Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 10:01

Giáo án vật TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HỐ HỌC TÁC DỤNG SINH CỦA DỊNG ĐIỆN A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS mô tả thí nghiệm hoạt động thiết bị thể tác dụng từ dòng điện Mơ tả thí nghiệm hoắc ứng dụng thực tế tác dụng hố học dòng điện Nêu biểu tác dụng sinh dòng điện qua thể người 2.Kỹ năng: Nhận biết phân biệt tác dụng dụng cụ điện t/d từ, hố học, sinh 3.Thái độ: Nghiêm túc học tập, hợp tác học tập B PHƯƠNG PHÁP: Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề C CHUẨN BỊ: Nhóm HS: Nam châm, mẫu sắt thép đinh nhỏ, đồng nhôm, chuông điện với HĐT 6V, nguồn điện chiều, công tắc, Bđèn 6V, Dây dẫn, dung dịch CuSO4 D TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số II Bài cũ: - Nêu tác dụng dòng điện học? cho ví dụ III Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: (10ph) Tìm hiểu nam châm điện GV: Giới thiệu số tác dụng từ I Tác dụng từ: nam châm cho HS sở Tính chất từ nam châm: làm thí nghiệm cho HS quan sát - Hút vật sắt, thép HS: Tiếp thu thông tin tác dụng - Mỗi nam châm có cực ( hút từ nam châm mạnh) HS: Làm thí nghiệm H23.1 (SGK) - Các cực tương tác lẫn - Quan sát tượng K đóng, Nam châm điện: mở Kết luận: - Cho biết cực KNC bị hút?, a Cuộn dây dẫn nam đẩy? châm điện GV: Yêu cầu HS thực câu C1? b tác dụng Giáo án vật từ HOẠT ĐỘNG 2: (8ph)Tìm hiểu chng điện GV: Mắc chng điện giới thiệu Tìm hiểu chng điện: cho HS cấu tạo, u cầu HS dự (SGV) đốn đóng K cho dòng điện chạy qua? GV: Đóng K HS quan sát kiểm nghiệm dự đốn đó? GV: u cầu HS thực câu C2, C3, C4 (SGK) HS: Thực yêu cầu GV, Các động điện quạt điện, trả lời câu hỏi, bổ sung hoàn máy bơm nước hoạt động dựa chỉnh nội dung tác dụng dòng điện GV: Có thể giới thiệu thêm tác dụng dòng điện cho HS biết (thơng tin SGK) HOẠT ĐỘNG 3: (10ph) Tìm hiểu tác dụng hố học dòng điện GV: làm thí nghiệm H23.3 (SGK) II Tác dụng hố học: HS: Quan sát, nhận xét dung dịch Thí nghiệm: (SGK) CuSO4 chất dẫn điện hay cách điện? Kết luận: Dòng điện qua dung GV: Yêu cầu HS quan sát màu dịch muối đồng làm cho thỏi than thỏi than nối với cực âm? ( lưu ý nối với cực âm phủ lớp vỏ trước màu đen) sau màu gì? đồng HS: Thực theo yêu cầu GV, trả lời câu C5, C6?, bổ sung, hồn chỉnh HOẠT ĐỘNG 4:(5ph)Tìm hiểu tác dụng sinh GV: Giới thiệu số tác hại III Tác dụng sinh lí: số ứng dụng dòng điện đối - Nguy hiểm người với tác dụng sinh để HS ý - Sử dụng y học phòng tránh nguy hiểm q trình sử dụng HS: Đọc thơng tin: Dòng điện gây tác hại nguy hiểm thể người? Làm để phòng tránh? HOẠT ĐỘNG 5:(5ph)Vận dụng GV: Yêu cầu HS thực câu C7, IV Vận dụng: Giáo án vật C8 (SGK) HS: Thực theo yêu cầu GV Bổ sung hoàn chỉnh nội dung C7: chọn C C8: chọn D IV CỦNG CỐ: - Nêu nội dung ghi nhớ học? - Nêu vài thiết bị sử dụng tác dụng từ, hố học dòng điện? - Dòng điện gây tác dụng thể người? Chúng ta cần làm để hạn chế tác hại dòng điện - Nêu tác dụng dòng điện mà em học? V DẶN DÒ: - Học theo nội dung SGK phần ghi nhớ học - Làm tập 23.1 23.4 (SBTVL7) - Chuẩn bị ôn tập kiểm tra tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện, Giáo án Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay