trả lời C2 HS: Thảo luận nhúm thực trả lời C2, đại diện nhóm báo cáo kết quả.các nhóm khác nhận xét, giáo viên thống - C2: Những mạch cú thể cú: - C3: II./ Chiều dòng điện ** Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn GV: Yờu cầu HS thực C3: mắc mạch điện nhúm thiết bị điện đến cực âm mỡnh vẽ C2 nguồn điện HS: Mắc mạch kiểm tra mạch theo nhúm + Dòng điệnchiều khơng đổi GV: Quan sát nhóm thực hiện, hướng dẫn giúp đỡ nhóm yếu gọi dòng điện chiều (pin, ácquy) -C4: Chiều chuyển động HS Các nhóm báo cáo kết hoạt động nhóm ờletrụn ngược với chiều dũng điện nhóm khác nhận xét, giáo viên thống Hoạt động 2: theo quy ước Xác định biểu diễn chiều dòng điện theo quy ước (10) -C5:b) - Yêu cầu HS đọc phần II - HS đọc phần II C) - Nêu quy ước chiều dòng điện - Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện đến cực âm nguồn điện - Yêu cầu HS đọc và trả lời câu C4 - HS đọc và trả lời câu C4 - GV điều khiển HS thảo luận, thống câu trả lời - GV treo hình 21.1a lên bảng - HS quan sát hình 21.1a - Yêu cầu HS vẽ mũi tên biểu diễn chiều dòng điện mạch - Yêu cầu HS nhận xét - HS nhận xét, bổ sung - GV phát phiếu học tập có vẽ hình 21.1b,c, d vài mạch điện đơn giản khác - HS vẽ mũi tên biểu diễn chiều dòng điện mạch - Yêu cầu HS vẽ mũi tên biểu diễn chiều dòng điện mạch - GV điều khiển HS nhận xét, thống câu trả lời d) III./ Vận dụng - HS nhận xét hình vẽ Hoạt động 3: Vận dụng (10) - GV treo hình 21.2, u cầu nhóm đọc câu C6 , thảo luận (2 phút) C6: a) Gồm hai pin Thụng thường cực dương nguồn điện lắp phớa đầu đốn pin b) Một cỏc đồ cú thể : - HS nhận phiếu học tập - Yêu cầu HS trả lời câu C6 vẽ đồ mạch điện đèn pin lên bảng - HS hoạt động theo nhóm vẽ mũi tên biểu diễn chiều dòng điện mạch - GV điều khiển HS thảo luận, thống câu trả lời - HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu C6 - HS trả lời câu C6 vẽ đồ mạch điện đèn pin lên bảng - HS nhận xét, bổ sung câu trả lời - Yêu cầu HS đọc phần em chưa biết - HS đọc em chưa biết” - HS quan sát mạch điện - Vẽ hình, chụp ảnh, vẽ đồ - HS nhận xét, bổ sung câu trả lời 3./ Cũng cố, luyện tập:(4’) + Tác dụng đồ mạch điện? HS SĐMạch điện giúp ta mắc mạch điện theo yêu cầu giúp thuận tiện trình sửa chữa mạch điện thực tế + Hãy nêu quy ước chiều dòng điện? HS Dòng điện mạch điệnchiều từ cực dương qua dây dẫn, qua thiết bị điện tới cực âm nguồn điện 4./ Hướng dẫn học sinh học nhà: (1’) + Về nhà đọc lại bài, học thuộc phần ghi nhớ, kí hiệu đồ mạch điện làm tập 21.1 21.2 SBT/22 Nếu em có Đinamơ làm thêm 21.3 + XEM TRƯỚC BÀI 22 TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay