Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:53

Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng CHẤT DẪN ĐIỆN CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nhận biết thực tế vật dẫn điện gì? Là vật cho dòng điện qua, vật cách điện vật khơng cho dòng điện qua Kể tên m dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) vật cách điện (hoặc vật liệu điện) thường dùng Biết dòng điện kim loại dòng electron tự dịch chuyển có hướng 2.Kỹ năng: Mắc mạch điện đơn giản, làm thí nghiệm xác định vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện 3.Thái độ: Có thói quen sử dụng điện an toàn B PHƯƠNG PHÁP: Trực quan phương pháp hỏi đáp C CHUẨN BỊ: - Bảng phụ, phiếu học tập cho nhóm Nhóm học sinh : bóng đèn, đai ngạch hợc đui xoắn nối với phích cắm điện đoạn dây điện - 02 pin, bóng đèn pin, cơng tắc, đoạn dây dẫn có mơ kẹp, số vật cần xác định xem vật dẫn điện hay cách điện: đoạn dây đồng, đoạn dât thép, đoạn vỏ nhựa bọc dây điện, chén sứ D TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số II Bài cũ: - Muốn có dòng điện chay qua mạch em phải kiểm tra mắc lại mạch điện ? - Dấu hiệu giúp em nhận biết có dòng điện mạch III Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ HOẠT ĐỘNG 1:(3ph) Tổ chức tình học tâp HS đọc phần mở quan sát thí nghiệm HOẠT ĐỘNG 2:(12ph) Xác định chất dẫn điện chất cách điện GV:Yêu cầu học sinh đọc mục I (Trang 55 SGK) I.Chất dẫn điện Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng Trả lòi câu hỏi + Chất dẫn điện gì? + Chất cách điện gì? HS: Thực hiên theo yêu cầu GV, trả lời câu hỏi Trong dcụ chbị em đoán vật dđiện vật c/điện để chúng riêng Để biết vật dẫn điện, vật khơng dẫn điện làm thí nghiệm kiểm tra HS: Các nhóm tiến hành th/ng kiểm tra.Nhận xét thí nghiệm nguyên nhân dẫn đến kết sai GV: Yêu cầu học sinh quan sát H20.1 cho biết phận dẫn điện, phận cách điện Khi cắm phích điện vào điện tay ta cầm vào phần để cắm? Ngoài vật liệu cách điện kể y/c HS trả lời thêm số vật liệu cách điện khác GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C3 Trong kim loại dòng điện dòng chuyển dời hạt nào? chất cách điện: + Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua, gọi vật liệu dẫn điện dùng để làm vật hay phận dẫn điện + Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua, gọi vật liệu cách điện dùng để làm vật hay phận cách điện +Vật liệu dẫn điện: Dây thép, dây đồng, ruột bút chì, dây sắt … + Vật cách điện: Vỏ nhựa bọc điện, miếng sứ … HOẠT ĐỘNG 3:(10ph) Tìm hiểu dòng điện kim loại HS nêu lại sơ lược cấu tạo nguyên II.Dòng điện kim loại: tử 1.Êlectrôn tự kim loại: Nếu nguyên tử thiếu êlectrơn a)Trong kim loại có êlectron tự phần lại ngun tử mang điện tích ? b)Trong kim loại có êlectron GV thơng báo êlectron tự khỏi nguyên tử chuyển kim loại động tự kim loại gọi GV: Đưa mơ hình đoạn dây dẫn êlectron tự kim loại chay qua HS kí 2.Dòng điện kim loại hiệu biểu diễn êlectron tự Kí Khi có dòng điện kim loại hiệu biểu diễn phần lại êlectron khơng chuyểnn động tự ngun tử mà chuyển dời có hướng Giáo án vật GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng Yêu cầu học sinh trả lời C5 Kết luận: Các êlectron tự kim loại chuyển dịch có hướng tạo HS: Thực theo yêu cầu thành dòng điện chạy qua GV Dựa vào u cầu em hoàn thành phần kết luận HOẠT ĐỘNG 4:(5ph) Vận dụng Y/cầu HS trả lời câu hỏi C 7, C8, III Vận dụng:(SGV) C9 IV CỦNG CỐ: - Qua học hôm em cần ghi nhớ vấn đề gì? - Thế dòng điện kim loại? V DẶN DÒ: - Về nhà em xem học thuộc phần ghi nhớ - Làm tập 20.1 -> 20.3 SBT - Chuẩn bị học Rút kinh nghiệm: ... hỏi C3 Trong kim loại dòng điện dòng chuyển dời hạt nào? chất cách điện: + Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua, gọi vật liệu dẫn điện dùng để làm vật hay phận dẫn điện + Chất cách điện chất khơng... chất khơng cho dòng điện qua, gọi vật liệu cách điện dùng để làm vật hay phận cách điện +Vật liệu dẫn điện: Dây thép, dây đồng, ruột bút chì, dây sắt … + Vật cách điện: Vỏ nhựa bọc điện, miếng sứ.. .Giáo án vật lý GV: Phạm Văn Hùng Trường THCS Quảng Hưng Trả lòi câu hỏi + Chất dẫn điện gì? + Chất cách điện gì? HS: Thực hiên theo yêu cầu GV, trả lời câu hỏi Trong dcụ chbị em đoán vật dđiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại, Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay