Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:53

Bài 20 CHẤT DẪN ĐIỆN CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I./ Mục tiêu: 1.Kiến thức:Nhận biết thực tế vật dẫn điện vật cho dòng điện qua, vật cách điện vật khơng cho dòng điện qua Kể tên số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng Biết dòng điện kim loại dòng electron tự dịch chuyển có hướng 2.Kỹ năng: Mắc mạch điện đơn giản Làm thí nghiệm xác định vật dẫn điện, vật cách điện 3.Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực hợp tác nghiên cứu Thói quen sử dụng điện an tồn II./ Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1.Chuẩn bị giáo viên Cả lớp: Hình vẽ 20.4 (có thể minh họa máy vi tính) Bảng phụ ghi câu hỏi Chuẩn bị học sinh Mỗi nhóm: bóng đèn đui ngạnh đui xốyđược nối với phích cắm điện đoạn dây có vỏ bọc điện nguồn điện (2 pin) , dây dẫn, mỏ kẹp, công tắc số vật cần xác định xem vật cách điện hay dẫn điện: đoạn dây đồng, đoạn dây thép, đoạn vỏ nhựa, mảnh sứ III./ Tiến trình dạy: Kiểm tra cũ, đặt vấn đề vào mới: (5’) * Kiểm tra cũ: GV Nêu câu hỏi gọi học sinh trả lời ? Dòng điện gì? ? Dấu hiệu giúp em nhận biết có dòng điện mạch? Yêu cầu trả lời: + Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng + Các thiết bị điện hoạt độngdòng điện chạy qua Đèn điện sáng, quạt điện hoạt độngdòng điện chạy qua GV Gọi học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét ghi điểm * Đặt vấn đề GV - Thông thường người ta làm dây dẫn điện chất gì? - Nếu ta thay dây dẫn đồng đoạn dây nhựa bóng đèn có sáng khơng? - Dây đồng người ta gọi vật dẫn điện , nhựa nói chung gọi vật cách điện - Vậy vật dẫn điện gì? Vật cách điện gọi gì? để trả lời câu hỏi ta tìm hiểu 20 CHẤT DẪN ĐIỆN CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 2./ Hoạt động thầy trò ghi bảng Hoạt động 1: I./ Chất dẫn điện chất Xác định chất dẫn điện, chất cách điện (20) - Yêu cầu HS đọc phần I Chất dẫn điện chất cách điện cách điện - HS đọc phần I Chất dẫn điện chất cách điện -GV Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? HS * Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua * Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua GV- u cầu HS đọc câu C1 quan sát hình 20.1 - HS đọc câu C1 quan sát hình 20.1 GV- Yêu cầu HS quan sát vật thật hoàn thành câu C1 - HS hoạt động theo nhóm, quan sát vật mẫu, hoàn thành câu C1 - Gọi HS trả lời câu C1 - HS trả lời câu C1(điền vào bảng phụ) C1: + Các phận dẫn điện là: dây tóc, dây trục, hai đầu dây đèn, lõi dây, hai chốt cắm * Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua * Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua + Các phận cách điện là: trục thủy tinh, thủy tinh đen, vỏ dây, vỏ nhựa phích cắm GV- Để biết vật chất dẫn điện, vật chất cách điện em tiến hành thí nghiệm kiểm tra GV Yêu cầu học sinh quan sát H20.2 đọc phần thí nghiệm SGK Nêu dụng cụ cách triến hành thí nghiệm - HS đọc phần thí nghiệm SGK quan sát H20.1 - Dụng cụ: Pin, bóng đèn, đế đèn, mỏ kẹp, dây nối, đoạn dây thép, đoạn dây đồng, đoạn ruột bút chì, đoạn vỏ nhựa bọc dây điện, đoạn dây sắt, vỏ gỗ bút chì, miếng sứ - Giả sử để kiểm tra mảnh sứ có dẫn điện hay khơng ta phải làm thí nghiệm nào? Cách tiến hành: - Lắp mạch điện hình 20.2, dùng mỏ kẹp đầu mảnh sứ, đèn sáng  dẫn điện ngược lại - Tương tự mảnh sứ, làm thí nghiệm xác định xem: dây đồng, vỏ bọc nhựa, ruột bút chì, vỏ bút chì có phải chất dẫn điện khơng? - HS nhận dụng cụ thí nghiệm, thực thí nghiệm theo nhóm, điền kết vào bảng - Kết quả: Vật dẫn điện Vật cách điện đoạn dây thép, vỏ nhựa bọc dây điện, vỏ đoạn dây đồng, gỗ bút chì, miếng sứ đoạn ruột bút chì, đoạn dây sắt HS: Làm TN với mạch điện hình 20.2 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: Tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần - GV nhận xét thái độ kết thí nghiệm nhóm -GV Yêu cầu HS đọc trả lời câu C2 - HS đọc trả lời câu C2 - HS nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn - GV hướng dẫn HS thảo luận, thống kết - C2: + Ba vật liệu thường dùng làm vật dẫn điện là: đồng, nhôm, sắt … + Ba vật liệu thường dùng làm vật cách điện là: nhựa, sứ, cao su … - Yêu cầu HS đọc trả lời câu C3 - HS đọc trả lời câu C3 - HS nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn - GV hướng dẫn HS thảo luận, thống kết - C3: đứng gần ổ cắm điện khơng bị giật, chứng tỏ khơng khí chất cách điện - GV ý HS : Nếu dòng điện q lớn khơng khí dẫn điện (sấm sét) - C2: + Ba vật liệu thường - Hầu hết kim loại dẫn điện tốt, nghiên cứu tiếp phần II dùng làm Hoạt động 2: Tìm hiểu dòng điện kim loại (10) vật dẫn điện là: đồng, - Yêu cầu HS đọc phần Electron tự kim loại (câu C4 ; nhôm, sắt … C5 C6) - HS tự nghiên cứu phần Electron tự kim loại - GV treo hình 20.3 yêu cầu HS trả lời C4 + Ba vật liệu thường dùng làm vật cách điện là: nhựa, sứ, cao su … - C3: đứng gần ổ cắm điện khơng bị giật, chứng tỏ khơng khí chất cách điện - HS quan sát hình 20.3 trả lời C4 C4: Hạt nhân mang điện tích dương electron mang điện tích âm - GV Gọi vài HS đọc lại phần b - HS đọc phần b - GV treo hình 20.4 - HS quan sát hình 20.4 II Dũng điện kim loại: ấlectron tự kim loại: a) Cỏc kim loại cỏc chất dẫn điện Kim loại cấu tạo từ cỏc nguyờn tử - C4: Hạt nhân mang điện tích dương electron mang điện tích âm b) ờlectrụn tự là: Cỏc ờlectrụn thoỏt khỏi -GV Yêu cầu HS đọc trả lời câu C5 - HS đọc trả lời câu C5 nguyờn tử chuyển động tự kim loại - C5: ấletrụn tự vũng - C5: ấletrụn tự vũng trũn nhỏ cú dấu “-”, phần cũn lại trũn nhỏ cú dấu “-”, phần nguyờn tử vũng trũn lớn mang dấu “+” Phần mang điện cũn lại nguyờn tử dương vỡ nguyờn tử bớt ờlectrụn vũng trũn lớn mang dấu GV- Yêu cầu HS đọc phần Dòng điện kim loại “+” Phần mang điện HS đọc phần Dòng điện kim loại dương vỡ nguyờn tử bớt ờlectrụn GV- Yêu cầu HS đọc trả lời câu C6 - HS đọc trả lời câu C6 - C6: ấlectron tự mang điện tớch õm bị cực õm đẩy, bị cực dương hỳt Chiều hỡnh vẽ GV- Yêu cầu HS hoàn thành câu kết luận - HS hoàn thành câu kết luận  Kết luận: Dũng điện kim loại: - C6: ấlectron tự mang điện tớch õm bị cực õm Cỏc ờlectron tự kim loại dịch chuyển cú hướng tạo đẩy, bị cực dương hỳt thành dũng điện chạy qua nú Chiều hỡnh vẽ - GV nhắc lại chiều chuyển động electron mạch điện  Kết luận: Hoạt động 3: Vận dụng (5’) Cỏc ờlectron tự - GV cho HS làm phiếu học tập câu C7 ; C8 ; C9 theo kim loại dịch chuyển cú nhóm hướng tạo thành dũng điện - HS làm phiếu học tập câu C7 ; C8 ; C9 theo nhóm - HS thi đua theo nhóm phân loại chất cách điện chất dẫn chạy qua nú III Vận dụng: điện Câu C7 C8 - GV đưa thêm nhiều chất khác (giấy bóng gói quà, Đáp án B C giấy bạc, dây chì, mica , cao su , dây thừng, dây nilon) để ôn luyện kiến thức cho HS - Yêu cầu HS đọc phần em chưa biết - HS đọc phần em chưa biết 3./ Cũng cố:(4’) + Những kim loại khác có tính dẫn điện khác mật độ êlectrôn tự chúng không giống Kim loại dẫn điện tốt bạc, đồng, vàng, nhôm, sắt… + Chất cách diện tốt sứ (nhưng thường sử dụng thiết bị… nhựa) GV Nêu câu hỏi gọi học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét,thống đáp án a) Vì kìm chữa điện phải có cán bọc cao su hay nhựa? Cao su nhựa chất cách điện Đảm bảo chữa điện, dòng điện khơng truyền sang người b) Vì cột điện , người ta lại phải dây dẫn điện quanh ống sứ mà không thẳng vào cột sắt? Sứ chất cách điện Đảm bảo cho dòng điện khơng truyền vào cột sắt, gây nguy hiểm HS c) Vì khơng phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện? Nước áo quần không nguyên chất nên dẫn điện, gây nguy hiểm ta đụng tay vào quần áo ướt 4./ Hướng dẫn học sinh học nhà: (1’) + Về nhà làm lại thí nghiệm để xác định lại tính dẫn điện chất vừa làm phần vận dụng + Về nhà xem lại bài, học thuộc phần ghi nhớ làm tập SBT + Xem trước 21 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN–CHIỀU DÒNG ĐIỆN” ... phần I Chất dẫn điện chất cách điện cách điện - HS đọc phần I Chất dẫn điện chất cách điện -GV Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? HS * Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua * Chất cách điện chất. .. ta tìm hiểu 20 CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 2./ Hoạt động thầy trò ghi bảng Hoạt động 1: I./ Chất dẫn điện chất Xác định chất dẫn điện, chất cách điện (20) - Yêu... dây dẫn điện chất gì? - Nếu ta thay dây dẫn đồng đoạn dây nhựa bóng đèn có sáng khơng? - Dây đồng người ta gọi vật dẫn điện , nhựa nói chung gọi vật cách điện - Vậy vật dẫn điện gì? Vật cách điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại, Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay