Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:53

Phan Đình Trung Giáo án vậtBài 20: CHẤT DẪN ĐIỆNCHẤT CÁCH ĐIỆNDÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I.Mục tiêu : 1.Kiến thức - Nhận biết chất dẫn điện, cách điện - Kể tên số chất dẫn điện, cách điện - Biết dòng điện kim loại dòng electrơn tự dịch chuyển có hướng Kỹ năng: Giải thích số tượng thực tế 3.Thái độ: Tò mò, ham tìm hiểu khoa học II.Chuẩn bị: + Bóng đèn dây tóc, hvẽ 20.2,20.3,20.4 III Hoạt động dạy học: Tg Nội dung học 10 20 10 I/Chất dẫn điện, chất cách điện: - Chất dẫn điện chất cho dòng điện chạy qua - Vd: - Chất cách điện chất khơng cho dòng điện chạy qua - Vd: II/ Dòng điện kim loại: 1/ Electrơn tự kim loại: - Electrôn kim loại Hoạt động thầy A Hoạt động 1: Nêu vấn đề ( đầu sgk/55) Kiểm tra cũ 2.Tình Vì vật cấu tạo từ ngtử, ptử vật mắc vào mạch đèn sáng , vật mắc vào đèn khơng sáng ? B Hoạt động 2: Xác định chất dẫn điện, chất cáh điện Y/c hs đọc thông báo mục I trả lời câu hỏi + Vật dẫn điện gì? + Vật cách điện gì? Nhận dụng cụ, nêu tên gọi vật dẫn điện , cách điện dụng cụ Y/c lắp mạch hvẽ 20.2 kiểm tra vật dẫ điện, cách điện Làm để nhận biết vật vật dẫn điện hay cách điện Nguyên nhân làm cho vật dẫn điện cách điện C Hoạt động 3: Electrôn tự kim loại - Yc hs nhắc lại sơ lược cấu tạo nguyên tử Nếu nguyên tử thiếu Hoạt động trò Vật dẫn điện vật cho dòng điện qua Vật cách điện vật khơng cho dòng điện qua _ Nhận dụng cu _ Trả lời câu hỏi Quan sát hvẽ 20.2 , lắp thí nghiệm - Đèn sáng : vật dẫn điện Đèn không sáng: vật cách điện Vật dẫn điện : có điện tích tự Vật cách điện : khơng có điện tích tự - Nhắc lại cấu tạo nguyên tử - Electrơn kim loại tách Phan Đình Trung Giáo án vật lí tách khỏi nguyên tử chuyển động tự kim loại gọi electrôn tự 2/ Dòng điện kim loại: -Hình vẽ 20.4 (Sgk/56) electrơn phần lại khỏi ngun tử chuyển ngun tử mang điện tích ? động tự kim loại gọi - Thơng b cho hs electrôn tự electrôn tự do kim loại.(sgk) D Hoạt động 4: Dòng điện kim loại Yc quan sát hình vẽ 20.4(sgk) - Electrơn bị cực (-) đẩy bị Electrôn tự ddo kim cực (+) hút -Kl: êlectrôn tự loại bị cực nguồn điện kim loại dịch nay, bị cực hút ? Có loại : đt (+), (-) chuyển có hướng tạo Trong kim loạiloại thành dòng điện chạy điện tích dịch chuyển thành Hs đưa dự đốn qua dòng ? Vậy dđ kim loại dòng Ghi hạt mang điện tích (+) hay (-) Thơng báo cho hs biết Đọc làm phần vận dụng Dòng điện kim loại C7-C9 III Vân dụng E Hoạt động 5: Vân dụng Hs ghi - Vật dẫn điện, cách điện ? cho vd - Thế e tự ? - Dòng điện kim loại ? - Áp dụng kiến thức vào làm phần vận dụng (sgk) - Nhân xét chỉnh sửa 4.Củng cố:(4phút) GV cho hs làm tập 20.1; 20.2 cho 1hs đọc ghi nhớ 5.Dặn dò: Về nhà học làm tập 20.3;20.4;20.5 SBT Mỗi tổ chuẩn bị đèn pin  ... Vậy dđ kim loại dòng Ghi hạt mang điện tích (+) hay (-) Thông báo cho hs biết Đọc làm phần vận dụng Dòng điện kim loại C7-C9 III Vân dụng E Hoạt động 5: Vân dụng Hs ghi - Vật dẫn điện, cách điện. .. tự loại bị cực nguồn điện kim loại dịch nay, bị cực hút ? Có loại : đt (+), (-) chuyển có hướng tạo Trong kim loại có loại thành dòng điện chạy điện tích dịch chuyển thành Hs đưa dự đốn qua dòng. .. Đình Trung Giáo án vật lí tách khỏi nguyên tử chuyển động tự kim loại gọi electrơn tự 2/ Dòng điện kim loại: -Hình vẽ 20.4 (Sgk/56) electrơn phần lại khỏi nguyên tử chuyển nguyên tử mang điện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại, Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay