Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:02

Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh Vật Bài: 23 : TÁC DỤNG TỪ -TÁC DỤNG HOÁ HỌCTÁC DUNG SINH CỦA DỊNG ĐIỆN I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Học sinh hiểu dòng điệntác dụng : Tác dụng từ , tác dụng hố học , tác dụng sinh 2.Kĩ : - Mô tả làm TN SGK 3.Thái độ : - Học sinh ổn định , tập trung tiết học II CHUẨN BỊ - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập đáp án III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp Bài : Hoạt động GV Hs Hđ1: Kiến thức Nêu kết luận tác dụng từ dòng điện Nội dung ghi bảng I KIẾN THỨC CƠ BẢN A TÁC DỤNG TỪ 1.Tính chất từ nam châm - NC hút vật sắt thép Nam châm điện - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua Nam châm điện - NC điện có từ tính có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép Tìm hiểu chng điện - Cuộn dây hút miếng sắt làm đầu gõ đập vào chuông, chuông kêu - Do có thép đàn hồi - Vì đóng điện đầu cuộn dây hút miếng sắt làm chuông kêu, sau mạch hở, miếng sắt tì tiếp điểm làm cho dòng điện Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh Vật qua chuông kêu liên tiếp Nêu kết luận tác dụng hóa học dòng điện B TÁC DỤNG HĨA HỌC - CuSO4 chất dẫn điện - Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm phủ lớp đồng Nêu kết luận tác dụng sinh dòng điện C.TÁC DỤNG SINH - Dòng điện lớn qua thể người làm cho co giật, tim ngừng đập, ngạt thở, tê liệt dây thần kinh… - Dòng điện nhỏ giúp người chữa số bệnh Hđ2: Làm tập SBT - Gv: Gọi hs trả lời tập sách tập theo yêu cầu gv + Bài 23.1 + Bài 23.2 + Bài 23.3 + Bài 23.4 + Bài 23.5 + Bài 23.6 + Bài 23.7 + Bài 23.8 + Bài 23.9 + Bài 23.10 + Bài 23.11 II BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 23.1 - Chọn B: vụn sắt + Bài 23.2 - Chọn C: Tác dụng từ dòng điện + Bài 23.3 - Chọn D: làm biến đổi màu thỏi than nối với cực âm nguồn điện nhúng dung dịch + Bài 23.4 Tác dụng sinh – Cơ co giật Tác dụng nhiệt – Dây tóc bóng đèn phát sáng Tác dụng hóa học – Mạ điện - Gv: Mỗi câu gọi hs đứng chỗ trả lời Tác dụng phát sáng – Bóng đèn bút thử nhanh điện - Hs: Lần lượt hs đứng chỗ trả lời Tác dụng từ - Chuông điện kêu - Gv: Gọi hs khác nhận xét bổ sung câu trả lời sai - Hs: Nhận xét bổ sung theo yêu cầu + Bài 23.5 - Chọn B: Quạt điện + Bài 23.6 Trường THCS Minh Tân GV: Đinh Duy Khánh gv - Gv: Thống câu trả lời ghi bảng - Hs: Ghi sai Vật - Chọn C: tác dụng từ + Bài 23.7 - Chọn C: Tác dụng phát âm + Bài 23.8 - Chọn D:Nối thỏi bạc với cực dương nguồn điện nối hộp với cực âm nguồn điện, nhúng thỏi bạc với hộp ngập dung dịch muối bạc dòng điện chạy qua dung dịch + Bài 23.9 - Chọn C: Chỉ sử dụng dòng điện cần chữa số bệnh + Bài 23.10 - Chọn B: Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện + Bài 23.11 a Đ b S c Đ d S e S g Đ h Đ + Bài 23.12 – b, – c , – e , – b , – a HĐ3: Củng cố - Dặn dò - Về nhà xem lại bt học cũ - Làm tiếp bt lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay