Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:53

Trường THCS Thị- Lưu Giáo án Vật Nguyễn S Lõm ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ Bi 20: CHT DN IN V CHẤT CÁCH ĐIỆNDÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I Mục tiêu - Nhận biết thực tế chất dẫn điện chất cho dòng điện truyền qua,chất chất cách điện chất khơng cho dòng điện truyền qua - Kể tên số vật dẫn điện( vật liệu dẫn điện), Vật cách điện (hoặc vật liệu cách điên) thường dùng - Nêu dòng điện kim loại dòng êlectrơn dịch chuyển có hướng II Chuẩn bị *Cho lớp: Bóngđèn,cơng tắc, ổ lấy điện, dây nối loại, quạt điện hình 20.1 20.3 *Chomỗi nhóm h/s: -1 bóng đèn, phíc cắm điện có dây nối -bộ pin,bống đèn pin, dây nối,một số vật cách điện vật cách điện III Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra, tổ chức tình 1.Dòng điện gì,vật dùng dể tạo dòng điện đồ dùng điện gọi gì,  HS1 HS2 lên bảng trả lời câu hỏi nguồn điện có chung đặc điểm gì?Trả lời tập 19.1 Mạch điện gồm phận nào, chức phận gì, mạch điện kín hay hở có dòng điện chạy qua? Trả lời tập 19.2  Tổ chức tình học tập sgk Hoạt động 2: Tìm hiểu chất dẫn điện I Chất dẫn điện chất cách điện: chất cách điện - HS:-đọc sgk, trả lời: Yêu cầu h/s đọc thông tin sgk trả lời câu hỏi: 1.Chất dẫn điện gì? chất dẫn điện -" Chất dẫn điện chất cho dòng điện gọi vật liệu dẫn điện nào? qua " 2.Chất cách điện gì? chất cách điện -"Chất cách điện chất không cho dòng gọi vật liệu dẫn điện nào? điện qua " Hoạt động 3: xác định vật dẫn điện vật cách điện Gọi đại diện nhóm h/s đọc tên vật - HS: kể tên vật dẫn điện cách điện thí nghiệm nhóm mình.và số đồ dùng nhóm đoán nhận xem vật vật cách điện, vật vật dẫn điện, nhặt để riêng chúng - HS: nêu phương án thí nghiệm kiểm tra  yêu cầu h/s nêu phương án kiểm tra,rồi làm thí nghiịm, thảo luận nhóm ghi kết làm thí nghiệm kiểm tra theo phương án vào bảng sgk, thảo luận lớp (hoặc yêu cầu h/s làm thí ngiệm kiểm HS: trả lời C2: .Vật liệu dùng làm vật tra theo phương án sgk.), thảo luận kết dẫn điện: đồng, sắt, nhôm Vật liệu dùng Trường THCS Thị- Lưu Giáo án Vật Nguyễn S Lõm ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ thớ nghiim lm vt cỏch điện: nhựa, thủy tinh, cao su  Yêu cầu h/s trả lời câu C2 câu C3 C3:.".Khi ngắt công tắc, chốt cơng tắc khơng khí, đèn khơng Thảo luận để thống đáp án sáng Vậy bình thường khơng khí chất dẫn điện." Hoạt động 4: Tìm hiểu dòng điện II Dòng điện kim loại Êlectrơn tự kim loại kim loại - HS: thảo luận C4 "Hạt nhân nguyên tử - Thông báo nội dung a sgk yêu cầu h/s mang điện tích dương Các êlec trơn mang trả lời C4 ? điện tích âm" C5 " Vòng tròn nhỏ có dấu(-) ê lec - Thông báo tiếp nội dung b yêu cầu h/s trơn tự do, phần lại ngun tử trả lời C5? vòng tròn lớn,có dấu (+).Vì ngun tử thiếu ê lêc trơn 2.Dòng điện kim loại - Yêu cầu h/s trả lời C6, thảo luận C6 từ - HS "êlectrôn tự mang điện tích âm bị hồn thành kết luận tương ứng? cực dương đẩy, bị cực âm hút.ở bên ngồi nguồn điện ", ê lêc trơn tự có chiều từ cực âm sang cực dương (Hình vẽ ) III Vận dụng: Hoạt động 5: Củng cố, vận dụng - HS: trả lời câu hỏi,ghi nhớ - Yêu cầu h/s trả lời câu hỏi: chất dẫn điện gì,chất cách điện gì, dòng điện kim loại gì? bên ngồi nguồn điện ,dòng điện có chiều nào? yêu *HS:thảo luận  cầu h/s ghi nhớ C7 B, Một đoạn bút chì - Yêu cầu h/s trả lời câu hỏi C7  C8 C8 Nhựa - Yêu cầu h/s đọc mục em chưa biết C9 Dây nhựa sgk, sau giáo viên giảng giải *HS: Tìm hiểu mục em chưa biết, + Chất dẫn điện tốt bạc, chất cách ghi nhớ điện tốt Sứ + Lõi dây dẫn thường đồng đồng chất dẫn điện tốt thứ hai (chỉ sau bạc) rẻ tiền bạc nhiều *HS: ghi nhớ công việc nhà * dặn nhà ************************************************************ ... đèn khơng Thảo luận để thống đáp án sáng Vậy bình thường khơng khí chất dẫn điện. " Hoạt động 4: Tìm hiểu dòng điện II Dòng điện kim loại Êlectrơn tự kim loại kim loại - HS: thảo luận C4 "Hạt nhân... cầu h/s trả lời câu hỏi: chất dẫn điện gì ,chất cách điện gì, dòng điện kim loại gì? bên ngồi nguồn điện ,dòng điện có chiều nào? yêu *HS:thảo luận  cầu h/s ghi nhớ C7 B, Một đoạn bút chì - Yêu... lời câu hỏi C7  C8 C8 Nhựa - Yêu cầu h/s đọc mục em chưa biết C9 Dây nhựa sgk, sau giáo viên giảng giải *HS: Tìm hiểu mục em chưa biết, + Chất dẫn điện tốt bạc, chất cách ghi nhớ điện tốt Sứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại, Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay