Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:02

BÀI 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC TÁC DỤNG SINH CỦA DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu: Kiến thức: - Mô tả biểu tác dụng từ dòng điện ,tác dụng hóa học dòng điện, tác dụng sinh dòng điện Kĩ năng: -Có ý thức vận dụng kiến thức để giải thích số tượng đơn giản - Nêu ví dụ cụ thể tác dụng từ, tác dụng hóa học tác dụng sinh dòng điện Thái độ: - Nghiêm túc học - Có ý thức việc bảo vệ môi trường II.Chuẩn bị giáo viên học sinh: Chuẩn bị giáo viên học sinh Cả lớp: +Tranh vẽ chng điện hình 23.2 SGK 2.Chuẩn bị học sinh Mỗi nhóm: +Những dụng cụ cần thiết để mắc mạch điện hình 23.1 SGK +Những dụng cụ cần thiết để mắc mạch điện hình 23.3 SGK III tiến trình dạy Kiểm tra cũ: (4’) * Kiểm tra cũ: GV Nêu câu hỏi gọi học sinh trả lời - Hãy nêu tác dụng nhiệt dòng điện? - Hãy nêu tác dụng phát sáng dòng điện? *Yêu cầu trả lời Vật dẫn điện nóng lên có dòng điện chạy qua Dòng điện chạy qua chất khí bóng đèn bút thử điện chất khí phát sáng _ Yêu cầu học sinh nhận xét _ Giáo viên bổ sung xác nhận xét, ghi điểm *.Tổ chức tình học tập:(1’) _ Treo ảnh chụp cần cẩu dùng nam châm điện (ở trang đầu chương ởII ) phóng to cho học sinh quan sát _ Yêu cầu học sinh nói sơ chế hoạt động cần cẩu dùng nam châm điện? _ Nhận xét bổ sung xác _ Với chế hoạt động cần cẩu dùng nam châm điện có ứng dụng lao động sản xuất? _ Qua phân tích chế hoạt động ta thấy cần cẩu hoạt động nhờ vào nam châm điện _ Vậy nam châm điện gì?Và chúng hoạt động dựa tác dụng dòng điện? Bài học hôm giải vấn đề Tiết 25: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC TÁC DỤNG SINH CỦA DÒNG ĐIỆN 2.Dạy nội dung Hoạt động thầy trò ghi bảng Hoạt động 1: Làm thí nghiệm để phát tác dùng từ I.Tác dụng từ: dòng điện (12’) 1.Tính chất nam châm: _Giáo viên phát cho nhóm nam châm (nam châm vĩnh cửu ) _ Các em quan sát: đặt vật sắt hay thép lại gần nam châm tượng xảy ra? HS.Nam châm có khả hút vật sắt thép, điều cho ta thấy nam châm có tính chất gì? HS Tính chất từ _ u cầu học sinh nhắc lại ghi bảng _ Mỗi nam châm gồm có cực từ? _ Hãy so sánh lực hút hai cực từ với vị trí khác nam châm? _ Giáo viên đưa kim nam châm cho học sinh quan sát _ Khi đặt kim nam châm lại gần đầu nam châm thẳng tượng xảy ra? GV.Yêu cầu học sinh quan sát H23.1 nêu dụng cụ cách tiến hành thí nghiệm; • Nam chõm cú khả hỳt cỏc vật sắt ta núi NC cú tớnh chất từ • Mỗi NC cú hai cực đú : Cực bắc cực nam 2.Nam châm điện: HS Dụng cụ: cuộn dây dẫn, kim nam châm, nguồn điện, công tắc, dây dẫn Cách tiến hành: Bố trí thí nghiệm hình vẽ B1 đưa đầu cuộn dây lạ gần đinh sắt nhỏ, mẩu dây đồng, đóng cơng tắc, quan sát tượng B2 đưa kim nam châm lại gần đầu cuộn dây, đóng cơng tắc, quan sát tượng sảy với kim nam châm - Giáo viên phát nhóm kim nam châm để em làm thí nghiệm kiểm chứng _ Giáo viên phát cho nhóm dụng cụ cần thiết để tạo nên nam châm điện hình 23.1 _GV Yêu cầu học sinh đọc cách tiến hành thí nghiệm Sau giáo viên hướng dẫn lần _ Sau nhóm mắc xong, giáo viên thơng báo: _ Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu câu C1 làm thí nghiệm để quan sát xem tượng xảy C1 a Khi cơng tắc ngắt: Khơng có tượng Khi đóng cơng tắc: Đầu cuộn dây hút đinh sắt không hút dây đồng, dây nhôm b Khi đưa hai cực nam châm lại gần cực nam châm bị hút hoăch bị đẩy - Nếu đảo đầu cuộn dây cực nam châm lúc trước bị hút, bị đẩy ngược lại _ Qua kết thí nghiệm học sinh điền vào chổ trống Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt có dòng điện chạy qua nam châm điện Nam châm điện có tính chất từ có khả hút vật sắt thép C1 a Khi cơng tắc ngắt: Khơng có tượng Khi đóng cơng tắc: Đầu cuộn dây hút đinh sắt không hút _ Học sinh ghi dây đồng, dây nhơm _ Qua kết thí nghiệm dựa vào kết luận học sinh tự b Khi đưa hai cực giải vấn đề đầu nam châm lại gần cực _ Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu kết thí nam châm bị hút hoăch bị nghiệm, nhận xét điền vào chổ trống phần kết luận đẩy _ Giáo viên gọi học sinh lên điền vào chổ trống - Nếu đảo đầu cuộn dây cực _ Giáo viên nhận xét, giải thích ghi bảng phần kết luận nam châm lúc trước bị hút, Kết luận: bị đẩy ngược lại Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt có dòng điện chạy qua nam châm điện Nam châm điện có tính chất từ có khả hút vật sắt thép GV Vậy em giải vấn đề đưa từ đầu? ( Nam châm điện gì? Nò hoạt động dựa tác dụng dòng điện?) Kết luận: _ Giáo viên thơng báo: Nam châm điện ứng dụng rộng Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt rãi đời sống, ứng dụng phổ biến có dòng điện chạy qua nam chng điện châm điện Tìm hiểu chng điện: Nam châm điện có tính chất từ _ Giáo viên treo mơ hình chng điện vẽ bảng có khả hút vật phụ cho cảc lớp quan sát sắt thép _ Giáo viên thông báo cấu tạo chuông điện _ Yêu cầu học sinh chỉ: tác dụng của: thép đàn hồi, cuộn dây, miếng sắt? _ Yêu cầu học sinh nghiên cứu chế hoạt động chuông điện để trả lời câu C2, C3 , C4 _ Khi đóng cơng tắc tượng xảy ra? (gợi ý g: đóng cơng tắc, lúc nam châm điện vị trí nào? có tác dụng gì?) _ Yêu cầu học sinh trả lời tiếp câu c3, c4? _ Giáo viên nhận xét, trả lời xác, giải thích đầy đủ cho học sinh hiểu C2 + Khi đóng cơng tắcdòng điện chạy qua cuộn dây > cuộn dây trở thành nam châm điện Cuộn dây hút miếng sắt làm đầu gõ chuông đập vào chuông > chuông kêu C3 Chỗ hở mạch chỗ miếng sắt bị hút nên rời khỏi C2 tiếp điểm + Khi đóng cơng tắcdòng - Khi mạch hở, cuộn dây khơng có dòng điện chạy điện chạy qua cuộn dây > cuộn quakhơng hút sắt tính đàn hồi kim loại nên dây trở thành nam châm điện miếng sắt lại trở tì vào tiếp điểm Cuộn dây hút miếng sắt làm đầu gõ chuông đập vào chuông > C4 Khi miếng sắt tì vào tiếp điểm, mạch kín Cuộn dây lại chng kêu hút miếng sắt đầu gõ chuông lại đập vào chuông làm chuông kêu mạch lại bị hở chuông kêu liên C3 Chỗ hở mạch chỗ tiếp chừng cơng tắc đóng miếng sắt bị hút nên rời khỏi tiếp điểm _ Qua phân tích chuông điện, biết - Khi mạch hở, cuộn dây không nam châm điện sử dụng nào? hoạt độngdòng điện chạy quakhơng hút sao? sắt tính đàn hồi GV Đầu gõ chuông đập vào chuông làm chng kêu biểu tác dụng học dòng điện kim loại nên miếng sắt lại trở tì vào tiếp điểm VD Hoạt động động điện quạt điện, mô tơ điện Hoạt động 2: Làm thí nghiệm để phát tác dụng hố học dòng điện.(10’) C4 Khi miếng sắt tì vào tiếp điểm, mạch kín Cuộn dây lại hút miếng sắt đầu gõ chuông lại đập vào chng làm chng kêu II Tác dụng hố học: mạch lại bị hở Quan sát thí nghiệm giáo viên (hình 23.3h) chng kêu liên tiếp chừng _ Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm ý nghĩa cơng tắc đóng từng dụng cụ _ Giáo viên lắp sơ đồ mạch điện hình 23.3 SGK _ Khi cơng tắc đóng tượng xảy ra? _ Giáo viên làm thí nghiệm cho học sinh quan sát _ Yêu cầu học sinh trả lời câu c5? (Giáo viên gợi ý) II.Tác dụng hóahọc:(sgk) _ Giáo viên cho học sinh quan sát màu thỏi than lúc 1.Quan sát thí nghiệm giáo chưa làm thí nghiệm Sau đóng cơng tắc khoảng phút viên (hình 23.3h) _ gọi vài học sinh lên quan sát màu thỏi than nối với cực âm _ Yêu cầu học sinh giải thích? _ Tại nói dòng điệntác dụng hố học? _ Qua thí nghiệm trên: đến kết luận: yêu cầu học sinh điền vào chổ trống _ Giáo viên nhận xét bổ sung: Người ta xác định lớp màu kim loại đồng Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồngdòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điệntác dụng hố học _ Ghi bảng Hoạt động 3: Tác dụng sinh lý.(5’) _ Nếu sơ ý dòng điện đI qua thể như: tay chạm ổ cắm điện, tượng xảy ra? C5.Chất cách điện Người động vật _ Những tượng như: co giật, tim ngừng đập, ngạt thở, Đó tác dụng sinh dòng điện._ dòng điện C6 Mầu nâu đỏ có tác dụng sinh đI qua thể _ Ghi bảng _ Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối Hoạt động 5: vận dụng (5’) với cực âm phủ lớp _ Yêu cầu học sinh trả lời câu C7,C8 vỏ đồng _ Học sinh trả lời câu hỏi theo yêu cầu, học sinh khác ý nghe để nêu nhận xét câu trả lời bạn III Tác dụng sinh C7 chọn C Nếu sơ ý dòng điện C8 ChọnD qua thể như: tay chạm ổ cắm GV.Kiểm tra câu trả lời điện, Cónhững tượng như: co giật, tim ngừng đập, ngạt thở, Đó tác dụng sinh dòng điện._ dòng điệntác dụng sinh qua thể IV Vận dụng C7 chọn C C8 ChọnD 3.Củng cố, luyện tập (7’) GV.Nêu tác dụng dòng điện? HS Tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng hoá học THMT GV - Dòng điện gây xung quanh từ trường Các đường dây cao áp gây điện từ trường mạnh, người dân sống gần đường dây điện cao chịu ảnh hưởng trường điện từ Dưới tác dụng trường điện từ mạnh, vật đặt bị nhiễm điện hưởng ứng, nhiễm điện hưởng ứng khiến cho tuần hồn máu người bị ảnh hưởng, căng thẳng, mệt mỏi GV Nêu câu hỏi học sinh khá/ ? Để làm giảm thiểu tác dụng từ dòng điện ta làm nào? HS- Để giảm thiểu tác hại này, cần xây dựng lưới điện cao áp xa khu dân cư - Dòng điện gây phản ứng điện phân Việt Nam đất nước có khí hậu nóng ẩm, yếu tố tự nhiên, việc sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt,…) hoạt động sản xuất cơng nghiệp tạo nhiều khí độc hại (CO2, CO, NO, NO2, SO2, H2S,…) Các khí hòa tan nước tạo môi trường điện li Môi trường điện li khiến cho kim loại bị ăn mòn (ăn mòn hóa học) Hãy ghép đoạn câu bên trái với đoạn câu bên phải để thành câu hồn chỉnh có nội dung Bóng đèn dây tóc phát sáng a) tác dụng từ dòng điện Bóng đèn bút thử điện phát sáng b) tác dụng nhiệt dòng điện c) tác dụng sinh dòng điện Chng điện kêu d) tác dụng phát sáng dòng điện Cơ bị co điện giật HS – b; – d; – a; – c 4: Hướng dẫn học sinh tự học nhà.(1’) _ Trả lời câu C1 đến c8 _ Học thuộc phần ghi nhớ _ Làm tập SBT _ Đọc mục em chưa biết Nếu không đủ thời gian mục yêu cầu học sinh đọc nhà ... động nhờ vào nam châm điện _ Vậy nam châm điện gì ?Và chúng hoạt động dựa tác dụng dòng điện? Bài học hơm giải vấn đề Tiết 25: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN 2.Dạy... thử điện phát sáng b) tác dụng nhiệt dòng điện c) tác dụng sinh lý dòng điện Chng điện kêu d) tác dụng phát sáng dòng điện Cơ bị co điện giật HS – b; – d; – a; – c 4: Hướng dẫn học sinh tự học. .. dụng sinh lý qua thể IV Vận dụng C7 chọn C C8 ChọnD 3.Củng cố, luyện tập (7 ) GV.Nêu tác dụng dòng điện? HS Tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng hố học THMT GV - Dòng điện gây xung quanh từ trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay