BAI THU HOACH CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HANG 2

24 123 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:33

BÀI THU HOẠCH CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG 2 Qua một thời gian ngắn, dưới sự hướng dẫn của quý thầy, cô là giảng viên trường Đại học sư phạm Đồng Nai, tôi đã được tìm hiểu 10 chuyên đề của khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng 2. Sau thời gian học tập bản thân đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích qua đó mạnh dạn đưa ra một số bài học nhằm phục vụ cho quá trình công tác sau này của bản thân. Cả 10 chuyên đề đều có ý nghĩa thiết thực với tôi. Xuất phát từ nhu cầu muốn học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý của bản thân. Với mong muốn tiếp cận những vấn đề mới của giáo dục về: đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa; tiếp cận phương pháp, nội dung mới, môi trường dạy học mới, dạy học để phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh; cập nhật những “cái mới” phục vụ tốt nhất cho công tác của mình. I PHẦN MỞ ĐẦU Lí tham gia khóa bồi dưỡng: Với yêu cầu đổi toàn diện giáo dục mà Hội nghị trung ương khóa XI, Nghị số 29 đề ra: “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp”; “đổi tất bậc học, ngành học” “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội” Để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giáo viên cán quản lí nhà trường phổ thơng phải tích cực học hỏi, tự học tự rèn, tích cực tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao lực thân Hiện Bộ Giáo dục chuyển quản lý viên chức từ mã ngạch sang hạng ngạch chức danh nghề nghiệp nhằm giúp nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ đạo dức nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục Bộ giáo dục biên soạn chương trình, Quyết định 2516/QĐ-BGDĐT năm 2016 Ban hành chương trình bồi dưỡngtheo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2, hướng dãn tỉnh, sở Giáo dục đào tạo mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện để giáo viên theo học nâng cao trình độ đảm bảo loại chứng cần có giữ hạng viên chức Xuất phát từ nhu cầu muốn học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý thân Với mong muốn tiếp cận vấn đề giáo dục về: đổi chương trình, đổi sách giáo khoa; tiếp cận phương pháp, nội dung mới, môi trường dạy học mới, dạy học để phát triển lực phẩm chất cho học sinh; cập nhật “cái mới” phục vụ tốt cho cơng tác góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đơn vị trường Tiểu học Thống Nhất - Xét theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo – Bộ Nội vụ việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Căn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 phủ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; - Căn công văn số 12343/UBND-VP ngày 15/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non phổ thông công lập địa bàn tỉnh; - Công văn số: 119/PGDĐT-TCCB, Phòng giáo dục đào tạo huyện Xuyên Mộc, ngày 10/7/2018 Về việc viên chức tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018 - Bản thân giáo viên tiểu học cao cấp, mã ngạch 15a203, hưởng lương hệ số 3.33, có nhu cầu chuyển sang hạng ngạch chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nên tơi đăng kí học lớp bồi dưỡng Mục tiêu cần đạt sau khóa bồi dưỡng: - Đạt yêu cầu cần đạt kiến thức kĩ khóa bồi dưỡng - Nâng cao lực sư phạm, lực quản lí cho thân - Cập nhật nội dung đổi giáo dục giai đoạn - Có chứng để nâng ngạch giáo viên tiểu học hạng Qua thời gian ngắn, hướng dẫn quý thầy, cô giảng viên trường Đại học sư phạm Đồng Nai, tơi tìm hiểu 10 chun đề khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng Sau thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau thân Cả 10 chuyên đề có ý nghĩa thiết thực với tơi II NỘI DUNG PHẦN 1: KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG Giới thiệu tổng quan chuyên đề học: Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Chuyên đề cung cấp kiến thức nội dung, cách thức xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; ý nghĩa trình đời hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đất nước Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam Chuyên đề giới thiệu tổng quan kinh nghiệm quốc tế phát triển GDPT, sở GDPT số quốc gia, giới thiệu số vấn đề đổi GDPT Việt Nam Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lí GDPT quản trị nhà trường tiểu học Chuyên đề cung cấp kiến thức xu hướng đổi quản lí GDPT số quốc gia khu vực giới, từ rút học kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn giáo dục nước ta Đồng thời cung cấp số mơ hình nhà trường tiểu học tiên tiến giới ưu nhược điểm mơ hình trường tiểu học áp dụng Việt Nam Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên tiểu học Chuyên đề giới thiệu vấn đề liên quan đến tạo động lực cho GV tiểu học, bao gồm khái niệm động lực, tạo động lực, lí thuyết mơ hình tạo động lực Chun đề đề cập đến đặc điểm lao động nghề nghiệp GV tiểu học gợi ý số hướng tạo động lực cho GV Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Chuyên đề giới thiệu số mơ hình nhà trường, đặc trưng mơ hình Thơng qua mơ hình trường học Việt Nam (VNEN), học viên hểu rõ yêu cầu dạy học quản lí hoạt động dạy học nhà trường tiểu học nay; điểm khác biệt mơ hình trường học mới; nội dung cách tiến hành hoạt động quản lí dạy học mơ hình trường học Việc cung cấp thơng tin, ưu nhược điểm mơ hình trường học giúp học viên có kinh nghiệm ứng dụng mơ hình quản lí nhà trường quản lí hoạt động dạy học nhà trường tiểu học Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên TH hạng II Chuyên đề bao gồm nội dung sau: - Phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên Tiểu học theo yêu cầu chuẩn lực nghề nghiệp Trên sở đó, xác định định hướng bồi dưỡng GV theo yêu cầu đổi giáo dục - Phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng đáp ứng yêu cầu đủ số lượng, nâng cao chất lượng, ổn định cấu trước mắt lâu dài - Bồi dưỡng GV theo mơ hình nghiên cứu học phối hợp sở giáo dục bồi dưỡng sử dụng giáo viên Đây đội ngũ GV tiểu học xếp hạng II sau bồi dưỡng GV hạng III hạng IV, cần đảm bảo tính kế thừa phát triển nội dung bồi dưỡng Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Chuyên đề trình bày nội dung chủ yếu sau: - Quan niệm người giáo viên hiệu quả; mẫu giáo viên tiền chuyên nghiệp mẫu giáo viên hiệu - Khung lực nghề nghiệp giáo viên số quốc gia: Anh, Đức, Thái Lan, ; mẫu hình giáo viên theo yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thơng - Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Việt Nam: chuẩn nghề nghiệp giáo viên Việt Nam, Khung lực với kết hợp với mơ hình trường tiểu học chương trình giáo dục phổ thơng - Quan niệm đa trí thơng minh vấn đề phát học sinh có khiếu, bồi dưỡng học sinh có khiếu học sinh giỏi tiểu học Chuyên đề 8: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Chuyên đề cung cấp thông tin cốt lõi chất lương, chất lượng giáo dục, đánh giá, kiểm định sở chất lượng giáo dục tiểu học, tiêu chuẩn chất lượng trường tiểu học; quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn cách quản lí đạo, triển khai , kiểm soát hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học Hiểu biết vai trò vị trí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học Có kiến thức kĩ thực hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế Chuyên đề bao gồm nội dung bản: Xây dựng văn hóa nhà trường phát triển thương hiệu nhà trường; Văn hóa nhà trường đạo đức nghề nghiệp; Văn hóa nhà trường phát triển đội ngũ GV; Xây dựng văn hóa nhà trường trường Kết thu hoạch lý thuyết kỹ qua chuyên đề: Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa + Về lí thuyết: Nắm kiến thức nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN); đặc điểm hành nước ta Cơ quan nhà nước phận cấu thành máy nhà nước Thông thường kết hoạt động quan nhà nước định có tính chất bắt buộc thi hành người có liên quan Trường hợp định không thi hành thi hành khơng đầy đủ người có trách nhiệm thi hành phải chịu trách nhiệm trước nhà nước xã hội Quyền lực quan nhà nước tùy thuộc vào vị trí, chức quan hệ thống quan nhà nước, thể chế hóa thành nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể pháp luật Tổ chức hoạt động quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất, nhiệm vụ, chức theo nguyên tắc chung thống Tổ chức hoạt động quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất nhiệm vụ giao theo nguyên tắc chung thống sau: - Nguyên tắc nhân dân tham gia tổ chức nhà nước quản lý Nhà nước Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Đây nguyên tắc thể chất nhân dân nhà nước ta Tất nhân dân không phân biệt dân tộc, tơn giáo, giới tính có quyền thông qua bầu cử để lựa chọn đại biểu thay mặt vào quan quyền lực nhà nước quốc hội hội đồng nhân dân cấp - Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo - Nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc quyền lực nhà nước thống có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp - Nguyên tắc quản lý xã hội hiến pháp pháp luật + Về kĩ năng: Học tập, sử dụng kiến thức nhà nước, máy nhà nước…, vận dụng vào sống công tác chuyên môn Chuyên đề Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam + Về lí thuyết: Có hiểu biết kinh nghiệm quốc tế phát triển giáo dục phổ thông số nước giới; vấn đề đổi giáo dục phổ thông giai đoạn nay; hiểu bối cảnh giới Việt Nam đặt cho đổi giáo dục phổ thông, đổi tất yếu khách quan giai đoạn Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục phổ thông phận giáo dục mầm non tảng cho giáo dục đại học, cao đẳng Trung học chuyên nghiệp Nhiều nước sau giáo dục bắt buộc phân thành hai luồng trung học phổ thông trường nghề Trường trung học phổ thông chuẩn bị cho học sinh vào trường đại học cao đẳng Trường nghề phát triển lực nghề nghiệp không ưu tiên cho việc học lên cao Như có nghĩa giáo dục phổ thông không chuẩn bị cho học sinh học tiếp lên cao mà chuẩn bị lực lượng lao động có văn hóa cho xã hội Định hướng chung việc đổi toàn diện giáo dục đào tạo nói chung chương trình sách giáo khoa phổ thơng nói riêng Việt Nam tóm tắt số điểm quan trọng sau đây: - Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân; phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống, Ngoại ngữ, Tin học, lực kỹ thực hành vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển khả sáng tạo, tự học; khuyến khích học tập suốt đời Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thơng giai đoạn sau 2015 Đảm bảo cho học sinh có trình độ Trung học sở có tri thức phổ thơng tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau Trung học sở Trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thơng có chất lượng nâng cao - Đổi chương trình nhằm phát triển lực phẩm chất người học hài hòa Đức, Trí, Thể, Mỹ Dạy người, dạy chữ dạy nghề Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ, ngành nghề; tăng thực hành vận dụng kiến thức vào thực tiễn; trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật ý thức cơng dân - Xây dựng chuẩn hóa nội dung chương trình giáo dục phổ thơng theo hướng đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng Tích hợp cao lớp học phân hóa dần lớp trên, giảm số môn học bắt buộc, tăng môn học chủ đề hoạt động giáo dục tự chọn - Việc kiểm tra, đánh giá kết Giáo dục Đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến, xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học; đánh giá người dạy với đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội - Đổi phương thức thi công nhận tốt nghiệp theo hướng giảm áp lực tốn cho xã hội mà đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá lực học sinh - Phát triển đội ngũ cán nhà giáo cán quản lý đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng hội nhập quốc tế Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học + Về kĩ năng: Nhận diện vấn đề giáo dục đổi giáo dục; có kĩ quản lí lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động xã hội, nhu cầu đổi giáo dục nói riêng Học tập, tu dưỡng, rèn luyện thân để đáp ứng yêu cầu lực cán quản lí giai đoạn – giai đoạn đổi toàn diện giáo dục Chuyên đề Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thơng quản trị nhà trường tiểu học + Về lí thuyết: Hiểu số xu hướng chủ yếu đổi quản lí giáo dục số quốc gia khu vực giới; Phân tích học kinh nghiệm đổi quản lí giáo dục vận dụng cách có hiệu vào thực tiễn quản lí giáo dục nhà trường nước ta; Phân tích số mơ hình nhà trường tiên tiến giới, ưu nhược điểm số mơ hình nhà trường tiểu học áp dụng Việt Nam Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng nhấn mạnh việc giúp học sinh vận dụng hiệu kiến thức vào đời sống tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp Biết xây dựng phát triển hài hòa mối quan hệ xã hội, có cá tính nhân cách đời sống tâm hồn phong phú nhờ có sống có ý nghĩa đóng góp tích cực vào phát triển đất nước nhân loại Về mục tiêu chương trình giáo dục có phát triển so với mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng hành Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo dục tiểu học không ý hình thành phát triển yếu tố đặt móng cho phát triển hài hòa thể chất tinh thần mà ý yêu cầu phát triển phẩm chất lực nhấn mạnh định hướng vào giáo dục đề cao giá trị thân gia đình cộng đồng thói quen nề nếp cần thiết học tập sinh hoạt Mục tiêu đích cuối để nhà quản lý kiểm soát chất lượng giáo dục phát lỗi để điều chỉnh xây dựng môi trường giáo dục phù hợp nhằm đạt mục tiêu đề Những nét đổi thể đổi chương trình giáo dục từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực Chương trình giáo dục phổ thông xây dựng theo hướng tiếp cận lực có nghĩa việc xây dựng chương trình yêu cầu cần đạt phẩm chất lực Trên sở yêu cầu cần đạt nhà giáo dục thiết kế nội dung hình thức giáo dục cho đạt mục tiêu lực đề Chính nội dung chương trình phải mang tính tích hợp bên cạnh phân hóa sâu để tạo lực học sinh theo cách riêng Thực chương trình tích hợp tiểu học ý đến việc hình thành mơn học tích hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội chủ đề liên môn thực dạy học phân hóa tiểu học học sinh tự chọn số nội dung số môn học phương thức tự chọn nội dung mơn học phân hóa theo nhóm đặc điểm học sinh Đổi phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học chương trình thể rõ tính kế thừa chủ trương tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Vận dụng linh hoạt kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng hoàn cảnh tập trung hình thành phát triển lực người học + Về kĩ năng: Phân tích xu hướng đổi quản lí giáo dục số quốc gia khu vực giới; Đánh giá thực trạng cơng tác quản lí giáo dục đơn vị rút sáng kiến kinh nghiệm đổi tư chiến lược phát triển quan cho phù hợp với xu thời đại Truyền tải nội dung, tinh thần đổi giáo dục đến đội ngũ giáo viên nhà trường; bước nâng cao nhận thức cán giáo viên công tác đổi giáo dục coi việc đổi mục tiêu nhiệm vụ cấp bách phải làm thời gian tới Chuyên đề Động lực tạo động lực cho giáo viên tiểu học + Về lí thuyết: Hiểu trình bày khái niệm động lực, tạo động lực, khái niệm tạo động lực cho giáo viên Tạo động lực trình xây dựng, triển khai sách, lựa chọn, sử dụng biện pháp, thủ thuật người quản lí để tác động đến người bị quản lí nhằm khơi dậy tính tích cực hoạt động họ Tạo động lực công việc quan trọng người lãnh đạo, nhà quản lý người tham gia vào công việc dẫn dắt hoạt động tập thể Bản chất tạo động lực trình tác động để kích thích hệ thống động người lao động, làm cho động lực kích hoạt chuyển hóa kích thích bên ngồi thành động lực tâm lý bên trong, thúc đẩy cá nhân hoạt động Trong thực tế việc tạo động lực không công việc nhà quản lý Mọi cá nhân tập thể tham gia vào việc tạo động lực làm việc, trước hết tạo động lực làm việc cho thân sau cho đồng nghiệp Các phương pháp kích thích để tạo động lực cần cụ thể, phù hợp giáo viên chủ thể với khác biệt định hướng giá trị, nhu cầu, kỳ vọng Do vậy, yếu tố tạo động lực cá nhân khác nhau, phương pháp tạo động lực khơng phù hợp hiệu tạo động lực không cao Tạo động lực việc làm thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi kết hợp nhiều yếu tố Các yếu tố liên quan đến sách, chế độ; yếu tố liên quan đến đặc điểm 10 cá nhân điều kiện hoàn cảnh cá nhân Do vậy, việc ý thức trở ngại điều cần thiết để tạo động lực hiệu Những trở ngại cho việc tạo động lực: - Trở ngại tâm lý xã hội từ phía giáo viên, tính ỳ phổ biến giáo viên vào biên chế, làm cho giáo viên khơng ý thức phấn đấu - Trở ngại mơi trường làm việc, trang thiết bị sở vật chất chưa đầy đủ - Trở ngại chế sách, lương thấp chế độ ưu tiên chưa hấp dẫn người tham gia cơng tác giảng dạy nhiệt tình + Về kĩ năng: Thực động tác tạo động lực cho giáo viên theo mơ hình lí thuyết, có tính đến điều kiện nhà trường Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học + Về lí thuyết: Hiểu số mơ hình nhà tường, đặc trưng quản lí dạy học phát triển chương trình mơ hình nhà trường; Phân tích, hiểu rõ số mơ hình nhà trường áp dụng tiểu học nay, ưu nhược điểm trình triển khai học kinh nghiệm ứng dụng mơ hình quản lí nhà trường theo mơ hình trường học Hoạt động dạy học hoạt động dạy học gồm hoạt động hoạt động dạy hoạt động học Quản lý hoạt động dạy học hoạt động trung tâm nhà trường hoạt động giữ vai trò chủ đạo Mặt khác, hoạt động dạy học tảng cho tất hoạt động giáo dục khác nhà trường Có thể nói : dạy học hoạt động giáo dục nhất, có vị trí tảng chức chủ đạo trình giáo dục nhà trường Quản lý dạy hoạt động dạy học điều khiển hoạt động dạy học vận hành cách có kế hoạch, có tổ chức đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm bước hướng vào thực nhiệm vụ dạy học để đạt mục đích dạy học 11 Quản lý hoạt động dạy học hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trình dạy học, nhằm đạt mục tiêu dạy học Quản lý hoạt động dạy học phải đồng thời quản lý hoạt động dạy giáo viên quản lý hoạt động học học sinh Yêu cầu quản lý hoạt động dạy học phải quản lý thành tố trình dạy học Các thành tố phát huy tác dụng thơng qua quy trình hoạt động người dạy cách đồng nguyên tắc dạy học + Về kĩ năng: Có khả lựa chọn mơ hình quản lí trường tiểu học, có khả hoạch định phát triển chương trình giáo dục tiểu học Quản lí tốt hoạt động dạy học nhà trường để nâng cao chất lượng goái dục nhà trường Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II + Về lí thuyết : Năng lực tổ hợp thuộc tính tâm lý cá nhân hình thành phát triển lĩnh vực hoạt động cụ thể, sức mạnh tiềm tàng người việc giải vấn đề thực tiễn Khái niệm lực hiểu lực thực hiện, việc sở hữu kiến thức, kỹ năng, thái độ đặc điểm nhân cách người cần có để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, nói cách khác phải biết làm hiểu Để đáp ứng việc đổi giáo dục cần có định hướng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học; trình tạo thay đổi lao động nghề nghiệp giáo viên nhằm gia tăng mức độ thích ứng thân với yêu cầu nghề dạy học Phát triển nghề nghiệp giáo viên không tạo khả thích ứng giáo viên với thay đổi lao động nghề nghiệp họ mà có ý nghĩa yếu tố tạo động lực làm việc giáo viên Vì họ hội thành tựu thực tiễn thăng tiến nghề nghiệp Do quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cần phải quan tâm thỏa đáng đến phát triển nghề nghiệp liên tục cho họ 12 Để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học cần phải đáp ứng yêu cầu: - Thứ phải đảm bảo phát triển cho giáo viên đầy đủ lĩnh vực phẩm chất lực quy định chuẩn nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng - Thứ hai đảm bảo phát triển phẩm chất lực giáo viên đáp ứng toàn diện tiêu chí xác định tương ứng với lực lĩnh vực - Thứ ba đảm bảo nâng dần mức độ đáp ứng giáo viên với yêu cầu quy định chuẩn nghề nghiệp lực giáo viên Ngoài việc giáo viên tự đổi cơng tác sử dụng giáo viên sở giáo dục cần phát huy lực sở trường cá nhân, tạo điều kiện để họ phát huy tốt lực Với đặc thù cấp tiểu học, việc phát triển lực giáo viên phù hợp với vị trí việc làm quan trọng Việc phát triển lực hiểu phát triển trình độ chun mơn kỹ giảng dạy Bên cạnh với thực tế nhiều giáo viên tiểu học trình độ tin học nhiều hạn chế, thân tơi tự nhận thấy việc bồi dưỡng công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng ưu tiên hàng đầu Thực tế giáo viên tiểu học không dạy mơn, kiến thức phương pháp dạy học cần phải đa dạng phù hợp với môn học thu hút học sinh học tập + Về kĩ năng: ­ Có kỹ năng phân tích các văn bản quy định về mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thơng và chương trình giáo dục tiểu học nói riêng; ­  Kỹ năng vận dụng kiến thức tâm lý học và giáo dục học để tổ chức các hoạt động Dạy học – Giáo dục học sinh hiệu quả 13 ­ Kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình thực trạng năng lực của đội ngũ giáo viên trong trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay - Kỹ xây dựng kế hoạch biện pháp để phát triển lực người giáo viên tiểu học; có kĩ đào tạo đội ngũ để đáp ứng xu đổi giáo dục Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học + Về lí thuyết: - Trình bày người GV hiệu - Phân tích học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi GDPT Việt Nam so sánh với thực tiễn giáo dục Việt Nam quốc tế - Phác họa mẫu hình GV theo yêu cầu đổi chương trình GDPT - Nêu đặc điểm HS có khiếu cách bồi dưỡng khiếu cho HS tiểu học Bồi dưỡng học sinh giỏi hướng dạy học tự chọn tiểu học nhằm thực giáo dục phổ thông theo định hướng phân hóa, phát huy khiếu khả sáng tạo học sinh Việc phát học sinh có khiếu bồi dưỡng học sinh giỏi mơn học tiểu học có vị trí quan trọng, góp phần triển khiếu cho học sinh bối cảnh giáo dục Việc phát bồi dưỡng khiếu cho học sinh thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt có tác dụng tích cực trở lại giáo viên khiến người giáo viên phải học hỏi tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ lực chun mơn nâng cao lòng u nghề tận tâm với cơng việc Nếu trẻ có khiếu lĩnh vực giáo dục theo hướng phát triển lĩnh vực 14 Có khiếu chưa học sinh giỏi khiếu điều kiện quan trọng để học sinh trở thành học sinh giỏi, khiếu phát bồi dưỡng + Về kĩ năng: - Biết phát HS tiểu học có khiếu bồi dưỡng khiếu cho HS tiểu học; Bồi dưỡng hứng thú vốn sống cho học sinh - Lập kế hoạc lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch học tổ chức bồi dưỡng khiếu cho HS có khiếu, HS giỏi - Vận dụng kĩ vào thực tiễn dạy học Chuyên đề 8: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học + Về lí thuyết: Nêu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học, quy trình đánh giá kiểm định chất lượng; nhiệm vụ hiệu trưởng, trường tiểu học kiểm định chất lượng giáo dục Việc đánh giá chất lượng trường tiểu học đánh giá nhiều phương diện: Thứ đánh giá học sinh mặt chương trình giáo dục diện rộng quốc gia quốc tế Thứ hai đánh giá cán quản lý giáo viên đánh giá lực quản lý lực nghề nghiệp cán quản lý giáo viên Đánh giá nhằm hướng đến việc xem xét cán quản lý giáo viên phải thực hiện, thực gì? Thứ đánh giá chất lượng sở giáo dục công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học trình đánh giá gồm tự đánh giá đánh giá nhằm đưa định công nhận trường tiểu học đáp ứng chuẩn mực quy định Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục giai đoạn sở giáo dục Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, 15 thông báo công khai với quan quản lý nhà nước xã hội thực trạng chất lượng giáo dục, để quan chức đánh giá công nhận sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Mục tiêu quan trọng nhà trường từ việc nắm rõ thực trạng biện pháp quản lý hiệu việc phát huy nội lực, đầu tư thỏa đáng sở vật chất, việc huy động hệ thống trị tồn xã hội tham gia hỗ trợ đóng góp giúp đỡ để nhà trường có đầy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng nâng cao chất lượng giáo dục Khi nhà trường có điều cơng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục phù hợp với mức độ mà trường đạt + Về kĩ năng: Tổ chức tự đánh giá trường tiểu học, tham gia kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học + Về lí thuyết: Hiểu biết vai trò vị trí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng xu chung nghiên cứu khoa học giáo dục kỷ 21, áp dụng nhiều nước giới nước khu vực Nó khơng hoạt động thường xuyên dành cho nhà nghiên cứu mà trở thành hoạt động thường xuyên giáo viên cán quản lý giáo dục Nnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có ý nghĩa quan trọng giúp giáo viên xem xét hoạt động lớp, trường học; phân tích, tìm hiểu thực tế tìm biện pháp tác động nhằm thay đổi trạng, nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời phát triển lực chun mơn, nghiệp vụ, tự hồn thiện Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Cả hai cách tiếp cận nghiên cứu có điểm mạnh điểm yếu nhấn mạnh việc nhìn lại trình giáo viên việc dạy 16 học, lực phân tích đánh giá hoạt động cách hệ thống, lực truyền đạt kết nghiên cứu đến người định nhà giáo dục quan tâm tới vấn đề + Về kĩ năng: - Có kiến thức kĩ thực hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học Chuyên đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế + Về lí thuyết: - Trình bày khái niệm văn hóa nhà trường thành tố cấu trúc văn hóa nhà trường - Trình bày vai trò văn hóa nhà trường với việc xây dựng thương hiệu trường - Phân tích mối quan hệ xây dựng văn hóa nhà trường với vấn đề phát triển đạo đức nghề nghiệp - Phân tích ảnh hưởng bối cảnh hội nhập quốc tế với vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường + Về kĩ năng: Ý thức tầm quan trọng văn hóa nhà trường q trình tạo lập thương hiệu trường, tích cực tuyên truyền, vận động thành viên nhà trường để hướng tới xây dựng nhà trường thành cơng, có sắc văn hóa, đáp ứng yêu cầu xã hội bối cảnh hội nhập quốc tế - Đánh giá thực trạng văn hố trường quản lí - Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa nhà trường phù hợp với thực trạng điều kiện địa phương - Thiết lập bước xây dựng văn hóa nhà trường Đánh giá ý nghĩa/giá trị hệ thống tri thức, kỹ thu nhận sau khóa bồi dưỡng: Sau tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng thân tơi cảm nhận khóa bồi dưỡng có ý nghĩa lớn đối 17 với Qua chuyên đề nắm xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế phát triển giáo dục phổ thơng,mở rộng tầm nhìn thân giáo dục quốc tế, giáo dục nước tiên tiến Qua tơi muốn tìm hiểu nhiều giáo dục nước – điều mà trước tơi chưa muốn tìm hiểu Sau bồi dưỡng tơi có nhìn nhận sâu sắc đổi giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn nay: phải đổi mới, đổi nào? Trong trình học tập tơi thầy, báo cáo viên phân tích cho thấy rõ bất cập công tác giáo dục tiểu học nước ta từ thân rút kinh nghiệm hoạt động quản lí chun mơn trường mạnh dạn có việc làm nhằm góp phần đổi cơng tác dạy học trường Tiểu học Thống Nhất Là cán quản lý bổ nhiệm, việc học tập chun đề có ích tơi, qua chuyên đề nâng cao kiến thức kỹ nghiệp vụ, có tác phong phương pháp làm việc khoa học có thêm kĩ để làm tốt cơng tác quản lý Ví dụ kỹ tạo động lực cho giáo viên nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao lực giáo viên,… Chuyên đề Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học cho mở mang nhiều, soi để xem mẫu giáo viên hiệu hay chưa Bậc tiểu học bậc học tảng, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có khiếu tiểu học móng cho chiến lược đào tạo người tài đất nước Qua việc tìm hiểu loại trí thơng minh dấu hiệu nhận biết học sinh có khiếu hay trí thơng minh để người thầy “xuất lúc” giúp em phát triển Tơi có chút hối tiếc tơi khơng cập nhật kiến thức từ giáo sinh sư phạm để không bỏ qua hội “xuất lúc” với học sinh, để có phương pháp giáo dục phù hợp với tùng đối tượng học sinh Bởi sau học chuyên đề trường 18 cố gắng truyền tải lại nội dung chuyên đề dến đội ngũ giáo viên nhà trường với mong muốn thầy cô người thầy “xuất lúc” với học sinh Qua chuyên đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học, nhận thấy hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoạt động làm khơng khó khăn, cao xa suy nghĩ lúc trước Nội dung chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng bổ ích người làm giáo viên người làm cơng tác quản lí tơi Sau bồi tơi nghĩ, cần chia sẻ số nội dung bồi dưỡng với đội ngũ giáo viên trường để họ thực tốt nhiệm vụ nhà giáo dục Bên cạnh lại có nhiều chun đề giúp tơi làm tốt cơng tác quản lí PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN SAU KHÓA BỒI DƯỠNG Yêu cầu hoạt động nghề nghiệp thân: Tơi tên Phạm Thị Thu Hồi Tôi giáo viên giảng dạy 12 năm trường tiểu học Thống Nhât, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau từ năm 2016, tơi bổ nhiệm làm công tác quản lý trường Tiểu học Thống Nhất huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà rịa Vũng Tàu Một người thầy mà ngưỡng mộ gây dựng cho ước mơ trở thành cô giáo Trong suốt năm công tác phấn đấu để trở thành người Thầy học sinh kính trọng quý mến, phụ huynh tin tưởng Tôi tự hào giáo viên yêu nghề Mỗi đường lời chào học sinh, câu thăm hỏi phụ huynh có dịp gặp mặt nguồn động viên động lực để tận tụy với nghề “cô giáo trường làng” Hiện với cơng tác quản lí tơi mong muốn góp phần xây dựng đưa trường tiểu học Thống Nhất phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, nâng cao lực đội ngũ giáo viên nhà trường để trường Tiểu học Thống Nhất xứng tầm với trường tiên tiến huyện – trường năm địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn huyện 19 Bản thân tơi dù cương vị công tác luôn phấn đấu trở thành người giáo viên có trách nhiệm, yêu nghề; phấn đấu đạt chuẩn giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDDT ngày 04/05/2007; chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng theo quy định điều 4, Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng năm 2015 Ngoài quy định, tiêu chuẩn đó, thân tơi cán quản lý nên tơi ln lấy tình cảm người giáo viên đơi lúc lại đóng vai người bạn để chia sẻ khó khăn, đồng thời tháo gỡ khúc mắc anh chị em đồng nghiệp Nỗ lực xây xựng tập thể đoàn kết xây dựng văn hóa nhà trường, tạo tin tưởng cho phụ huynh học sinh.Lấy thành cơng việc, đồn kết môi trường sư phạm làm niềm vui Lấy gương mẫu để làm mực thước giáo dục Làm cho học sinh gần gũi, tin u hiệu phó Tạo dựng cho phong cách làm việc cởi mở, thân thiện hiệu Đánh giá hiệu hoạt động nghề nghiệp cá nhân trước tham gia khóa bồi dưỡng: Là giáo viên người quản lý, tơi ln hồn thành tốt nhiệm vụ nhà trường giao Tiếp cận công nghệ, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, vào cơng tác quản lí giáo dục Nắm định hướng đổi giáo dục chưa sâu Làm cơng tác quản lí thân tơi mong muốn có kĩ quản lí, đào tạo phát triển đội ngũ, nâng cao lực cho giáo viên nhà trường bắt tay thực hiệu chưa mong đợi Việc tạo động lực cho giáo viên hạn chế Bản thân tơi tích cực học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ phục vụ cho công tác thân nội dung học tập chương trình bồi dưỡng chuwscs danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng có nhiều nội dung trước tơi chưa cập nhật để làm tốt cơng việc (rất hữu ích) Sau khóa học tơi nhận thấy cần phải cập nhật thêm nhiều kiến thức, nhiều thông tin giáo dục, xu hướng giáo dục quốc tế quan điểm, chương trình giáo dục nước có giáo dục tiên tiến (điều trước 20 chưa làm),… để đáp ứng yêu cầu việc đổi giáo dục định hướng phát triển nhà trường giai đoạn Kế hoạch hoạt động cá nhân sau tham gia khóa bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: + Trước hết phải nhận thức vai trò, vị trí, trách nhiệm cơng tác giáo dục nhà trường; chuyển hóa nhu cầu, đòi hỏi xã hội thành động mục đích cá nhân; chủ động, tích cực, tự giác phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng + Trang bị cho thêm kiến thức, kỹ sư phạm, đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Tiểu học thật tốt, phương pháp dạy học tích cực cách thức tổ chức lớp học lấy học sinh làm trung tâm + Tìm hiểu thêm đổi giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn nay, truyền tải đến đội ngũ giáo viên nhà trường để họ nắm phải đổi mới, đổi nào? + Tìm hiểu thêm mơ hình trường học tiên tiên; phương pháp dạy học tích cực; cách tổ chức dạy học phân hóa,…để nắm biết để giúp đỡ giáo viên thực tốt việc giảng dạy theo định hướng + Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa để chuẩn bị cho việc bồi dưỡng giáo viên thực dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông + Tạo động lực để giáo viên phát huy lực + Đổi hoạt động giáo dục nhà trương thông qua đổi việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể tiết học lên lớp Bồi dưỡng giáo viên để họ tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm cho học sinh + Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, lực sư phạm cho giáo viên để tiến tới tiệm cận với phác họa hình mẫu giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi giáo dục 21 + Lên kế hoạch mở chuyên đề trường nhằm truyền tải đến giáo viên nội dung hữu ích cho cơng tác giáo dục giáo viên mà qua lớp bồi dưỡng tiếp thu + Thực công tác kiểm định chất lượng trường tiểu học + Thực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hướng dẫn đồng nghiệp thực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng + Tham mưu với hiệu trường lên kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường phát triển thương hiệu cho trường tiểu học Thống Nhất, huyện Xuyên Mộc PHẦN 3: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Qua thời gian tham gia lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng 2, thân tơi có ý kiến sau: Nội dung chuyên đề phù hợp với đối tượng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II Lịch học chuyên đề bố trí phù hợp đảm bảo thời gian cho học viên tiếp thu học Giảng viên tham gia giảng dạy nhiệt tình, gần gũi, truyền thụ kinh nghiệm bổ ích cho học viên để học viên đáp ứng công tác giảng dạy nghề nghiệp mà Đảng nhà nước giao cho Đặc biết chia sẻ qua trải nghiệm thực tế giảng viên mang đến cho chúng tơi nhì đa chiều hơn, rộng giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Một số đề xuất: - Phòng giáo dục Xuyên Mộc tham mưu với UBND huyện, Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu mở thêm lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học sớm hơn, để có nhiều giáo viên tham gia bồi dưỡng - Các thầy cô giảng viên hướng dẫn chuyên đề nên chia sẻ nhiều trải nghiệm thực tế mà thầy có hội nắm bắt để mở rộng cho học viên - Ban cán cần tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế cho lớp! 22 Trên thu hoạch sau học tập bồi dưỡng khóa bồi dưỡng chức danh tiểu học hạng II Rất mong góp ý bảo quý giảng viên để hoàn hảo q trình cơng tác thân tốt Người viết thu hoạch ng cao chất lượng đội ngũ cán quản lí, giáo viên Tiểu học thông qua bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Tiểu học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biện pháp quan trọng mang lại hiệu thiết thực Để khơng ngừng phát triển nghề nghiệp thân, cán quản lí, giáo viên Tiểu học cần có hiểu biết, nắm vững đầy đủ, đắn nội dung chuyên đề bồi dưỡng, nắm vững kĩ có liên quan, đồng thời tích cực vận dụng hiệu kiến thức, kĩ lĩnh hội hoạt động nghề nghiệp thân có thái độ, trách nhiệm đắn nhà trường tiểu học trước yêu cầu đại hóa đất nước chủ động hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013, đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế; Bộ Giáo dục đào tạo (2016), Quyết định 2516/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2016, việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 phủ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức, viên chức; 23 Nguyễn Thám, Lê Anh Phương (2017), Những vấn đề đổi toàn diện giáo dục giáo dục phổ thông; Trần Thị Quỳnh Nga (2017), Năng lực quản lí chương trình giáo dục tiểu học theo u cầu đổi mới; Bộ Giáo dục đào tạo (2017), Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II; 24 ... viên tiểu học - Căn Nghị định số 101 /20 17/NĐ-CP ngày 01/9 /20 17 phủ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; - Căn công văn số 123 43/UBND-VP ngày 15/ 12/ 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch... Quyết định số 14 /20 07/Q - BGDDT ngày 04/05 /20 07; chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng theo quy định điều 4, Thông tư số 21 /20 15/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng năm 20 15 Ngoài quy định,.. .- Xét theo Thông tư liên tịch số 21 /20 15/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9 /20 15 Bộ Giáo dục Đào tạo – Bộ Nội vụ việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Căn Nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI THU HOACH CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HANG 2, BAI THU HOACH CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HANG 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay