Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2018, 09:24

Gáo án Vật lí năm học 2013 – 2014 THCS Nguyễn Trãi BÀI 18:HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu đươc dấu hiệu tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích nêu hai loại điện tích - Nêu sơ lược cấu tạo nguyên tử 2.Kỹ năng: Làm thí nghiệm nhiễm điện vật cách cọ xát 3.Thái độ: Trung thực, hợp tác hoạt động nhóm B CHUẨN BỊ: * Giáo viên học sinh - Giáo viên: Tranh phóng to mơ hình đơn giản nguyên tử Bảng phụ ghi sẵn nội dung Điền từ thích hợp chỗ trống để hồn thành phần sơ lược cấu tạo nguyên tử - Học sinh: Hai mảnh ni lơng kích thước 70 x 12mm mảnh 70 x 250 mm, bút chì gỗ hay nhựa, + 1kẹp nhựa, 1mảnh len cở 150 x 150 mm, 1mảnh lụa cở 150 x 150 mm, 1thanh thủy tinh hữu kích thước (5x10x200)mm, 2đũa nhựa có lỗ hổng kích thước  10 dài 20 mm, 1mũi nhọn đặt đế nhựa * Phương pháp: Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Sĩ số lớp: 71…………./… Sĩ số lớp 72…… Sĩ số lớp: 73…………./……… Kiêm tra cũ: Có thể làm cho vật bị nhiễm điện cách nào? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 1:(2ph) Tổ chức tình học tập GV: Đặt vấn đề: (SGK) HS theo dõi nắm nội dung vấn đề HOẠT ĐỘNG 2:(10ph) Làm thí nghiệm tạo hai vật nhiễm điện loại tìm hiểu lực tác dụng chúng Yêu cầu học sinh đọc thí nghiệm 1: I.Hai loại điện tích Gáo án Vật lí năm học 2013 – 2014 THCS Nguyễn Trãi Gọi 1, HS nêu cách tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: (SGK) GV: u cầu nhóm làm thí nghiệm nêu tượng xảy với ni lông + Trước cọ xát hai mảnh ni lơng khơng HS: Đại diện nhóm lên nhận xét tượng có tượng xẫy Hai mảnh ni lơng cọ xát vào mảnh len nhiễm điện giống hay khác + Sau cọ xát hai mảnh ni lông đẩy nhau? Vsao? =>Hai vật giống ni lông cọ xát Với hai vật giống khác tượng có vào vật hai mảnh ni lơng phải không ? nhiễm điện giống Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm H18.2 Hai nhựa cọ xát vào mảnh vải Khi chưa cọ xát em đưa hai khô -> đẩy nhựa đến gần có tượng xảy ra? Nhận xét: Hai vật giống cọ xát Khi cọ xát đầu thước nhựa đưa lại mang điện tích loại gần có tượng xảy ra? đặc chúng đẩy Nếu hai vật nhiễm điện khác chúng hút hay đẩy nhau, tiến hành thí nghiệm để kiểm tra điều HS:Tiến hành th/ng đưa nhận xét HOẠT ĐỘNG 3:(10ph) Thí nghiệm Phát vật nhiễm điện hút mang điện tích khác loại Yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 2: (SGK) Lưu ý:Hcọ sinh tiến hành theo bước Nhận xét: Thanh nhựa sẩm màu Vì em biết thủy tinh thước thủy tinh cọ xát chúng hút chúng mang điện tích khác loại nhựa nhiễm điện khác loại? HOẠT ĐỘNG 4:(5ph) Hoàn thành kết luận hai loại điện tích lực tác dụng chúng Yêu cầu học sinh hoàn thành kết luận Kết luận: Thơng báo quy ước điện tích (SGK)  Tích hợp giáo dục mơi trường: Trong nhà máy thường xuất bụi gây hại cho công nhân Bố trí kim loại tích điện nhà máy khiến bụi bị nhiễm điện bị hút vào kim loại, giữ môi trường sạch, bảo vệ sức khỏe cơng nhân Gáo án Vật lí năm học 2013 – 2014 THCS Nguyễn Trãi Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C1 HOẠT ĐỘNG 5:(10ph) Tìm hiểu sơ lược cấu tạo nguyên tử -GV treo tranh vẽ mơ hình đơn giản II Sơ lược cấu tạo ngtử: nguyên tử hình 18.4 Hạt nhân (mang điện tích dương) Yêu cầu học sinh đọc phần cấu tạo đơn Nguyên tử: Các êlectrôn (mang điện giản nguyên tử tích âm) Nguyên tử cấu tạo nào? + Tổng điện tích âm có giá trị tuyệt đối điện tích dương ->ngun tử trung hòa điện + Êlectrơn dịch chuyển từ ngun tử sang nguyên tử khác, từ vật sang vật khác HOẠT ĐỘNG 5:(5ph) Vận dụng Yêu cầu học sinh trả lời số câu hỏi vận III Vận dụng: (SGV) dụng CỦNG CỐ: - Có loại điện tích? - Khi vật đến gần với đẩy nhau, hút nhau? - Đọc nội dung ghi nhớ DẶN DÒ: - Qua học em cần học thuộc phần ghi nhớ - Về nhà làm tập 18.1; 18.2; 18.3; 18.4 (SBT) Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……… ... mang điện tích khác loại nhựa nhiễm điện khác loại? HOẠT ĐỘNG 4:(5ph) Hồn thành kết luận hai loại điện tích lực tác dụng chúng Yêu cầu học sinh hoàn thành kết luận Kết luận: Thông báo quy ước điện. .. tượng xẫy Hai mảnh ni lông cọ xát vào mảnh len nhiễm điện giống hay khác + Sau cọ xát hai mảnh ni lông đẩy nhau? Vsao? = >Hai vật giống ni lông cọ xát Với hai vật giống khác tượng có vào vật hai mảnh... quy ước điện tích (SGK)  Tích hợp giáo dục mơi trường: Trong nhà máy thường xuất bụi gây hại cho cơng nhân Bố trí kim loại tích điện nhà máy khiến bụi bị nhiễm điện bị hút vào kim loại, giữ môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích, Giáo án Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay