Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:08

Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh Vật Bài 22: TÁC DỤNG NHIỆT TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Nêu dòng điện qua vật dẫn thơng thường làm cho vật dẫn nóng lên - Kể số đồ dùng phát sángdòng điện qua 2.Kĩ : - Hiểu rõ dòng điệntác dụng nhiệt tác dụng phát sáng 3.Thái độ: - Học sinh ổn định , tập trung học tập II CHUẨN BỊ - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập đáp án III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp Bài : Hoạt động GV Hs Hđ 1: Kiến thức Em nêu tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng dòng điện ? Nội dung ghi bảng I KIẾN THỨC CƠ BẢN A.Tác dụng nhiệt - Khi có dòng điện chạy qua , vật dẫn bị nóng lên - Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao phát sáng B.Tác dụng phát sáng Bóng đèn bút thử điện - Hai đầu dây bên tách rời - Chất khí nê ơn bóng đèn phát sáng Kết luận : - Dòng điện chạy qua chất khí bóng đèn bút thử điện làm chất khí phát Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh Vật sáng Đèn điốt phát quang - Đèn điốt phát quang sáng kim loại nhỏ nối với cực âm , kim loại to nối với cực dương nguồn Kết luận Đèn điơt phát quang cho dòng điện qua theo chiều định đèn sáng Hđ2: Làm tập SBT - Gv: Gọi hs trả lời tập sách tập theo yêu cầu gv + Bài 22.1 + Bài 22.2 + Bài 22.3 + Bài 22.4 + Bài 22.5 + Bài 22.6 + Bài 22.7 + Bài 22.8 + Bài 22.9 + Bài 22.10 + Bài 22.11 - Gv: Mỗi câu gọi hs đứng chỗ trả lời nhanh - Hs: Lần lượt hs đứng chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét bổ sung câu trả lời sai - Hs: Nhận xét bổ sung theo yêu cầu gv - Gv: Thống câu trả lời ghi bảng II BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 22.1 - Tác dụng nhiệt có ích: nồi cơm điện , ấm điện - Tác dụng nhiệt khơng có ích: quạt điện , ti vi, tỏa nhiệt mơi trường bên ngồi dẫn tới hao phí lượng, làm cháy đồ dùng + Bài 22.2 - Nhiệt độ cao ấm 1000C nước sôi - Nếu để quên, nước ấm cạn hết làm cháy ấm Vì tác dụng nhiệt dòng điện chạy qua dây may lo ấm làm nóng dây Do khơng có nước bên nên nhiệt dây lớn làm cháy dây + Bài 22.3 - Chọn D: đèn báo ti vi + Bài 22.4 a S b Đ c Đ d.Đ e.Đ g S + Bài 22.5 - Chọn D: Nồi cơm điện + Bài 22.6 h.Đ Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh - Hs: Ghi sai Vật - Chọn C: Đèn LED + Bài 22.7 - Chọn D: Đèn dây tóc + Bài 22.8 - Chọn D: Bếp điện, bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn , lò sưởi + Bài 22.9 - Chọn : Đèn LED + Bài 22.10 - Chọn D: Bóng đèn bút thử điện + Bài 22.11 - Chọn D: Đèn bút thử điện + Bài 22.12 - 1- b , – e , – c , - a HĐ3: Củng cố - Dặn dò - Về nhà xem lại bt học cũ - Làm tiếp bt lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay