Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:07

Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn Giáo án Vật Bài 22 TÁC DỤNG NHIỆT TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN I/ MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Nêu dòng điện qua vật dẫn thơng thường làm cho vật dẫn nóng lên kể tên năm dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt dòng điện - Kể tên mơ tả tác dụng phát sáng dòng điện ba loại đèn: đèn dây tóc, đèn bút thử điện, đèn LED 2- Kĩ năng: Thu thập thông tin, xử lí thơng tin, lắp ráp làm thí nghiệm 3- Thái độ: Cẩn thận, hứng thú hợp tác học tập Biết sử dụng đèn điện tiết kiệm điện II/ CHUẨN BỊ: 1- Chuẩn bị GV: Đồ dùng dạy học: Đồ dùng nhóm: nguồn điện hai pin, bóng đèn, cơng tắc, đoạn dây dẫn, đèn ốt phát quang Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Thí nghiệm, theo nhóm 2- Chuẩn bị HS: Vẽ sơ đồ mạch điện để thí nghiệm H.22.1 vào BT Tìm hiểu thí nghiệm học III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn định tình hình lớp: (1’) Điểm danh học sinh lớp Chuẩn bị kiểm tra cũ 2- Kiểm tra cũ: (3’) Câu hỏi - Nêu qui ước chiều dòng điện? Đáp án - Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn dụng cụ Biểu điểm 6đ Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn điện tới cực âm nguồn điện Giáo án Vật 4đ Nhận xét: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………… …… 3- Giảng mới: (1’) Giới thiệu bài: Khi có dòng điện chạy qua số vật ta thấy vật nào? Đó tác dụng dòng điện Để biết gồm có tác dụng gì? Các em học hôm Tiến trình dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 17’ Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng nhiệt dòng điện NỘI DUNG Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn * Để biết tác dụng nhiệt dòng điện gì? - Các em trả lời C1: Hãy kể tên số dụng cụ, thiết bị thường dùng đốt nóng có dòng điện chạy qua Gv: Các em đọc C2 Cho biết C2 yêu cầu ta làm gì? - Các em lắp mạch điện, đóng cơng tắc cho đèn sáng trả lời: a) Khi đèn sáng bóng đèn có nóng lên khơng? Bằng cách để xác định điều đó? b) Bộ phận đèn bị đốt nóng mạnh phát sángdòng điện chạy qua? c) Khi đèn sáng bình thường, phận đèn có nhiệt độ khoảng 2500oC Bảng bên cho biết nhiệt độ nóng chảy số chất, giải thích dây tóc bóng đèn thường làm vonfram? - Gọi vài nhóm trả lời câu hỏi, gọi nhóm khác nhận xét - H(TB): Còn dòng điện chạy qua vật dẫn Vậy vật dẫn có nóng lên không? - Các em đọc C3 Cho biết C3 u cầu ta làm gì? - Giáo viên làm thí nghiệm gồm có: nguồn điện 12V, dây sắt, mảnh giấy nhỏ Đóng cơng tắc em quan sát mảnh giấy nhỏ Gv: Có tượng xảy với mảnh giấy đóng cơng tắc? - H(TB): Từ quan sát trên, cho biết dòng điện gây tác dụng với dây sắt AB? Giáo án Vật I/ Tác dụng nhiệt: - C1: Bàn điện, bếp - C1 điện, nồi cơm điện, mỏ hàn điện - C2: Làm thí nghiệm: Lắp mạch điện sơ đồ hình 22.1 Đóng cơng tắc cho đèn sáng Trả lời câu hỏi a, b, c - Làm thí nghiệm a) Bóng đèn có nóng lên, bắng cách sờ tay vào bóng đèn b) Dây tóc đèn bị đốt nóng mạnh phát sáng c) Dây tóc bóng đèn làm vonfram có nhiệt độ nóng chảy lớn 2500oC nên không chảy đứt - Theo chuẩn bị - Làm thí nghiệm trả lời câu hỏi a, b - Quan sát thí nghiệm - Mảnh giấy cháy - Dòng điện gây tác Thí nghiệm: - Lắp mạch điện sơ đồ hình 22.1 - Đóng công tắc cho đèn sáng Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn 12’ Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng phát sáng dòng điện Giáo án Vật Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn * Còn tác dụng phát sáng dòng điện nào? * Nhiều loại đèn điện hoạt động dựa tác dụng phát sáng dòng điện Ta xét loại bóng đèn bút thử điện - Trả lời C5: Trong bóng đèn bút thử điện (hình 22.3) có chứa chất khí (khí nêơn) Hãy quan sát bóng đèn nêu nhận xét hai đầu dây bên - Trả lời C6: Hãy quan sát bóng đèn bút thử điện phát sáng trả lời câu hỏi sau đây: Đèn sáng hai đầu dây đèn nóng lên hay vùng chất khí hai đầu dây phát sáng? - H(TB) Các em hồn thành kết luận kết luận gì? Giáo án Vật II/ Tác dụng phát sáng: 1- Bóng đèn bút thử điện - C5: Hai đầu dây tách - C5 rời - C6: Đèn sáng vùng - C6 chất khí hai đầu dây phát sáng - Dòng điện chạy qua chất khí bóng đèn bút thử điện làm chất khí phát sáng Kết luận: Dòng điện chạy qua chất khí bóng đèn bút thử điện làm chất khí phát sáng - Đó tác dụng phát sáng dòng điện * Ta xét loại đèn đèn ốt phát quang - Các em đọc phần 2, tìm hiểu đèn ốt phát quang cho biết cách thắp đèn sáng mắc vào mạch điện - Chú ý: Nếu đèn không sáng phải đổi hai đầu dây nối vào nguồn điện (hay hai đầu dây nối với đèn) - Nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm - Các em làm thí nghiệm quan sát đèn sáng 2- Đèn ốt phát quang (đèn LED): - Nối hai đầu đèn vào hai cực nguồn điện - Chú ý nghe - Nhóm làm thí nghiệm quan sát đèn - Làm C7 - C7: Dòng điện vào - Nhóm làm C7: Đảo ngược hai cực lớn đèn đầu dây đèn, nhận xét xem đèn sáng dòng điện vào Kết luận: cực đèn - Đèn ốt phát quang Đèn ốt phát quang Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn 5’ Hoạt động 3: Vận dụng - Các em đọc làm C8 Cho biết chọn phương án nào? - Các em đọc C9 Nêu cách làm sử dụng đèn ốt phát quang xác định A hay B cực (+) pin chiều dòng điện chạy mạch 3’ Hoạt động 4: Củng cố - Khi dòng điện gây tác - Khi dòng điện chạy dụng nhiệt? qua vật làm cho vật nóng lên Đó tác dụng nhiệt dòng điện - Khi dòng điện gây tác - Khi dòng điện chạy dụng phát sáng? qua bóng đèn làm bóng đèn phát sáng Đó tác dụng phát sáng dòng điện Giáo án Vật III/ Vận dụng: - C8: E Khơng có - Làm C8 trường hợp - C9: Khi đèn sáng phía - Làm C9 cực lớn cực dương pin Dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm 4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) - Về học thuộc - Làm tập: 22.1.2.3 SBT - Đọc phần em chưa biết - Chép thí nghiệm phần I nam châm điện 23 SGK IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay