Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:41

GIÁO ÁN VẬT TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU Sự nhiễm điện cọ xát A MỤC TIÊU - Mô tả tượng thí nghiệm chứng tỏ vật bị nhiễm điện cọ xát Giải thích số tượng nhiễm điện cọ xát thực tế (Chỉ vật cọ xát với biểu nhiễm điện) - Rèn kỹ thao tác thí nghiệm nhiễm điện cho vật cách cọ sát, phát hiện tượng - thái độ u thích mơn học, ham hiểu biết, khám phá giới xung quanh B B CHUẨN BỊ - Mỗi nhóm: thước nhựa, thuỷ tinh hữu cơ, mảnh ni lông, cầu nhựa, giá treo, mảnh len, mảnh dạ, mảnh lụa, số mẩu giấy vụn, bút thử điện, mảnh tôn, mảnh phim nhựa C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Tổ chức Lớp: III Bài 7A 7B Hoạt động GV HĐ1: Tổ chức tình học tập (10ph) - Yêu cầu HS thảo luận để trả lời câu hỏi: Ngoài tượng điện mơ tả hình ảnh đầu chương, em biết tượng điện khác? - GV giới thiệu mục tiêu chương - GV thơng báo: cách nhiễm điện vật nhiễm điện cọ sát - Các em thấy tượng xảy cởi áo ngồi len vào ngày thời tiết hanh khơ ráo? HĐ2: Làm thí nghiệm 1, phát nhiều vật bị cọ xát tính chất mới(12ph) - Hướng dẫn yêu cầu HS làm thí nghiệm theo bước thí nghiệm 1(SGK) - GV cho nhóm thảo luận, lựa chọ cụm từ thích hợp điền vào chỗ tróng kết luận (SGK) HĐ3: Thí nghiệm 2: Phát vật bị cọ xát bị nhiễm điện hay vật mang điện tích (12ph) - Nhiều vật sau bị cọ xát đặc điểm mà khả hút vật khác? - Tất vật nóng lên hút vật khác? Hoạt động HS - HS trả lời câu hỏi GV đưa theo hiểu biết ( Đèn điện sáng, quạt điện quay, bàn điện, hoạt động) - HS trả lời câu hỏi GV đưa nắm tượng tương tự tự nhiên tượng sấm sét tượng nhiễm điện cọ xát I- Vật nhiễm điện 1- Thí nghiệm - HS làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát ghi kết quan sát vào bảng phụ - Thảo luận lớp để thóng kết luận 1: Nhiều vật sau bị cọ xát khả hút vật khác 2- Thí nghiệm GIÁO ÁN VẬT TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU TíCH HợP:Vào lúc trời mưa dơng ,các - HS trả lời câu hỏi GV yêu cầu đám mây bị cọ xát vào nên tích điện trái dấu nên phóng điện đám mây đám mây với mặt đất gây sét Sét vừa lợi vừa hại: +Lợi: Giúp điều hồ khí hậu,gây phản ứng hố học nhằm tăng thêm lượng ơzơn vào khí +Tác hại:Phá huỷ nhà cửa cơng trình xây dựng ,ảnh hưởng đến tính mạng người sinh vật Vậy cần bảo vệ tính mạng người cơng trình xây dựng cột thu lơi - áp vật vào đèn cồn, hút mẩu giấy vụn khơng? - GV yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm tra (SGK): Mảnh tôn áp sát vào mảnh phim nhựa cọ xát - Yêu cầu HS hoàn thành kết luận (SGK) lưu ý với HS : “vật nhiễm điện” “vật mang điện tích” HĐ4: Làm tập phần vận dụng (10ph) - Tổ chức cho nhóm HS thảo luận câu hỏi C1, C2, C3 - Chỉ định đại diện nhóm trình bày GV nhận xét đánh giá - HS làm thí nghiệm, quan sát tượng tượng chạm bút thử điện thơng mạch vào mảnh tơn - HS hồn thành kết luận 2: Nhiều vật sau bị cọ xát khả làm sáng bóng đèn bút thử điện II- Vận dụng - HS thảo luận theo nhóm câu C1, C2, C3 thảo luận lớp để thống câu trả lời C1: Khi chải tóc lược nhựa, lược nhựa tóc cọ xát vào Cả lược nhựa tóc bị nhiễm điện Do tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng C2: Cánh quạt điện quay cọ xát với mạnh với khơng khí bị nhiễm điện Mép cánh quạt cọ xát nhiều nên nhiễm điện nhiều Do mép cánh quạt hút bụi nhiều C3: Khi lau gương khăn khô, chúng bị cọ xát bị nhiễm điện, hút bụi vải IV Củng cố - Qua học hôm em cần ghi nhớ điều gì? - Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: thể em chưa biết Và yêu cầu HS tả lời câu hỏi đặt phần mở V Hướng dẫn nhà - Học trả lời lại câu C1 đến C3(SGK) - Làm tập 17.1 đến 17.4 (SBT) Với 17.1 17.3: Khi làm thí nghiệm, vật nhiễm điện phải khô - Đọc trước 18: Hai loại điện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát, Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay