Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:41

Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn Giáo án Vật SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT I/ MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Mô tả tượng thí nghiệm chứng tỏ vật nhiễm điện cọ xát - Nêu hai biểu vật bị nhiễm điện hút vật khác làm sáng bóng đèn bút thử điện 2- Kĩ năng: Giải thích số tượng nhiễm điện cọ xát thực tế, làm thí nghiệm 3- Thái độ: Hứng thú học tập, hợp tác học tập Bảo vệ an toàn cho người II/ CHUẨN BỊ: 1- Chuẩn bị GV: Đồ dùng dạy học: Đồ dùng nhóm: thước nhựa, mảnh vải, thuỷ tinh, mảnh lụa, thước nhựa, mảnh len, mảnh phim nhựa, mảnh tôn, cầu xốp dây treo, giá thí nghiệm, bút thử điện Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Thí nghiệm, theo nhóm 2- Chuẩn bị HS: Chép thí nghiệm 1, học vào tập III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn định tình hình lớp: (1’) Điểm danh học sinh lớp Chuẩn bị trả kiểm tra học kì I 2- Trả kiểm tra học kì I: (3’) Nhận xét: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3- Giảng mới: (1’) Giới thiệu bài: Các em biết điện, điện làm đèn sáng lên, làm chạy quạt điện Để biết đâu điện, đo điện sử dụng điện nào? Tiến trình dạy: Trường TH&THCS Hương Nguyên TG 28’ GV: Trần Tiểu Sơn HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Tìm hiểu vật nhiễm điện Gv: Các em đọc phần mở đầu - Gặp tượng sấm sét Cho biết gặp tượng gì? * Đó nhiễm điện cọ xát Để biết vật nhiễm điện nào? * Ta tìm hiểu qua thí nghiệm sau Gv: Các em đọc phần thí nghiệm 1, - Đặt thước nhựa, cho biết làm thí nghiệm thuỷ tinh, nhựa lại nào? gần giấy vụn, cầu xốp Cọ xát thước nhựa, thuỷ tinh, nhựa đưa lại gần giấy vụn, cầu xốp - Giới thiệu thước nhựa, thuỷ tinh, mảnh nilông, mảnh phim nhựa, mảnh vải, mảnh lụa, mảnh len - Các em làm thí nghiệm ghi kết - Nhóm làm thí nghiệm vào bảng sách giáo khoa ghi kết vào bảng sách giáo khoa - H(TB): Kết thí nghiệm đặt - Các vật hút lại gần vật em thấy nào? Gv: Các em hoàn thành kết luận - Nhiều vật sau bị cọ kết luận gì? xát khả hút vật khác Giáo án Vật NỘI DUNG I/ Vật nhiễm điện: Thí nghiệm 1: (SGK) Kết luận 1: Nhiều vật sau bị cọ xát khả hút vật khác Thí nghiệm 2: (SGK) * Ngồi khả hút vật khác, khả khác khơng? Gv: Các em đọc phần thí nghiệm 2, - Đặt miếng tôn lên miếng cho biết làm thí nghiệm nhựa, cầm bút thử điện nào? chạm vào miếng tôn Cọ xát miếng nhựa, đặt miếng tôn lên miếng nhựa Chạm bút thử điện vào mảnh tơn Làm thí nghiệm tương tự thay miếng nhựa thước nhựa - Giới thiệu thước nhựa, mảnh tôn, miếng nhựa, bút thử điện - Các em nhận dụng cụ, làm thí - Nhóm nhận dụng cụ, nghiệm quan sát làm thí nghiệm quan Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn Giáo án Vật sát - H(TB): Làm thí nghiệm em - Khi chưa cọ xát bóng quan sát kết gì? đèn bút khơng sáng Khi cọ xát bóng đèn bút sáng Gv: Các em hoàn thành kết luận - Nhiều vật sau bị cọ Kết luận 2: kết luận gì? xát khả làm sáng Nhiều vật sau bị bóng đèn bút thử điện cọ xát khả làm sáng bóng đèn bút thử điện - Giới thiệu ghi: Các vật sau - Ghi bị cọ xát khả hút vật khác hay làm sáng bóng đèn bút thử điện gọi vật nhiễm điện hay vật mang điện tích - Các vật sau bị cọ xát khả hút vật khác hay làm sáng bóng đèn bút thử điện gọi vật nhiễm điện hay vật mang điện tích Gv: Sét ảnh hưởng đến - Gây tai nạn cho người người? Gv: Để chống sét ta làm nào? - Làm cột thu lôi 7' Hoạt động 2: Vận dụng - Các em làm C1: Giải thích vào ngày thời tiết khơ ráo, đặt biệt ngày hanh khô, chải đầu lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra? - C1: Khi chải đầu tóc lược nhựa bị cọ xát Cả lược tóc bị nhiễm điện Do tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng - Gọi học sinh trả lời, gọi học sinh - Trả lời theo chuẩn bị khác nhận xét - Các em làm C2: Khi thổi vào mặt - C2: Khi cánh quạt chạy bàn, bụi bay Tại cánh quạt cọ xát với không khí, điện thổi gió mạnh, sau thời cánh quạt nhiễm điện hút gian lại nhiều bụi bám vào cánh hạt bụi nên bụi bám quạt, đặt biệt mép cánh quạt chém vào cánh quạt vào không khí? Ở mép ngồi cọ xát mạnh nhiễm điện nhiều hút mạnh nên bụi bám vào nhiều II/ Vận dụng: - C1: Khi chải đầu tóc lược nhựa bị cọ xát Cả lược tóc bị nhiễm điện Do tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng - C2: Khi cánh quạt chạy cọ xát với khơng khí, cánh quạt nhiễm điện hút hạt bụi nên bụi bám vào cánh quạt Ở mép cọ xát mạnh nhiễm điện nhiều hút mạnh nên bụi bám vào nhiều - Gọi học sinh trả lời, gọi học sinh - Trả lời theo chuẩn bị khác nhận xét - Các em làm C3: Vào ngày - C3: Khi dùng vải lau - C3: Khi dùng vải lau thời tiết khô ráo, lau chùi gương soi, chùi gương soi, cửa kính chùi gương soi, cửa Trường TH&THCS Hương Nguyên GV: Trần Tiểu Sơn Giáo án Vật kính cửa sổ hay hình ti vi hay hình ti vi kính hay hình ti khăn bơng khơ bụi vải chúng nhiễm điện hút vi chúng nhiễm bám vào chúng Giải thích sao? bụi vải, nên bụi vải điện hút bụi vải, bám vào chúng nên bụi vải bám vào chúng - Gọi học sinh trả lời, gọi học sinh - Trả lời theo chuẩn bị khác nhận xét 3’ Hoạt động 3: Củng cố - Làm để thước nhựa, - Bài học thuỷ tinh bị nhiễm điện? - Vật bị nhiễm điện khả gì? - Bài học - Làm để nhận biết vật - Bài học bị nhiễm điện? 4- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) - Về học thuộc - Làm tập: 17.1.2.3.4 SBT - Đọc phần em chưa biết - Chép thí nghiệm 1, 18: Hai loại điện tích vào tập IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát, Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay