Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:08

Trường THCS Thị- Lưu Giáo án Vật Nguyễn Sỹ Lâm Bài 22 TÁC DỤNG NHIỆT TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu - Nêu dòng điện qua vật dẫn thơng thường làm cho vật dẫn nóng lên, kể tên dụng cụ tiêu thụ điện sử dụng tác dụng nhiệt dòng điện - Kể tên nêu tác dụng phát sáng dòng điện loại đèn II Chuẩn bị - Đối với lớp: biến chỉnh lưu nắn dòng, đoạn dây nối, cơng tắc, đoạn dây sắt mảnh dài khoảng 30cm, đến mảnh giấy nhỏ cắt từ giấy lau tay, số cầu chì thật mạch điện gia đình - Đối với nhóm h/s: pin 1,5V, bóng đèn pin lắp sẵn vào đế dền, cơng tắc, đoạn dây nối, bút thử điện với bóng đèn có đầu dây tách dời nhau, đèn ốt phát quang III Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra, tổ chức tình học tập - GV? Nêu quy ước chiều dòng điện, so sánh chiều chuyển dịch - HS lên bảng trả lời ê lec trơn tự với chiều quy ước - GV:ĐVĐ: Khi có dòng điện chạy mạch, ta có nhìn thấy ê lec - HS thấy có vấn đề trôn tự dịch chuyển không? Vậy vào đâu ta biết có dòng điện mạch? Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng I Tác dụng nhiệt dòng điện - HS làm việc cá nhân , thảo luận C1  - GV? Yêu cầu h/s trả lời câu hỏi C1 đáp án (1h/s làm bảng, h/s khác ghi vào giấy nháp), tổ cho h/s thảo - HS - Làm TN, thảo luận  dáp án: C2 luận - GV? Yêu cầu h/s làm thí nghiệm hình c Bóngđèn nóng lên, qua cảm giác tay 22.1, thảo luận nhóm câu C2 d Dây tóc bóng đèn bị đốt nóng mạnh phát sáng e Bộ phận vơnfram,để khơng bị nóng chảy, NĐNC vơn f ram 33700C - GV? Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn (bằng sắt, đồng ) có - HS thảo luận  Đáp án C3 nóng lên không? Yêu cầu h/s quan sát a Các mảnh giấy bị cháy, đứt,rơi xuống Trường THCS Thị- Lưu Giáo án Vật thí nghiệm Hình 22.2 , trả lời nội dung câu C3và hoàn thiện kết luận vấn đề dã nêu - GV? Yêu cầu h/s trả lời câu hỏi C4, tổ chức cho h/s thảo luận để thống đáp án Nguyễn Sỹ Lâm b Dòng điện làm dây sắt nóng lên mảnh giấy bị cháy *Kết luận: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn bị nóng lên.dòng điện chạy qua dây tóc đèn làm dây tóc nóng đến nhiệt độ cao phát sáng II Tác dụngphát sáng - HS trảlời C5 " Hai đầu dây bóng Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng phát đèn bút thử điện tách dời nhau" sáng dòng điện - GV? yêu cầu h/s quan sát bóng đèn bút - HS:quan sát TN g/v làm, trảlời C6 thử(đã tháo sẵn) trả lời câu C5, tổ "Đèn bút thử điện sáng chất chức cho h/s thảo luận C5 đầu dây bên đèn phát - GV? lắp bóng đèn vào bút thử cắm sáng" vào ổ điện yêu cầu h/s quan sát trả *Kết luận: Dòng điện chạy qua chất khí lời C6 sau hồn thành kết luận tương bóngđèn bút thử điện làm chất khí ứng phát sáng - GV: Giới thiệu đèn ốt phát quang,yêu cầu h/s quan sát đèn LED để - HS: Làm thí nghiệm theo nội dung C7 thấy rõ cực to nhỏ đèn, sau " Đèn ốt phát quang sáng kim lắp đèn vào mạch, quan sát xem đèn có loại nhỏ nối với cực dương sáng không pin - GV? Yêu cầu h/s thực theo nội *Kết luận: đèn ốt phát quang cho dung C7, thảo luận nhóm để hồn thành dòng điện qua theo chiều kết luận tương ứng định đèn sáng Hoạt động 4: Củng cố, vận dụng - GV? Yêu cầu h/s nêu kết luận ghi nhớ vào - GV? Trong trước ta biết kim loại chất dẫn điện Vậy qua ta biết vật liệu( chất) khác dẫn điện? - GV? Đề nghị h/s đọc mục em chưa biết - GV? Yêu cầu h/s trả lời câu hỏi C8, C9 III Vận dụng: - HS nêu kết luận, ghi nhớ - HS : Chất khí chất bán dẫn dẫn điện điều kiện định - HS trả lời C8 ,C9 C8 .Câu E" khơng có trường hợp nào" C9 ."Nối kim loại nhỏ đèn LED Với cực A nguồn điện ,nếu đèn sáng A cực dương nguồn điện ngược lại " Trường THCS Thị- Lưu Giáo án Vật Nguyễn Sỹ Lâm *Giải tập sách tập 22.1 -Tác dụng nhiệt dòng điện có ích Hoạt động nồi cơm điện, ấm điện -Tác dụng nhiệt dòng điện khơng có ích Hoạt động động điện 22.2 a.Khi nước ấm, nhiệt độ ấm cao là100 0C (bằng nhiệt độ nước sôi) b.ấm điện bị cháy hỏng cạn nước, tác dụng nhiệt dòng điện, nhiệt độ ấm lên cao, dây nung bị nóng cháy khơng dùng Một số đồ dùng để gần ấm bắt lửa cháy, gây hỏa hoạn 22.3: .Câu D" đèn báo ti vi ************************************************************
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay