Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:01

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC TÁC DỤNG SINH CỦA DỊNG ĐIỆN I.Mục tiêu 1.Kiến thức -Nêu tính chất từ nam châm -Mơ tả thí nghiệm hoạt động thiết bị thể tác dụng từ dòng điện -Mơ tả thí nghiệm ứng dụng thực tế tác dụng hố học dòng điện -Nêu biểu tác dụng sinh dòng điện qua thể người 2.Kí -Rèn kĩ mơ tả thí nghiệm 3.Thái độ -Tích cực, xác cẩn thận II Đồ dùng Bảng phụ - Nam châm vĩnh cửu - Chuông điện - Công tắc, bóng đèn, dây nối - Nam châm điện III.Phương pháp -Nêu giải vấn đề IV Tổ chức dạy học *) Khởi động(3p) -Mục tiêu: Gây hứng thú học tập cho HS -Cách tiến hành: Yêu cầu 1HS lên bảng nêu tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng dòng điện GV đặt vấn đề: Ngồi tác dụng phát sáng tác dụng nhiệt, dòng điệntác dụng khác ta nghiên cứu học hôm HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS HĐ1: Tác dụng từ(18p) -Mục tiêu: Nêu tính chất từ nam châm Mơ tả thí nghiệm hoạt động thiết bị thể tác dụng từ dòng điện -Đồ dùng: Bảng phụ, nam châm vĩnh cửu, chng điện, cơng tắc, bóng đèn, dây nối, nam châm điện -Cách tiến hành I - Tác dụng từ -Yêu cầu HS nghiên cứu sgk cho biết tính chất từ nam châm -Yêu cầu HS nghiên cứu sgk cho biết cấu tạo namc châm điện -Vẽ hình 23.1, câu C1 lên bảng phụ -Yêu cầu HS đọc C1 -Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm thí nghiệm trả lời C1 -Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo -Nhận xét xác nd -u cầu HS hồn thiện kết luận -Chiếu hình 23.2 lên chiếu ( mô tả cấu tạo chuông điện) -Chiếu C2, C3, C4 lên chiếu, yêu cầu HS đọc -Yêu cầu HS trả lời *)Tính chất từ nam châm -Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi GV -Quan sát -Đọc C1 -HĐ nhóm làm thí nghiệm trả lời C1 C1: Khi cơng tắc đóng, cuộn dây hút đinh sắt nhỏ Đưa kim nam châm lại gần cuộn dây đóng cơng tắc cực nam châm bị hút, cực bị đẩy - Đại diện nhóm báo cáo -Hoàn thiện kết luận *)Kết luận: ………nam châm điện ….tính chất từ… *)Tìm hiểu chng điện -Đọc C2, HĐ cá nhân để trả lời -Đọc C2 C2: Khi đóng công tắc, đầu gõ chuông gõ vào chuông, chuông kêu , HĐ cá nhân trả lời -Đọc C3, HĐ cá nhân trả lời C3: Khi mạch điện hở, thép đàn hồi kéo miếng sắt tì sát vào tiếp điểm C4: -Sau câu trả lời HS, GV nhận xét xác nd Gv kết luận kiến thức HĐ2: Tác dụng hóa học (12p) -Mục tiêu: Mơ tả thí nghiệm tác dụng hóa học HS -Đồ dùng: bảng phụ -Cách tiến hành: II -Tác dụng hóa học -Đưa hình 23.3 lên bảng phụ -Quan sát -u cầu HS quan sát mơ tả thí - Mơ tả thí nghiệm nghiệm tác dụng hóa học dòng điện -Đọc C5 -Yêu cầu HS đọc C5 -HĐ cá nhân trả lời C5 -Yêu cầu HS trả lời C5 C5: Dung dịch muối đồng sunfat - Nhận xét xác nd chất dẫn địên -Đọc C6 -HĐ cá nhân trả lời C6 C6: Sau thí nghiệm thỏi than nối với cực âm phủ lớp màu đỏ nhạt -HĐ cá nhân hoàn thiện kết luận *)Kết luận:……….Vỏ đồng… -Yêu cầu HS đọc C6 -Yêu cầu HS trả lời C6 - Nhận xét xác nd -u cầu HS hồn thiện kết luận - Nhận xét, xác nd GV chốt lại kiến thức HĐ3: Tác dụng sinh (5p) -Mục tiêu: Nêu biểu tác dụng sinh dòng điện qua thể người -Cách tiến hành: III Tác dụng sinh -Yêu cầu HS nghiên cứu sgk -Nghiên cứu sgk ?Cho biết biểu tác dụng -Trả lời sinh dòng điện ?Có thể lợi dụng tác dụng sinh -Trả lời dòng điện để làm gì? HĐ4: Vận dụng (5p) -Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để trả lời số câu hỏi -Đồ dùng: Máy chiếu -Cách tiến hành: III Vận dụng -Chiếu nd C7 lên chiếu -Quan sát -Yêu cầu HS đọc -Đọc C7 -Yêu cầu HS trả lời -HĐ cá nhân trả lời C7: C -Chiếu nd C8 lên chiếu -Quan sát -Yêu cầu HS đọc -Đọc C8 -Yêu cầu HS trả lời -HĐ cá nhân trả lời C8: D Gv chốt lại kết luận kiến thức V Tổng kết hướng dẫn nhà (2p) -Tổng kết: Yêu cầu hs nhắc lại nd kiến thức -HDVN: Về nhà học bài, ơn tập kiến thức từ đầu chương Gìơ sau ôn tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay