Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:07

GIÁO ÁN VẬT TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU Tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng dòng điện A MỤC TIÊU - HS nắm dòng điện qua vật dẫn thông thường làm cho vật dẫn nóng lên kể tên dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt dòng điện Kể tên mơ tả tác dụng phát sáng của dòng điện loại đèn: bóng đèn dây tóc, bóng đèn bút thử điện, bóng đèn điốt phát quang (đèn Led) - Kỹ mắc mạch điện đơn giản, quan sát phân tích tượng - Có thái độ trung thực, hợp tác hoạt động nhóm B CHUẨN BỊ - Mỗi nhóm: bóng đèn pin có đế, cơng tắc, dây nối có vỏ bọc cách điện, biến chỉnh lưu, bút thử điện, đèn điốt phát quang - Cả lớp: biến chỉnh lưu, bóng đèn có đế, cơng tắc, đoạn dây sắt, giáy, số loại cầu chì C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Tổ chức 7A : 7B : II Kiểm tra HS1: Vẽ sơ đồ mạch điện đèn pin, rõ chiều dòng điện mạch mũi tên Nêu chất dòng điện kim loại quy ước chiều dòng điện III Bài Hoạt động GV HĐ1: Tổ chức tình học tập (5ph) - Khi có dòng điện chạy mạch, ta có nhìn thấy điện tích hay êlectrơn tự dịch chuyển khơng? - Vậy vào đâu để biết có dòng điện tong mạch? - GV thơng báo tác dụng dòng điện Chúng ta tìm hiểu tác dụng HĐ2: Tìm hiểu tác dụng nhiệt dòng điện(15ph) - GV yêu cầu HS lên bảng, HS khác ghi giấy số dụng cụ, thiết bị đốt nóng điện - Tổ chức cho HS thảo luận xác nhận xác dụng cụ đốt nóng điện - Yêu cầu HS đọc C2, hoạt động theo nhóm, Hoạt động HS - HS lắng nghe trả lời câu hỏi GV yêu cầu, nêu dấu hiệu để nhận biết có dòng điện chạy mạch: đèn sáng, quạt điện quay, - HS ghi đầu I- Tác dụng nhiệt - HS nêu tên số dụng cụ , thiết bị thường dùng thực tế đốt nóng có dòng điện chạy qua - C1: Đèn điện dây tóc, bàn là, bếp điện, lò sưởi, - HS nhận dụng cụ, làm thí nghiệm trả lời C2 HS tra bảng nhiệt độ nóng chảy để biết nhiệt độ nóng chảy Vơnfram - HS đưa dự đoán phương án GIÁO ÁN VẬT nhận dụng cụ, mắc mạch điện H22.1 trả lời C2 - Khi có dòng điện chạy qua dây sắt, dây đồng có nóng lên hay khơng? Phải làm thí nghiệm để kiểm tra? - GV tiến hành thí nghiệm H22.2 lưu ý HS quan sát mảnh giấy dây sắt AB - Tổ chức cho HS thảo luận trả lời C3a,b rút kết luận - GV thông báo: Các vật nóng tới 5000C bắt đầu phát ánh sáng nhìn thấy tích hợp : ngun nhân gây tác dụng nhiệt dòng điện vật dẫn có điện trở Tác dụng nhiệt có lợi có hại - Để làm giảm điện trở cách đơn giản làm dây dẫn chất có điện trở suất nhỏ Việc sử dụng nhiều kim loại vào dẫn điện làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên Ngày người ta cố gắng sử dụng vật liệu siêu dẫn(có điện trở suất khơng)trong đời sống kỹ thuật - GV cho HS quan sát loại cầu chì mơ tả tượng xảy với dây chì mạch điện nhiệt độ mạch lớn 3270C HĐ3: Tìm hiểu tác dụng phát sáng dòng điện (12ph) - GV cho HS quan sát bóng đèn bút thử điện, kết hợp H22.3, nhận xét hai đầu dây bóng đèn GV cắm bút thử điện vào ổ lấy điện để HS quan sát vùng phát sáng bóng đèn tích hợp: Sử dụng diot phát sáng góp phần làm giảm tác dụng nhiệt dòng điện ,nâng cao hiệu suất sử dụng điện - Cho HS quan sát đèn Led Mắc đèn Led vào mạch, đèn sáng dòng điện vào cực đèn? HĐ4: Vận dụng (8ph) - Tổ chức cho HS làm tập C8, C9 thảo luận TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU tiến hành thí nghiệm - HS quan sát thí nghiệm thấy tượng: mảnh giấy bị cháy - HS thảo luận câu C3a,b rút kết luận Kết luận: + Khi có dòng điện chạy qua, vật dẫn bị nóng lên + Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao phát sáng - HS quan sát trả lời câu C4 C4: Khi dây chì nóng tới nhiệt đọ nóng chảy đứt Mạch điện hở, tránh hư hại tổn thất II- Tác dụng phát sáng 1- Bóng đèn bút thử điện - HS quan sát bóng đèn bút thử điện nêu nhận xét hai đầu dây bóng đèn C5: Hai đầu dây bóng đèn tách rời C6: Vùng chất khí phát sáng Kết luận: Dòng điện chạy qua chất khí bóng đèn bút thử điện làm chất khí phát sáng 2- Đèn điơt phát quang (đèn Led) - HS quan sát đèn Led Làm thí gnhiệm theo nhóm để trả lời C7 kết luận C7: Đèn sáng cực nhỏ đèn nối với cực dương, cực to đèn nối với cực âm nguồn điện Kết luận: Đèn điôt phát quang cho dòng điện qua theo chiều định III- Vận dụng - HS tham gia làm tập C8, C9 C8: E- Khơng có trường hợp C9: Nối kim loại nhỏ với cực A nguồn điện Nếu đèn sáng A cực (+), B cực (-) nguồn điện, đèn GIÁO ÁN VẬT TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU khơng sáng A cực (-), B cực (+) IV Củng cố - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ Những vật liệu dẫn điện? (Kim loại, chất khí chất bán dẫn dẫn điện điều kiện định) - Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết V Hướng dẫn nhà - Học làm tập 22.1 đến 22.3 (SBT) - Đọc trước 22: Tác dụng hoá học tác dụng sinh dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay