Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:01

GIÁO ÁN VẬT Tác dụng từ, tác dụng hố học tác dụng sinh dòng điện A MỤC TIÊU - Mơ tả thí nghiệm hoạt động thiết bị thể tác dụng từ dòng điện Mơ tả thí nghiệm ứng dụng thực tế tác dụng hoá học dòng điện.Nêu biểu tác dụng sinh dòng điện qua thể - Kỹ mắc mạch điện đơn giản, quan sát phân tích tượng - Có thái độ trung thực, ham hiểu biết, có ý thức sử dụng điên an toàn B CHUẨN BỊ - Cả lớp: nam châm vĩnh cửu, dây sắt, thép, đồng, nhôm, chng điện, cơng tắc, bình đựng dung dịch CuSO nắp có gắn hai điện cực than chì, đoạn dây nối - Mỗi nhóm: biến chỉnh lưu, cuộn dây có lõi thép, công tắc, dây nối, kim nam châm, đinh sắt, dây đồng, nhôm C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Tổ chức7A 7B II Kiểm traHS1: Nêu tác dụng dòng điện? Chữa tập 22.1 22.3 (SBT) III Bài Hoạt động GV HĐ1: Tổ chức tình học tập (5ph) - Cho HS quan sát ảnh chụp cần cẩu (đầu chương) - GV đặt vấn đề: Nam châm điện gì? Nó hoạt động dựa vào tác dụng dòng điện? HĐ2: Tìm hiểu nam châm điện(10ph) - Nam châm có tính chất gì? - Cho HS quan sát vài nam châm vĩnh cửu yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Tại người ta sơn màu đánh dấu hai nửa cực nam châm khác nhau? - GV làm thí nghiệm: Đưa nam châm lại gần kim nam châm - GV giới thiệu nam châm điện Yêu cầu HS mắc mạch điện H23.1 theo nhóm khảo sát tính chất nam châm điện để trả lời C1 rút kết luận tích hợp: Dòng điện gây xung quanh Hoạt động HS - HS quan sát ảnh chụp cần cẩu dùng nam châm điện trang đầu chương - HS ghi đầu I- Tác dụng từ 1- Tính chất từ nam châm - HS nhắc lại tính chất nam châm cực từ nam châm vĩnh cửu + Nam châm có khả hút sắt, thép + Mỗi nam châm có hai cực, cực đẩy nhau, khác cực hút 2- Nam châm điện - HS nhận dụng cụ, mắc mạch điện H23.1, khảo sát so sánh tính chất cuộn dây có dòng điện chạy qua với tính chất từ nam châm (trả lời câu C1) GIÁO ÁN VẬT từ trường đường dây cao áp gây điện từ trường mạnh người dân sống cạnh nhữnh đường dây cao áp chịu ảnh hưởng cuả từ trường vật tác dụng tưf trường trường mạnh bị nhiễm điện hưởng ứng.điều khiến cho tuần hoàn máu người bị ảnh hưởng,căng thẳng ,mệt mỏi.->cần xd lưới điện cao áp xa khiu dân cư HĐ3: Tìm hiểu hoạt động chng điện (8ph) - GV mắc chuông vào mạch điện cho hoạt động - GV treo H23.2 hỏi: Chng điện có cấu tạo hoạt động nào? GV lưu ý giải thích phận chng điện - Tổ chức cho HS thảo luận hoạt động chuông điện để trả lời câu C2, C3, C4 - GV thông báo tác dụng học dòng điện HĐ4: Tìm hiểu tác dụng hố học dòng điện (8ph) - GV giới thiệu cho HS dụng cụ thí nghiệm: bình đựng dung dịch CuSO4 nắp nhựa bình ( chất cách điện) có gắn hai thỏi than (vật liệu dẫn điện) - GV đóng cơng tắc, lưu ý HS quan sát đèn Sau vài phút ngắt công tắc, cho HS quan sát hai thỏi than - Tổ chức cho HS lớp thảo luận, trả lời câu C5, C6 viết đầy đủ câu kết luận SGK - GV giới thiệu kỹ thuật mạ điện tíchhợptrongkkcósẵnCO2,NO2,SO2,H2S khí hồ tan vào nước tạo môi trường điện li khiến kl bị ăn mòn->để giảm thiểu tác hại cần bao bọc kl chất chống ăn mòn làm giảm thiểu khí độc hại HĐ5: Tìm hiểu tác dụng sinh dòng điện (4ph) - Yêu cầu HS tự đọc phần “Tác dụng sinh lý” trả lời câu hỏi: Điện giật gì? - Dòng điện qua thể người có lợi hay có hại? rút kết luận - C1:a) Khi đóng công tắc, cuộn dây hút đinh sắt Khi ngắt công tắc, đinh sắt rơi b) Một cực nam châm bị hút, bị đẩy Kết luận: + Cuộn dây dẫn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua nam châm điện + Nam châm điện có tính chất từ có khả làm quay kim nam châm hút vật sắt thép 3- Tìm hiểu chng địên - HS quan sát mạch điện có chng điện - HS thảo luận để nắm hoạt động chng điện C2: Đóng cơng tắc, dòng điện qua cuộn dây cuộn dây trở thành nam châm điện, hút miếng sắt làm đầu gõ đập vào chuông C3: Khi miếng sắt bị hút, rời khỏi tiếp điểm mạch hở, cuộn dây khơng có dòng điện qua, khơng có tính chất từ nên khơng hút miếng sắt Khi miếng sắt lại trở tì sát vào tiếp điểm C4: Khi miếng sắt tì sát vào tiếp điểm, mạch kín, cuộn dây lại có dòng điện chạy qua,có tính chất từ, lại hút miếng sắt, II- Tác dụng hoá học - HS quan sát thí nghiệm, quan sát bóng đèn tượng xảy với thỏi than - Thảo luận trả lời C5, C6 viết đầy đủ kết luận SGK C5: Dung dịch CuSO4 chất dẫn điện (đèn sáng) C6: Thỏi than nối với cực âm phủ lớp màu đỏ nhạt Kết luận: Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với GIÁO ÁN VẬT Khi có lợi, có hại? tích hợp: điện châm,châm cứu điện:VN nước có y học châm cứu tiên tiến giới -tránh bị điện giật cách sử dụng chất cách điện để cách li dòng điện với thể tuân thủ quy tắc an toàn điện cực âm phủ lớp đồng III- Tác dụng sinh - HS tự đọc mục III- Tác dụng sinh trả lời câu hỏi GV u cầu IV Củng cố- Dòng điệntác dụng gì? GV cho HS làm C7, C8 V Hướng dẫn nhà - Học làm tập 23.1 đến 23.4 (SBT) - Chuẩn bị nội dung học cho ôn tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay