Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:52

GA:Vật lí Lê Thúy Hằng Trường THCS Châu Sơn CHẤT DẪN ĐIỆN CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I Mục tiêu: Kiến thức:- Biết đinh nghĩa chất dẫn điện chất cách điện - Biết quy ước chiều dòng điện Kĩ năng:- Nắm chất dòng điện kim loại - Làm thí nghiệm kiểm chứng Thái độ:- Có ý thức vdụng kiến thức để giải thích số tượng đơn giản - Nghiêm túc học II Chuẩn bi: Giáo viên: - Pin, bóng đèn, mỏ kẹp, chất dẫn điện chất cách điện Học sinh: - Bóng đèn, phích cắm, nhưa, thủy tinh, cao su, sứ … III Tiến trình tổ chức day - học: Ổn định: (1 phút) Kiểm tra: (4 phút) Câu hỏi: nêu định nghĩa dòng điện ? cho ví dụ nguồn điện? Đáp án: dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng VD: pin, ắc quy, đinamơ xe đạp … Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRỊ Hoạt động 1: GV: cung cấp thơng tin chất dẫn điện chất cách điện HS: nắm bắt thơng tin quan sát sau trả lời C1 GV: gọi HS khác nhận xét HS: nhận xét bổ xung cho GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C1 HS: làm TN vói mạch điện hình 20.2 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho phần HS: suy nghĩ trả lời C2 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C2 TG NỘI DUNG 15’ I Chất dẫn điện chất cách điện - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua - Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua C1: Quan sát nhận biết: … dây tóc, dây trục, hai đầu dây đèn, lõi dây, hai chốt cắm … … trục thủy tinh, thủy tinh đen, vỏ dây, vỏ nhựa phích cắm … * Thí nghiệm: Vật dẫn điện dây thép dây đồng ruột bút chì … Vật cách điện vỏ nhựa miếng sứ vỏ gỗ … C2: - đồng, nhôm, sắt - nhựa, sứ, cao su … GA:Vật lí Lê Thúy Hằng HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ HS: suy nghĩ trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C3 Hoạt động 2: HS: suy nghĩ trả lời C4 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C4 HS: suy nghĩ trả lời C5 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung ++ đưa kết luận chung cho câu C5 HS: thảo luận với câu C6 Đại diện nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời GV: tổng hợp ý kiến đưa kết luận chung cho câu C6 HS: hoàn thành kết luận SGK GV: đưa kết luận chung cho phần Hoạt động 3: HS: suy nghĩ trả lời C7 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C7 HS: suy nghĩ trả lời C8 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C8 HS: suy nghĩ trả lời C9 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C9 Trường THCS Châu Sơn TG NI DUNG C3: đứng gần ổ cắm điện không bị giật, chứng tỏ không khí chất cách điện 10’ II Dòng điện kim loại Electron tự kim loại C4: hạt nhân mang điện tích dương electron mang điện tích âm C5: electron tự phần lại ngun tử mang điện tích dương bớt electron Dòng điện kim loại C6: Electron tự bị cực dương hút cực âm đẩy * Kết luận: …electron tự … dịch chuyển 5’ III Vận dụng C7: ýB C8: ýC C9: ýC GA:Vật lí Lê Thúy Hằng Trường THCS Châu Sơn IV Cđng cè: (8 phót) - Gi¸o viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + cã thĨ em cha biÕt - Híng dÉn lµm bµi tập sách tập V Hớng dẫn học nhà: (2 phút) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau VI.Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại, Giáo án Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay