Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:53

GIÁO ÁN VẬT TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU Chất dẫn điện chất cách điện Dòng điện kim loại A MỤC TIÊU - Nhận biết thực tế chất dẫn điện chất cho dòng điện qua, chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua Kể tên số vật dẫn điện vật cách điện thường dùng Nêu dòng điện kim loại dòng êlectrơn tự dịch chuyển có hướng - Kỹ mắc mạch điện đơn giản, làm TN xác định vật dẫn điện, vật cách điện - Có thái độ trung thực có thói quen sử dụng điện an tồn B CHUẨN BỊ - Mỗi nhóm: bóng đèn pin, cơng tắc, dây nối có vỏ bọc cách điện, mỏ kẹp, dây đồng, dây nhơm, thuỷ tinh, chỉnh lưu, bóng đèn tròn, phích cắm - Cả lớp: bóng đèn, công tắc, ổ lấy điện, H20.1, H20.3 (SGK) C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Tổ chức Lớp: 7A 7B II Kiểm tra HS1: Dòng điện gì? Khi có dòng điện chạy mạch? III Bài Hoạt động GV HĐ1: Tổ chức tình học tập (3ph) - ĐVĐ: Tất dụng cụ thiết bị dùng điện chế tạo phận dẫn điện phận cách điện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng - Vậy chất dẫn điện, chất cách điện? HĐ2: Tìm hiểu chất dẫn điện, chất cách điện (8ph) - GV thơng báo chất dẫn điện gì, chất cách điện gì? - GV cho HS quan sát bóng đèn, phích cắm H20.1 để nhận biết phận dẫn điện Hoạt động HS - HS lắng nghe trả lời câu hỏi GV yêu cầu - HS ghi đầu I- Chất dẫn điện chất cách điện - HS ghi + Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua + Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua 1- Quan sát nhận biết - HS quan sát vật thật H20.1 để nhận biết phận dẫn điện phận cách điện C1: a) Các phận dẫn điện: dây tóc, dây trục, đầu dây đèn, chốt cắm, lõi dây b) Các phận cách điện: trụ thuỷ tinh, thuỷ tinh đen, vỏ nhựa phích cắm, vỏ dây 2- Thí nghiệm GIÁO ÁN VẬT phận cách điện - Yêu cầu HS ghi kết nhận biết vào chỗ trống câu C1 HĐ3: Xác định vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện (12ph) - Yêu cầu HS làm thí nghiệm hướng dẫn SGK ghi kết thí nghiệm vào bảng - Yêu cầu HS trả lời C2 GV kiểm tra sửa chữa câu trả lời không HS - Đề nghị nhóm thảo luận trình bày câu trả lời C3 - GV tổng kết lại sau cho lớp thảo luận HĐ4: Tìm hiểu dòng điện kim loại (10ph) - GV làm việc với lớp phương pháp thông báo phát vấn - Yêu cầu HS trả lời C4, C5 theo phần 1.a 1.b (SGK) - Yêu cầu HS làm việc cá nhận với C6 ghi đầy đủ kết luận HĐ5: Làm tập vận dụng (5ph) - GV yêu cầu hướng dẫn HS làm tập phần vận dụng - Tổ chức thảo luận để thống câu trả lời TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU - HS làm thí nghiệm theo hướng dẫn ghi kết thí nghiệm vào - Trả lời C2: + Vật liệu để làm vật dẫn điện: đồng, sắt, nhơm, chì, thân đá, + Vật liệu để làm vật cách điện: nhựa, sứ, cao su, thuỷ tinh, không khí điều kiện bình thường, - HS thảo luận thống câu C3 + Ngắt công tắc đèn chiếu sáng đèn khơng sáng + Dây trần tải điện xa tiếp xúc trực tiếp với khơng khí, khơng có dòng điện chạy qua khơng khí, II- Dòng điện kim loại 1- Êlectrôn tự kim loại - HS trả lời câu C4, C5 theo yêu cầu C4: Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, êlectrơn mang điện tích âm C5: Các êlectrơn tự vòng tròn nhỏ có dấu (–), phần lại nguyên tử vòng tròn lớn có dấu (+) mang điện tích dương nguyên tử thiếu e 2- Dòng điện kim loại C6: Êlectrơn tự mang điện tích (-) bị cực âm đẩy, cực dương hút - Kết luận: Các êlectrôn tự kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chạy qua III- Vận dụng - HS làm tập vận dụng, thảo luận để thống câu trả lời C7: B- Một đoạn ruột bút chì C8: C- Nhựa C9: C- Một đoạn dây nhựa GIÁO ÁN VẬT TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU IV Củng cố - Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? - Nêu chất dòng điện kim loại? - Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết V Hướng dẫn nhà - Học trả lời lại câu C1 đến C9 (SGK) - Làm tập 20.1 đến 20.4 (SBT) - Đọc trước 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại, Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay