Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:40

GIÁO ÁN VẬT BÀI 17 : SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT A/ MỤC TIÊU : Kiến thức: -Mơ tả tượng thí nghiệm chứng tỏ vật bị nhiễm điện cọ xát Kỹ năng: -Giải thích số tượng nhiễm điện cọ xát thực tế (chỉ vật cọ xát với biểu nhiễm điện) Thái độ: - Yêu thích môn học, ham hiểu biết, khám phá giới xung quanh B/ CHUẨN BỊ : - Vụn giấy viết, vụn giấy trang kim, thước nhựa, vải khô - Thanh thuỷ tinh, mảnh luạ, mảnh nilông, mảnh phim nhựa - Mảnh tôn phẳng, bút thử điện C/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ổn định : 1’ KTBC: Không Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động : ( 7’ ) Tổ chức tình học tập SỰ NHIỄM ĐIỆN DO - GV gọi HS mô tả tượng CỌ XÁT ảnh đầu chương SGK - HS trả lời, nêu - Gọi HS đọc mục tiêu chương mục tiêu cần đạt chương SGK - Để tìm hiểu loại điện tích, trước hết ta tìm hiểu cách nhiễm điện cho vật là”nhiễm điện cọ xát” - Nếu tối thấy - Vào ngày hanh khô cởi chớp sáng li ti áo len tối em thấy tượng ? - GV thông báo tượng tương tự xảy tự nhiên tượng sấm sét tượng nhiễm điện cọ xát Hoạt động : ( 12’ ) Làm thí nghiệm vật bị cọ xát khả hút vật khác Thí nghiệm : < Treo hình vẽ 17.1> Tổ chức cho học sinh thực phần thí nghiệm - Khi chưa cọ xát thước nhựa, đưa thước nhựa lại gần giấy vụn cầu xốp, tượng xảy ? - Cọ xát thước nhựa mảnh vải khơ Tiến hành thí nghiệm tương tự, tượng xảy với giấy vụn cầu xốp ? Hướng dẫn học sinh tiến hành phần thí nghiệm Dựa vào kết thí nghiệm, hướng dẫn học sinh rút kết luận Khẳng định kết luận : Nhiều vật sau cọ xát khả hút vật khác Hoạt động : ( 12’ ) Phát vật bị cọ xát bị nhiễm điện khả nănglàm sáng bóng đèn bút thử điện Thí nghiệm : < Treo hình vẽ 17.2> Hướng dẫn học sinh sử dụng bút thử điện - Chưa cọ xát mảnh phim nhựa, áp sát bút thử điện vào mảnh tôn, ấn nút kim loại ; tượng xảy ra? - Dùng mảnh len cọ xát mảnh phim nhựa, làm tương tự trên, tượng xảy ra? - Như vậy, nhiều vật sau cọ xát, khả hút vật khác, khả ? Nhắc lại tính chất vật sau cọ xát I/Vật nhiễm điện - Học sinh tiến hành thí nghiệm, quan sát trả lời câu hỏi - Nhiều vật sau bị cọ xát khả hút vật khác - Học sinh tiến hành làm, quan sát trả lời câu hỏi - Tiến hành phần thí nghiệm Quan sát ghi kết vào bảng - Dựa vào kết thí nghiệm, thảo luận theo nhóm, rút kết luận - Nhiều vật sau bị cọ xát khả làm sáng bóng đèn bút thử điện Tiến hành thí ngiệm, quan sát trả lời Quan sát kỹ bóng đèn bút thử điện, trả lời - Các vật sau cọ xát Dựa vào kết thí tính chất nêu nghiệm trả lời câu hỏi gọi vật Rút kết luận nhiễm điện hay vật mang điện tích Tổng hợp từ kết luận trên, rút kết luận chung Các vật sau cọ xát tính chất nêu gọi vật nhiễm điện hay vật mang điện tích Hoạt động : ( 5’ ) Vận dụng C1 : Khi chải đầu lược nhựa, tóc cọ xát vào lược gây tượng ? - Lược nhựa bị nhiễm điện khả gì? C2 : Trong q trình quay quạt vật cọ xát vào ? - Vật bị nhiễm điện ? - Cánh quạt bị nhiễm điện khả gì? -Tại phần mép cánh quạt chém vào khơng khí lại bị bám bụi nhiều ? - C3 ; Tương tự C1, C2; hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi C3 Mở rộng: Giới thiệu cho học sinh phần em chưa biết Giải thích ngun nhân sấm sét Tóc cọ xát vào lược nhựa làm cho lược nhựa bị nhiễm điện Lược nhựa bị nhiễm điện khả hút tóc Cánh quạt cọ xát vào khơng khí Cánh quạt bị nhiễm điện cọ xát Cánh quạt bị nhiễm điện khả hút bụi 4.Củng cố : 3’ - Vật bị nhiễm điện gọi ? - cách làm cho vật bị nhiễm điện ? - Làm ta nhận biết vật bị nhiễm điện ? 5.Hướng dẫn nhà :5’ - Làm tập 17.1 17.4 SBTVL - HD 17.3 : hướng dẫn cho HS cách làm thí nghiệm hình 17.1 SBT dùng vải thật khô để cọ xát thước nhựa, tạo tia nước thật nhỏ - Đọc thêm mục em chưa biết để tìm hiểu tạo thành sấm sét - Xem trước “Hai loại điện tích”, tìm hiểu cấu tạo nguyên tử, điện tích tương tác với ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát, Giáo án Vật lý 7 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay