Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:07

Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng TÁC DỤNG NHIỆT TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS nêu dòng điện qua vật dẫn thơng thường làm cho vật dẫn nóng lên, từ biết kể tên dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt dòng điện, kể mơ tả tác dụng phát sáng dòng điện với loại đèn: Sợi đốt, huỳnh quang, led 2.Kỹ năng: Nhận biết phân biệt tác dụng dụng cụ điện t/d nhiệt phát sáng 3.Thái độ: Nghiêm túc học tập, an toàn , hợp tác B PHƯƠNG PHÁP: Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề C CHUẨN BỊ: Nhóm HS: 2pin 1,5V, 01 Bđèn lắp sẳn vào đế đèn, 01 công tắc, bút thử điện đèn điôt huỳnh quang Biến chỉnh lưu, dây nối, công tắc 01 đoạn dây sắt mảnh, số cầu chì thật D TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số II Bài cũ: - Vì cần có sơ đồ mạch điện? - Vẻ sơ đồ mạch điện đèn pin? III Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ HOẠT ĐỘNG 1:(18ph) Tìm hiểu tác dụng nhiệt dòng điện GV: Đề nghị HS lên bảng ghi tên I Tác dụng nhiệt : dụng cụ, thiết bị đốt nóng, HS NX: Vật dẫn nóng lên có dòng lớp ghi vào giấy điện chạy qua Tổ chức HS thảo luận, bổ sung nhận xét Kết luận: HS: Thực thí nghiệm câu C2 - Khi có dòng điện chạy qua vật (SGK) dẫn nóng lên Trả lời nội dung bổ sung hồn - Dòng điẹn chạy qua dây tóc bóng chỉnh đèn, làm dây tóc bóng đèn nóng lên HS: Căn bảng SGK trả lời câu đến nhiệt độ cao phát sáng hỏi: Vì dây tóc bóng đèn thường dùng dây vơnfram? GV: Làm th/ng H22.2 (SGK) Yêu cầu HS quan sát nhận xét Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng rút kết luận HS: Thực theo yêu cầu GV GV: Yêu cầu HS thực câu C4?, nêu vai trò cầu chì mạch điện HS: Thực theo yêu cầu GV HOẠT ĐỘNG 2: (12ph) Tìm hiểu tác dụng phát sáng dòng điện GV: Cho HS quan sát phát II Tác dụng phát sáng: sáng bút thử điện Yêu cầu Bóng đèn bút thử điện: HS quan sát vùng sáng đèn HS: Thảo luận trả lời câu hỏi Kết luận: .Phát sáng viết đầy đủ nội dung kết luận vào Đèn điôt huỳnh quang: (LED) GV: Yêu cầu HS làm việc nhóm: - Thắp sáng đèn điơt huỳnh quang - Đổi cực dòng điện qua đèn ->NX? HS: Làm việc theo yêu cầu GV kết luận HOẠT ĐỘNG 3: (8 ph)Vận dụng GV: Yêu cầu HS thực câu C8 (SGK), bổ sung hoàn chỉnh nội dung HS: Thực nội dung theo yêu cầu GV, thực câu C9 (SGK) theo nôi dung HS: nhận xét bổ sung hoàn chỉnh nội dungcủa câu hỏi Kết luận: chiều III Vận dụng: C8: Chọn E A C9: B K Pin LED Nối kim loại nhỏ đèn LED với cực A nguồn điện đóng K Nếu đèn LED sáng cực A cực dương nguồn điện, khơng sáng cực A cực âm B cực dương Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng nguồn điện Suy luận tương tự nối kim loại nhỏ đèn LED với cực B nguồn điện IV CỦNG CỐ: - Phát biểu nội dung ghi nhớ SGK - Đèn led thường dùng đâu? - Nếu thời gian cho HS dọc nội dung em chưa biết V DẶN DÒ: - Học theo nội dung SGK nội dung ghi nhớ - Làm tập SBTVL7 - Chuẩn bị học Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay