Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:07

Vật Bài 22 TÁC DỤNG NHIỆT TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN I./ mục tiêu: 1.Kiến thức:Nêu dòng điệntác dụng nhiệt biểu tác dụng Lấy ví dụ cụ thể tác dụng nhiệt dòng điện Nêu tác dụng phát sáng dòng điện 2.Kỹ năng:Nêu ứng dụng tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng dòng điện thực tế Lắp mạch điện đơn giản 3.Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực hợp tác nghiên cứu Thói quen sử dụng điện an toàn II./ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH: 1.Chuẩn bị giáo viên: Cả lớp: biến áp, dây dẫn điện, công tắc, đoạn dây sắt (dây đàn ghita) dài khoảng 20cm, vài mẫu giấy nhỏ, cầu chì có lắp sẵn dây chì Các tranh vẽ phóng to, bảng nhiệt độ nóng chảy số chất 2 Chuẩn bị học sinh: Mỗi nhóm: nguồn điện, bóng đèn pin, cơng tắc Dây dẫn điện, bút thử điện, bóng đèn điốt phát quang III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1./ Kiểm tra cũ, đặt vấn đề vào baì mới(4’) * Kiểm tra cũ: GV Nêu câu hỏi gọi học sinh trả lời + Nêu chất dòng điện kim loại + Nêu quy ước chiều dòng điện + Vẽ mạch điện đơn giản gồm bóng đèn, nguồn điện, khóa K dây dẫn, xác định chiều dòng điện mạch (GV lắp sẵn mạch điện) * yêu cầu trả lời HS + Bản chất dòng điện kim loại: Chiều từ cực dương sang cực âm nguồn điện +Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện đến cực âm nguồn điện + Dòng điện có chiều khơng đổi gọi dòng điện chiều (pin, ácquy) GV Gọi học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét ghi điểm Đặt vấn đề (1’) Ta biết dòng điện chạy qua vật dẫn kim loại hạt mang điện tạo thành Vậy ta có trơng thấy electron dịch chuyển vật dẫn khơng? Làm cách biết có dòng điện chạy qua vật dẫn kim loại, bóng đèn, quạt điện…? Bài học hôm sau cung cấp cho biết số tác dụng dòng điện để nhận biết có dòng điện Dạy nội dung Hoạt động thây trò ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng nhiệt dòng điện I Tác dụng nhiệt: (18’) - C1: Búng đốn điện, bàn điện, GV: Các em suy nghĩ trả lời câu C1? bếp điện, nồi cơm điện, mỏ hàn, HS: Suy nghĩ trả lời C1 ấm điện… GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận - cho câu C1 GV Yêu cầu học sinh quan sát H22.1 SGK ? Nêu dụng cụ cách tiến hành thí nghiệm HS bóng đèn pin, khóa k, nguồn điện pin, dây dẫn Cách tiến hành:Mắc mạch điện H22.1, đóng cơng tắc để đèn sáng quan sát để trả lời C2 GV: Các em thảo luận theo nhóm trả lời câu C2? HS: Thảo luận với câu C2 Đại diện nhóm trình bày C2: a) Búng đốn núng lờn Cú thể xỏc Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời nhận qua cảm giỏc tay GV: Tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C2 b) Dõy túc búng đốn bị đốt a) Búng đốn núng lờn Cú thể xỏc nhận qua cảm giỏc núng mạnh phỏt sỏng tay c) Dõy túc thường làm b) Dõy túc búng đốn bị đốt núng mạnh phỏt sỏng Vonfram để khụng bị núng chảy c) Dõy túc thường làm Vonfram để khụng bị núng  Vật dẫn điện núng lờn cú chảy dũng điện chạy qua GV Khi cho dòng điên qua vật dẫn có tượng - C3: xảy ra? a) Cỏc mảnh giấy bị chỏy đứt HS Các vật dẫn bị nóng lên rơi xuống ? Tại người ta dùng Vonfam để làm dây tóc báng đèn b) Dũng điện làm dõy AB núng mà khơng dùng chì đồng nhơm? lờn HS Vì Vonfam có nhiệt độ nóng chỷa lớn nhiều so  Kết luận: với nhiệt độ dây tóc bóng đèn phát sáng bình Dòng điện chạy qua dây tóc thường bóng đèn làm dây tóc nóng tới GV Yêu cầu học sinh quan sát H22.3, nêu dụng cụ cách nhiệt độ cao phát sáng - C4: Khi đú cầu chỡ bị núng lờn đứt Mạch bị hở, trỏnh hư hại cỏc thiết bị tiến hành thí nghiệm; HS Dụng cụ: nguồn điện acquy, 1dây sắt, dây dẫn, cầu chì, cơng tắc, kẹp Cách tiến hành: B1 Bố trí thí nghiệm H22.3 B2 Đóng cơng tắc quan sát tượng xảy với mảnh giấy GV: Làm TN cho HS quan sát để trả lời câu C3 HS: Quan sát trả lời C3 GV: Tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần C3: a) Cỏc mảnh giấy bị chỏy đứt rơi xuống b) Dũng điện làm dõy AB núng lờn GV: Các em hoàn thành phần kết luận? HS: Hoàn thành kết luận SGK GV: Đưa kết luận chung cho phần  Kết luận:Khi cú dũng điện chạy qua, cỏc vật dẫn bị núng lờn Dũng điện chạy qua dõy túc búng đốn làm dõy túc núng tới nhiệt độ cao phỏt sỏng GV Yêu cầu học sinh đọc C4 GV: Các em suy nghĩ trả lời câu C4? HS: Suy nghĩ trả lời C4 GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận cho câu C4 C4: Khi đú cầu chỡ bị núng lờn đứt Mạch bị hở, trỏnh hư hại cỏc thiết bị GV: Nguyên nhân gây tác dụng nhiệt dòng điện vậtđiện trở tác dụng nhiệt có lợi, có hại Để làm giảm tác dụng nhiệt, cách đơn giản làm dây dẫn chất có điện trở suất nhỏ Việc sử dụng nhiều kim loại làm vật liệu dẫn điện dẫn đến việc cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên Ngày nay, cn người có gắng sử dụng vật liệu siêu dẫn vào đời sống kĩ thuật THMT GV Nêu câu hỏi gọi học sinh trả lời Nêu nguyên nhân gây tác dụng nhiệt dòng điện? để làm giảm tác dụng nhiệt dòng điện ta làm nào? HS - Nguyờn nhõn gõy tỏc dụng nhiệt dũng điện cỏc vật dẫn cú điện trở Tỏc dụng nhiệt cú thể cú lợi, cú thể cú hại - Để làm giảm tỏc dụng nhiệt, cỏch đơn giản làm dõy dẫn chất cú điện trở suất nhỏ Việc sử dụng nhiều kim loại II Tác dụng phát sáng: Bóng đèn bút thử điện: làm vật liệu dẫn điện dẫn đến việc làm cạn kiệt tài nguyờn thiờn nhiờn Ngày nay, người ta cố gắng sử dụng vật liệu siờu dẫn (cú điện trở suất khụng) đời sống kĩ thuật Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng phát sáng dòng điện:(12’) GV: Khi thỡ dõy túc búng đốn phỏt sỏng? - C5: Hai đầu dây búng đốn HS: Khi nhiệt độ dõy túc búng đốn tăng cao bỳt thử điện tách rời GV: Vậy cú số vật dẫn bị núng lờn nhiệt độ cao thỡ - C6: Đốn bút thử điện sỏng phỏt sỏng Nhưng cú số đốn phỏt sỏng cú dũng chất khớ đầu dõy phỏt điện chạy qua thỡ nhiệt độ khụng tăng nhiều sỏng GV: Biểu diễn thớ nghiệm sử dụng bỳt thử điện cắm vào ổ  Kết luận: điện Dũng điện chạy qua chất khớ HS: Quan sỏt thớ nghiệm, trả lời C5 C6 búng đốn bỳt thử điện chất HS - C5: Hai đầu dây búng đốn bỳt thử điện tỏch rời khớ phát sáng - C6: Đốn bỳt thử điện sỏng chất khớ đầu dõy Đốn đèn phát quang (đèn phỏt sỏng LED):  Kết luận: - C7: Đốn LED sỏng kim Dũng điện chạy qua chất khớ búng đốn bỳt thử loại nhỏ nối với cực dương điện chất khớ phát sáng pin, kim loại to nối với cực GV:Yờu cầu HS rút kết luận HS:Tỡm từ thớch hợp điền vào chỗ trống GV: Hướng dẫn HS nối đầu dõy đốn LED với cực nguồn điện, thay đổi đầu thớch hợp đốn phỏt sỏng HS: Thực thớ nghiệm, nhận xột cực nối với đầu thỡ đốn phỏt sỏng GV: Yờu cầu HS thảo luận hoàn thành cõu kết luận HS: Thảo luận nhúm hoàn thành kết luận GV: Đưa kết luận chung cho phần õm  Kết luận: Đốn điụt phỏt quang cho dũng điện qua theo chiều định đú đốn sỏng Điôt phát quang có khả phát sáng cho dòng điện III Vận dụng: qua, điôt chưa nóng tới nhiệt độ cao Do việc sử C8: E Khụng cú trường hợp dụng điôt phát sáng góp phần làm giảm tác dụng nhiệt dòng điện, nâng cao hiệu suất sử dụng điện THMT GV Nêu câu hỏi gọi học sinh trả lời ? Sử dụng đèn đI ốt phát quang giúp làm giảm tác dụng dòng điện? HS - Sử dụng điụt thắp sỏng gúp phần làm giảm tỏc dụng nhiệt dũng điện, nõng cao hiệu suất sử dụng điện Hoạt động 3: Vận dụng:(5’) GV: Yêu cầu HS hoàn thành câu C8? HS: Suy nghĩ trả lời C8 GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận cho câu C8 HS C8: E Khụng cú trường hợp GV: Các em thảo luận theo nhóm hồn thành câu C9? HS: Thảo luận với câu C9 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: Tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C9: Nối kim loại nhỏ với cực A nguồn Nếu đốn sỏng thỡ cực A cực dương, ngược lại, đốn khụng sỏng thỡ cực A cực õm nguồn 3./ Cũng cố, luyện tập: (4’) C9: + Hãy nêu tác dụng nguồn điện mà em học (Nhiệt phát quang) Gv Treo bảng phụ tập yêu cầu học sinh trả lời Trong câu sau, câu đúng, câu sai: a) Dòng điện chạy qua dây dẫn đồngtác dụng làm nóng dây dẫn b) Dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn có tác dụng làm nóng dây dẫn c) Dòng điện thích hợp chạy qua thể người chữa số bệnh HS Câu a,b Câu sai : c dòng điện có cường độ lớn đI qua thể người gây tượng diện giật gây tử vong 4./ Hướng dẫn học sinh tự học nhà(1’) + Về nhà xem lại bài, học thuộc phần ghi làm tập SBT/23 + Xem trước 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC TÁC DỤNG SINH CỦA DÒNG ĐIỆN”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay