Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:14

Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết vẽ đồ mạch điện thực ảnh vẽ,chụp đoạn mạch điện thực loại đơn giản Biết mắc mạch điện đơn giản theo đồ cho Biểu diễn mũi tên chiều dòng điện chạy đồ chiều dòmg điện mạch điện thực 2.Kỹ năng: Vẽ mạch điện dơn giản mắc mạch điện đơn giản 3.Thái độ: Nghiêm túc học tập, an toàn , hợp tác B PHƯƠNG PHÁP: Thực hành vẽ, mắc mạch điện- Nêu vấn đề C CHUẨN BỊ: Nhóm HS: - Pin đèn, bóng đèn pin, công tắc, dây dẫn, giá lắp thiết bị Tranh vẽ kí hiệu, phận mạch điện, đồ mạch điện đơn giản D TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số II Bài cũ: - Thế chất dẫn điện, chất cách điện Cho ví dụ? - Thế êlectron tự do? Dòng điện kim loại? III Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỊ HOẠT ĐỘNG 1:(12ph) Tìm hiểu đồ mạch điện GV: Treo bảng kí hiệu số I đồ mạch điện: phận mạch điện: Kí hiệu 1số phận mạch GV: Giới thiệu cho HS nắm kí điện: hiệu (SGK) GV: Yêu cầu HS thực câu đồ mạch điện: C1, C2, C3 (SGK), theo dõi giúp đỡ a nhóm HS: Thực theo yêu cầu GV - Bổ sung, hoàn chỉnh đồ b mạch điện - Thực mắc mạch điên theo đồ? GV: Chú ý theo dõi giúp đỡ HS thực Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng HOẠT ĐỘNG 2: (15ph) Sử dụng kí hiệu để vẽ đồ mạch điện mắc mạch điện theo đồ GV: Thông báo quy ước chiều dòng II Chiều dòng điện: điện, minh hoạ cho lớp theo Quy ước chiều dòng điện: H21.1a (SGK) (SGK) Yêu cầu HS vận dụng thực câu a b C4, C5 (SGK) HS: Thực theo yêu cầu GV - Hoàn chỉnh nội dung, bổ sung hoàn chỉnh - Bổ sung hoàn thiện câu hỏi c vào GV: Theo dõi trình vẽ HS để uốn nắn HS: vẽ cẩn thận xác - Lưu ý vẽ chiều dòng điện HOẠT ĐỘNG 3:(12ph) Vận dụng GV: Yêu cầu HS tìm hiểu hoạt động III Vận dụng: đèn pin yêu cầu HS quan sát H21.2 C6: a HS hoàn chỉnh vào (SGK), cho HS quan sát đèn thật GV: Yêu cầu HS thực mục a, b (SGK) b HS: Thực yêu cầu GV, hoàn chỉnh nội dung IV CỦNG CỐ: - Yêu cầu HS nêu nội dung ghi nhớ học - Dùng tập 21.1 21.2 SBT để HS thực + Bài 21.2: a b - Đọc nội dung em chưa biết V DẶN DỊ: Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng - Học theo nội dung SGK ghi - Làm tập lại SBTVL7 - Lưu ý HS chiều dòng điện, chiều quy ước vẻ chiều đồ - Chuẩn bị học Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay