Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:41

SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Học sinh mô tả tượng thí nghiệm chứng tỏ vật bị nhiễm điện cọ xát Giải thích số tượng nhiễm điện cọ xát thực tế (chỉ vật cọ xát với biểu nhiễm điện) 2.Kỹ năng: Làm thí nghiệm nhiễm điện vật cách cọ xát 3.Thái độ: Yêu thích môn học, ham hiểu biết, khám phá giới xung quanh B PHƯƠNG PHÁP: Trực quan nêu vấn đề C CHUẨN BỊ: Mỗi nhóm: thước nhựa, thủy tinh hữu cơ, mảnh ni lông (thường dùng làm túi đựng hàng) kích thước 130 x 250 mm, cầu nhựa xốp (hoặc bấc) đường kính cm xuyên sợi khâu, giá treo, mảnh len mảnh lông thú, mảnh dạ, mảnh lụa kích thước 150 x 150 mm, cẩn phải sấy khô thời tiết ẩm, số mẫu giấy vụn, mảnh tơn kích thước khoảng ( 80 x 80 mm), mảnh nhựa kích thước (130 x 180 mm), bút thử điện thông mạch (hoặc bóng đèn nêon bút thử điện) D TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số II Bài cũ: Giới thiệu chương Điện học III Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ HOẠT ĐỘNG 1:(5ph) Tổ chức học tập GV: Đặt vấn đề: Vào ngày hanh khô cởi áo len em cảm thấy tượng gì? Trong tự nhiên tượng sấm sét -> tượng nhiễm điện cọ xát HOẠT ĐỘNG 2:(15ph) Làm thí nghiệm phát vật bị cọ xát khả hút vật khác Y/c HS đọc thí nghiệm 1, nêu dụng cụ thí I Vật nhiễm điện: nghiệm, bước tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: -Các lưu ý trước cọ xát vật phải kiểm (SGK) tra đưa thước nhựa, mảnh ni lông, thủy Kết luận 1: Nhiều vật sau tinh lại gần giấy vụn, cầu xốp để kiểm tra cọ xát khả xem tượng xãy chưa ? hút vật khác -Các nhóm tiến hành thí nghiệm GV quan sát hướng dẫn học sinh cách cọ xát -Khi đưa mảnh nhựa sau cọ xát đến gần giấy vụn tượng xãy -Nhóm khác nhận xét rút kết luận chung HOẠT ĐỘNG 3:(15ph) Phát vật bị cọ xát bị nhiễm điện khả làm sáng bóng đèn bút thử điện Vì nhiều vật sau cọ xát hút vật khác ? Thí nghiệm 2: -Các nhóm đưa phương án kiểm tra (SGK) HS suy nghĩ đưa phương án trả lời -GV hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm ? *B1: Chbị mảnh phim nhựa chưa cọ xát ->chạm bút thử điện vào mảnh tôn phẳng Kết luận 2: Nhiều vật sau bố trí vẽ -> bút thử điện kg sáng bị cọ xát khả *B2: Dùng len, cọ xát phim -> dùng làm sáng đèn bút thử bút thử điện sáng C/nhóm tiến hành th/ng điện -GV kiểm tra việc tiến hành th/ng số nhóm, tượng xảy chưa đạt giải thích cho học sinh nguyên nhân GV làm lại thí nghiệm cho học sinh quan sát lại tượng để hoàn thành kết luận -GV thơng báo vật bị cọ xát khả nănghút vật khác làm sáng bóng đèn bút thử điện, tượng gọi vật nhiễm điện hay vật mang điện tích HOẠT ĐỘNG 4:(5ph) Vận dụng GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu II Vận dụng:(SGV) hỏi C1, C2 C3 HS: Thực theo yêu cầu GV IV CỦNG CỐ: - Để vật bị nhiễm điện ta dùng cách nào? - Một vật bị nhiễm điện khả gì? V DẶN DÒ: - Về nhà em xem lại nội dung học - Học thuộc phần ghi nhớ, làm tập 16.1-> 16.5 SBT - Chuẩn bị học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát, Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay