Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:41

SOẠN GIÁO ÁN BÀI Mục tiêu Kiến thức - Nêu hai biểu vật nhiễm điện - Mô tả vài tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện cọ xát Kỹ - Vận dụng giải thích số tượng thực tế liên quan tới nhiễm điện cọ xát I Chuẩn bị Giáo viên: - Phim nhựa, bút thử điện, giá TN, thước nhựa, thủy tinh Học sinh: - Vụn giấy, vụn nilông, cầu xốp, vải khô, mảnh len II Phương pháp dạy – học Phương pháp thực nghiệm III Tiến trình dạy – học Ổn định lớp Giới thiệu kiến thức chương III Bài Hoạt động GV - Yêu cầu HS đọc TN 1, nêu dụng cụ TN bước tiến hành TN - Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm ghi kết vào bảng SGK Hoạt động HS Nội dung kiến thức - Nghiên cứu TN I VẬT NHIỄM ĐIỆN Thí nghiệm 1: - Tiến hành TN -Yêu cầu HS hoàn thành kết luận - Đưa kết luận Kết luận 1: Nhiều vật sau bị cọ xát khả hút vật khác Thí nghiệm 2: Kết luận 2: Nhiều vật bị cọ xát khả làm - Yêu cầu HS đọc TN2, trình bày dụng cụ cách tiến hành thí nghiệm - Nghiên cứu TN sáng bóng đèn - Tiến hành TN -Hướng dẫn HS tiến hành TN - Gọi HS trình bày kết thí nghiệm - u cầu học sinh điền nội dung thiếu vào kết luận - Giới thiệu vật nhiễm điện - Hỏi: thể làm nhiễm điện vật cách nào? Vật nhiễm điện đặc điểm gì? - Điền nội dung thiếu vào kết luận  thể làm nhiễm điện vật cách cọ xátVật nhiễm điện khả hút vật khác làm sáng bóng đèn bút thử điện - Trả lời câu hỏi II.VẬN DỤNG C1: Lược tóc cọ xát→lược tóc nhiễm điện→lược nhựa hút kéo tóc thẳng C2: Khi thổi, luồng gió làm bụi bay.Cánh quạt quay cọ xát với khơng khí→ cánh quạt bị nhiễm điện→ cánh quạt hút hạt bụi gần Mép quạt cọ xát nhiều nên nhiễm điện nhiều →mép quạt hút bụi mạnh nhất, bụi bám nhiều C3: Gương, kính, hình ti vi cọ xát với khăn lau khơ→nhiễm điện chúng hút bụi vải gần III KIẾN THỨC MÔI TRƯỜNG Chúng ta làm nhiễm điện vật cách cọ xát Trong tự nhiên, luồng khí nước chuyển động, chúng cọ xát vào tạo thành đám mây tích điện Vào lúc trời mưa giơng, thường xảy tượng phóng tia lửa điện đám mây tích điện, đám mây tích điện vật tích điện mặt đất tạo sấm sét Việc phóng tia lửa điện khơng khí vừa lợi vừa hại * Lợi ích: Giúp điều hòa khí hậu, gây phản ứng hóa học nhằm tăng thêm lượng ozon bổ sung vào khí quyển, * Tác hại: Phá hủy nhà cửa cơng trình xây dựng, ảnh hưởng đến tính mạng người sinh vật, tạo khí độc hại ( NO, NO2 , ) => Để giảm tác hại sét, bảo vệ tính mạng người cơng trình xây dựng, cần thiết xây dựng cột thu lôi Củng cố ?1: thể làm vật nhiễm điện cách nào?  cọ xát với vật khác ?2: Các vật nhiễm điện đặc điểm gì?  Vật nhiễm điện khả hút vật khác làm sáng bóng đèn bút thử điện ?3: Trong phân xưởng dệt, người ta thường treo kim loại nhiễm điện cao Làm tác dụng gì? Hãy giải thích  Trong phân xưởng dệt thường bụi bơng bay lơ lửng khơng khí, gây hại cho sức khỏe công nhân Treo kim loại nhiễm điện để hút bụi bông, làm cho khơng khí xưởng bụi Hướng dẫn nhà - Làm tập SBT & đọc phần "Có thể em chưa biết" - Chuẩn bị 18 V Rút kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát, Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay