Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:53

CHẤT DẪN ĐIỆN CHẤT CÁCH ĐIỆN - DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I.Mục tiêu 1.Kiến thức -Nhận biết thực tế chất dẫn điện chất cho dòng điện chạy qua, chất cách điện chất khơng cho dòng điện chạy qua -Kể tên số vật dẫn điện (hoặc vật liệu cách điện) vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng -Nêu dòng điện kim loại dòng êlectơrơng tự dịch chuyển có hướng 2.Kĩ -Rèn kĩ nhận biết chất cách điện, chất cách điện 3.Thái độ -Tích cực, xác,cẩn thận II Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên - Đối với lớp: +Bảng phụ +Một số dụng cụ thiết bị dùng điện: Bóng đèn, cơng tắc, ổ lấy điện, dây nối loại - Đối với nhóm HS +1 bóng đèn đui cài đui sốy +1 phích điện nối với đoạn dây điện +1 pin, bóng đèn pin +5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện 2.Học sinh -Ruột bút chì, dây đồng, dây sắt III.Phương pháp -Gợi mở, nêu giải vấn đề IV.Tổ chức dạy học *)Khởi động (1') -Mục tiêu: Gây hứng thú học tập cho HS -Cách tiến hành: GV sử dụng bảng phụ, nêu vấn đề sgk, yêu cầu 1HS đọc HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS HĐ1: Chất dẫn điện chất cách điện (10') -Mục tiêu: Nhận biết thực tế chất dẫn điện chất cho dòng điện chạy qua, chất cách điện chất khơng cho dòng điện chạy qua Kể tên số vật dẫn điện (hoặc vật liệu cách điện) vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng -Đồ dùng: Bảng phụ +Một số dụng cụ thiết bị dùng điện: Bóng đèn, cơng tắc, ổ lấy điện, dây nối loại +1 bóng đèn đui cài đui sốy +1 phích điện nối với đoạn dây điện +1 pin, bóng đèn pin +5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện -Cách tiến hành I.Chất dẫn điện, chất cách điện -Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin -HS nghiên cứu thông tin sgk chất dẫn điện chất cách điện ?Thế chất dẫn điện, chất cách - Trả lời điện? -Chất dẫn điện chất cho dòng điện chạy qua -Chất cách điện chất khơng cho dòng điện chạy qua -Yêu cầu HS trả lời C1 -HS trả lời C1 -Yêu cầu HS đọc thí nghiệm, nêu dụng C1: cụ cách tiến hành -Yêu cầu HS HĐ nhóm làm TN hình Thí nghiệm: 20.2 sau ghi kết vào bảng -Đọc sgk trả lời câu hỏi GV -Hoạt động nhóm làm TN -Yêu cầu HS trả lời C2,C3 -HS trả lời C2,C3 C2: -Các vật liệu thường dùng để làm vật liệu dẫn điện: Đồng, sắt,nhơm,chì… -Các vật liệu thường dùng để làm vật cách điện: Nhựa,thuỷ tinh, sứ, cao su Gv kết luận kiến thức C3: HĐ2: Dòng điện kim loại (10') -Mục tiêu: Nêu dòng điện kim loại dòng êlectơrơng tự dịch chuyển có hướng Đồ dùng: Bảng phụ -Cách tiến hành II.Dòng điện kim lọai ?Kim lọai chất dẫn điện hay chất Êlectrôn kim loại cách điện -Trả lời -Yêu cầu HS trả lời C4 -HĐ cá nhân trả lời C4 C4: Hạt nhân mang điện tích dương, êlectrơn mang điện tích âm -Đưa hình 20.3 lên bảng phụ Quan sát bảng phụ trả lời C5 -Yêu cầu HS quan sát trả lời C5 C5: 2.Dòng điện kim loại -GV chiếu hình hình 20.4 lên bảng phụ Quan sát -Yêu cầu HS quan sát trả lời C6 -Trả lời C6 C6: Các êlectrôn bị cực âm pin đẩy, bị cực dương pị hút Hoàn thiện kết luận -Yêu cầu HS hoàn thiện kết luận *)Kết luận ….êlectrơn tự do… dịch chuyển có hướng… Gv chốt lại kiến thứccơ HĐ3: Vận dụng (7') -Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào giải số tập Đồ dùng: Bảng phụ -Cách tiến hành III.Vận dụng -GV chiếu câu C7,C8, C9 -Quan sát lên bảng phụ lên máy chiếu -HĐ cá nhân trả lời C7, C8, C9 -Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời C7: B -Yêu càu HS nhận xét C8: C -GV nhận xét xác nội dung C9: C Gv kết luận kiến thức toàn ... I .Chất dẫn điện, chất cách điện -Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin -HS nghiên cứu thông tin sgk chất dẫn điện chất cách điện ?Thế chất dẫn điện, chất cách - Trả lời điện? -Chất dẫn điện chất cho dòng. .. Bảng phụ -Cách tiến hành II .Dòng điện kim lọai ?Kim lọai chất dẫn điện hay chất Êlectrôn kim loại cách điện -Trả lời -Yêu cầu HS trả lời C4 -HĐ cá nhân trả lời C4 C4: Hạt nhân mang điện tích... -Các vật liệu thường dùng để làm vật cách điện: Nhựa,thuỷ tinh, sứ, cao su Gv kết luận kiến thức C3: HĐ2: Dòng điện kim loại (10') -Mục tiêu: Nêu dòng điện kim loại dòng êlectơrơng tự dịch chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại, Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay